Огляд податкового законодавства за 22 – 28 серпня 2016 року

Законопроекти

19 серпня 2016 року у Верховній Раді був зареєстрований Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо уточнення правил розрахунку доходів і витрат фізичних осіб підприємців - суб'єктів господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) № 5036.

Законопроектом пропонується усунути прогалину в ПК України, в результаті якої фізичні особи – підприємці – суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, включають до свого оподатковуваного доходу суму акцизного податку. На думку ініціатора законопроекту, усунення цієї прогалини дозволить забезпечити принцип рівності усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації, нейтральність оподаткування.

Також 19 серпня 2016 року у Верховній Раді був зареєстрований Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо встановлення інвестиційних преференцій у виді інвестиційного податкового кредиту) № 5037.

Відповідно до тексту законопроекту пункт 14.1. статті 14 ПК України пропонується доповнити підпунктом 14.1.1811, яким вводиться термін «інвестиційний податковий кредит», який полягає у продовженні строку сплати податку чи збору, при якому платник податку на прибуток або місцевих податків і зборів може протягом певного терміну і у певних межах зменшувати свої податкові зобов’язання з наступною поетапною сплатою суми кредиту і нарахованих відсотків, за умови, що такий платник:

  • Проводить науково-дослідні або дослідно-конструкторські роботи або технічне переоснащення власного виробництва;
  • Інвестує у створення об’єктів, що мають найвищу енергетичну ефективність, або відносяться до поновлюваних джерел енергії, і (або) відносяться до об'єктів, технологій, що мають високу енергетичну ефективність;
  • Виконує особливо важливе замовлення для соціально-економічного розвитку регіону або надає особливо важливі ( у т. ч. виключні) послуги населенню;
  • Виконує державне оборонне замовлення;
  • Здійснює інноваційну діяльність, у тому числі створює нові або вдосконалює існуючі технології, створює нові види сировини або матеріалів;

Також у законопроекті прописаний порядок укладення, зміни або припинення та умови договору про інвестиційний податковий кредит.

26 серпня 2016 року у Верховній Раді України був зареєстрований проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків. Ініціатор законопроекту – Кабінет Міністрів України.

Текст цього проекту скоро з’явиться у нас на порталі.

Роз’яснення Державної фіскальної служби України

Стосовно

Зміст листа

Назва

Оподаткування ПДВ

Державна фіскальна служба України надала роз’яснення платникам ПДВ, що під час здійснення операцій з безоплатного розповсюдження продукції для рекламних цілей податкові зобов'язання з ПДВ відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПК України не нараховуються, якщо вартість такої продукції включається до вартості товарів/послуг, які використовуються в оподатковуваних операціях, пов'язаних з отриманням доходів.

У разі постачання товарів за ціною в одну гривню для проведення рекламних заходів, платником податків нараховуються податкові зобов’язання виходячи із ціни їх придбання та складаються дві податкові накладні: перша – на суму податкових зобов’язань, обчислених виходячи з фактичної ціни постачання (1 гривня), друга – на суму податкових зобов’язань, обчислених виходячи з перевищення ціни придбання таких товарів над їх фактичною ціною.

Лист ДФС № 15920/6/99-99-15-03-02-15 від 22 липня 2016 року щодо питань практичного застосування окремих норм Податкового кодексу України

Податкова надала роз’яснення платникам ПДВ у зв’язку із набранням чинності Наказу Мінфіну від 25 травня 2016 року № 503, яким було внесено зміни до форми податкової декларації з ПДВ. Отже, вперше декларація за новою формою подається за серпень 2016 року. Передбачається спрощений порядок заповнення податкової звітності. Від’ємне значення різниці між податковими зобов’язаннями і податковим кредитом, яке переноситься до складу податкового кредиту наступного звітного періоду, деталізується лише за періоди, коли таке від’ємне значення виникає. У графі 2 таблиці 2 додатка 3 до декларації з ПДВ рекомендується вказувати індивідуальний податковий номер контрагента, по операціях з яким виникла сума від’ємного значення, виходячи з хронології її виникнення, починаючи з найновішого звітного періоду та закінчуючи найбільш давнім звітним періодом.

Додатково щодо змін до форми податкової декларації читайте у нашому матеріалі.

Лист ДФС № 24830/7/99-99-15-03-02-17 від 22 липня 2016 року «Про внесення змін до форми податкової декларації з податку на додану вартість»

ДФС роз’яснила платникам ПДВ, що у разі, якщо такі платники проводять утилізацію насіння, податкові зобов'язання з ПДВ нараховуються, якщо вартість такого насіння не включається до вартості іншої готової продукції, операції з постачання якої підлягають оподаткуванню. В протилежному випадку податкові зобов’язання з ПДВ не нараховуються.

Лист ДФС № 16447/6/99-99-15-02-02-15 від 29 липня 2016 року щодо віднесення собівартості утилізованого насіння до складу витрат та нарахування на суму вартості зобов’язання з ПДВ

Фіскали роз’яснили, що платники податку, які постачають, передають та розподіляють електричну та/або теплову енергію, визначають дату формування податкового кредиту за касовим методом за операціями з отримання майна у фінансовий лізинг у разі, якщо вартість такого об’єкта фінансового лізингу включена в тариф на електричну та теплову енергію, та за умови реєстрації відповідних податкових накладних в ЄРПН.

Пропонуємо Вам також ознайомитись із нашим аналітичним матеріалом щодо того, чи потрібно повідомляти податкові органи про застосування касового методу при оподаткуванні ПДВ.

Лист ДФС № 16484/6/99-99-15-03-02-15 від 01 серпня 2016 року щодо порядку визначення податкового кредиту при отриманні об’єкта лізингу підприємством, яке застосовує касовий метод податкового обліку

ДФС України вкотре нагадала платникам податків, що операції з постачання товарів/послуг в межах затверджених планів закупівлі товарів, робіт і послуг у рамках проектів МТД, звільняються від оподаткування ПДВ. При придбанні виконавцями проектів МТД від постачальників товарів/послуг у рамках таких проектів ціна таких товарів/послуг визначається без ПДВ.

Лист ДФС № 13273/5/99-99-15-03-02-16 від 02 серпня 2016 року щодо можливості повернення виконавцю проекту міжнародної технічної допомоги сум ПДВ, що були сплачені ним постачальникам товарів/послуг, що придбавалися в межах та за рахунок коштів такої МТД

Податківці нагадали, що у разі зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг постачальник має право зменшити податкові зобов’язання на підставі розрахунку коригування, зареєстрованого в ЄРПН отримувачем протягом 15 днів, у податковій декларації з ПДВ того звітного періоду, в якому його складено. Якщо розрахунок коригування зареєстровано в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, то постачальник може зменшити податкові зобов’язання у податковій декларації з ПДВ того звітного періоду, в якому його зареєстровано в ЄРПН.

Лист ДФС №16922/6/99-95-42-01-15 від 04 серпня 2016 року щодо зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість на підставі розрахунку коригування до податкової накладної

ДФС роз’яснила, що забудовник платник ПДВ, який будує інженерні мережі або об'єкти інженерної інфраструктури за власний рахунок, включає суми ПДВ, сплачені/нараховані при придбанні товарів/послуг, призначених для будівництва таких об'єктів інфраструктури, до складу податкового кредиту. В той же час забудовник нараховує податкові зобов’язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПК України з таких операцій не пізніше останнього дня звітного періоду та реєструє податкову накладну в ЄРПН.

Лист ДФС № 16928/6/99-99-15-03-02-15 від 04 серпня 2016 року щодо податкового обліку операцій при здійсненні будівництва інженерних мереж та об’єктів інженерної інфраструктури, які безоплатно передаються органу місцевого самоврядування у комунальну власність згідно з рішенням міської ради

Податкова роз’яснила платникам ПДВ, що у разі якщо постачання послуг з влаштування платних виставок, конференцій, навчальних семінарів та інших подібних заходів, здійснюється за межами митної території України, такі послуги не є об'єктом оподаткування ПДВ.

Лист ДФС № 16935/6/99-99-15-03-02-15 від 04 серпня 2016 року щодо визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартість за операціями з постачання послуг за межами митної території України

Фіскальна служба роз’яснила, що компенсації витрат на сплату транспортного податку, отримані лізинговою компанією від лізингоотримувача, включаються до бази оподаткування ПДВ такої лізингової компанії та оподатковуються ПДВ.

Лист ДФС № 16931/6/99-99-15-03-02-15 від 04 серпня 2016 року щодо порядку оподаткування податком на додану вартість компенсації транспортного податку, що сплачується лізингоотримувачем лізинговій компанії

Податкова надала роз’яснення платникам ПДВ, що у разі якщо на дату подання платником податкової звітності з ПДВ відсутній податковий борг з цього податку, то такий платник має право задекларувати суму від’ємного значення ПДВ до бюджетного відшкодування в рахунок сплати грошових зобов'язань та погашення податкового боргу такого платника податку з інших податків.

Лист ДФС № 8394/Б/99-99-15-03-02-14 від 09 серпня 2016 року щодо можливості зарахування від’ємного значення ПДВ у рахунок сплати грошового зобов’язання та/або зменшення суми податкового боргу з інших платежів

ДФС України роз’яснила, що податковий кредит формується на підставі податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН. При цьому, якщо в ЄРПН була зареєстрована накладна за формою, яка на дату такої реєстрації втратила чинність, то це не може бути єдиною підставою для невизнання податкового кредиту за такою податковою накладною.

Лист ДФС № 17186/6/99-99-15-03-02-15 від 09 серпня 2016 року щодо порядку формування податкового кредиту

Податкова нагадала платникам податків, що  операції з передачі майна управителю та повернення такого майна управителем ПДВ не оподатковуються, якщо договором не передбачений перехід права власності на таке майно.

 

При цьому послуги з управління майном, які здійснюються за плату, оподатковуються ПДВ.

Лист ДФС № 17269/6/99-99-15-03-02-15 від 10 серпня 2016 року щодо порядку застосування норм податкового законодавства з податку на додану вартість при здійсненні операцій з передачі майна управителю та повернення такого майна управителем в межах договору управління майном

ДФС України роз’яснила платникам податків, що вартісні показники податкової накладної, крім показника графи 7, повинні містити не більше двох знаків після коми. При цьому стосовно графи 6 обмеження у кількості знаків після коми не встановлені. При добутку показників граф 6 та 7 податкової накладної результат може містити більше двох цифр після коми, якщо скорочення такого числа до двох знаків після коми не призводить до збільшення такого знака на "1".

Лист ДФС № 17270/6/99-99-15-03-02-15 від 10 серпня 2016 року щодо порядку округлення показників у графі "Ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ" податкової накладної

Оподаткування рентною платою за користування надрами

Контролюючий орган роз’яснив платникам рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, що у разі порушення строку регулярної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин в межах ділянок надр, податкові зобов'язання з рентної плати обчислюються за другий квартал 2016 року із застосуванням коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства у трикратному розмірі середньозваженої облікової ставки НБУ.

Детальніше щодо коефіцієнту рентабельності гірничого підприємства читайте у нашому аналітичному матеріалі.

Лист ДФС № 25016/7/99-99-12-03-04-17 від 25 липня 2016 року  «Про коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства за обліковою ставкою Національного банку України»

Оподаткування акцизним податком

ДФС вкотре нагадала, що суб’єкти господарювання, які у 2016 році не здійснюють та не планують здійснювати операції з реалізації пального, зокрема роздрібно, не реєструються платниками акцизного податку з реалізації пального.

Лист ДФС № 16193/6/99-99-12-02-02-15 від 28 липня 2016 року «Про надання податкової консультації з питання реєстрації платником акцизного податку з реалізації пального»

Податкова надала роз’яснення платникам акцизного податку, що резервуари, які використовуються для навантаження-розвантаження, зберігання пального виключно для потреб власного споживання пального не є акцизним складом.

Лист ДФС № 17060/6/99-99-12-02-02-15 від 05 серпня 2016 року «Податкова консультація з питання реєстрації платником акцизного податку з реалізації пального і віднесення ємностей в яких здійснюється зберігання пального до акцизних складів»

Фіскальна служба роз’яснила, що операції з переміщення пального між складами одного суб’єкта господарювання або його відокремленими підрозділами та використання пального для службового транспорту не є операціями з реалізації пального у розумінні підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 ПК України, тому в особи, яка здійснює виключно такі операції, не виникає об’єкт оподаткування акцизним податком з реалізації пального.

Лист ДФС № 17343/6/99-99-12-03-03-15 від 10 серпня 2016 року «Про надання податкової консультації щодо віднесення деяких операцій з пальним до операцій з реалізації пального (використання пального при виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів, переміщення пального у межах одного підприємства, використання пального на службовий транспорт)»

Оподаткування податком на прибуток

Контролюючий орган роз’яснив платникам податків, що сума безповоротної фінансової допомоги, у тому числі наданої неприбутковій організації, відображається відповідно до положень бухгалтерського обліку у складі витрат за період їх понесення. При визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток фінансовий результат підлягає коригуванню на суму допомоги, яка перевищує 4 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Лист ДФС № 16198/6/99-99-15-02-02-15 від 28 липня 2016 року щодо надання консультації з деяких питань оподаткування

Податкова надала вкотре нагадала платникам податку на прибуток стосовно подання декларації у 2015 році, що платник податків має право не подавати уточнюючий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були виявлені самостійно (зокрема за результатами електронної перевірки).

Лист ДФС № 16199/6/99-99-15-02-02-15 від 28 липня 2016 року щодо подання уточнюючої податкової декларації з податку на прибуток та відображення сум ПДВ у бухгалтерському обліку

Контролюючий орган вкотре нагадав платникам податку на прибуток, що оскільки малоцінні необоротні матеріальні активи (вартість яких не перевищує 6000 гривень) не належать до основних засобів, то різниці, які визначаються згідно зі статтею 138 ПК України, за такими активами у платника не виникають.

Лист ДФС № 16691/6/99-99-15-02-02-15 від 02 серпня 2016 року щодо амортизації вартості малоцінних необоротних матеріальних активів

Податкові перевірки

Фіскальна служба роз’яснила, що норми ПК України не зобов’язують платника податків повідомляти податкову у разі вилучення документів правоохоронними органами. При цьому таке вилучення документів згідно з нормами КПК України є процесуальною дією слідчого, прокурора або суду і не вважається втратою документів. Правоохоронні органи мають надати для проведення перевірки контролюючому органу копії зазначених документів або забезпечити доступ до їх перевірки. Такі копії, засвідчені печаткою та підписами посадових  осіб  правоохоронних та інших органів, повинні бути надані протягом 3 робочих днів з дня отримання письмового запиту податкової.

Лист ДФС № 16291/6/99-99-14-03-03-15 від 28 липня 2016 року щодо надання консультації з питань повідомлення контролюючих органів про вилучення правоохоронними органами документів і фінансової звітності, необхідності вжиття заходів з їх відновлення, а також порядку врахування копій таких документів при проведенні перевірки

Оподаткування ПДФО

Податкова роз’яснила платникам податків, що анулювання кредитором основної суми боргу вважається додатковим благом та включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку – боржника з урахуванням норм абзацу "д" підпункту 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 ПК України.

Лист ДФС № 7983/Б/99-99-13-02-03-14 від 29 липня 2016 року щодо оподаткування окремих видів доходів

ДФС роз’яснила, що сума боргу, прощена кредитором за самостійним рішенням і розрахована ним як різниця між основною сумою боргу в іноземній валюті, визначеною за офіційним курсом НБУ на дату зміни валюти зобов’язання у гривню, та сумою боргу, визначену за курсом НБУ на 1 січня 2014 року, не вважається додатковим благом та не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Лист ДФС № 8077/Л/99-99-13-02-03-14 від 01 серпня 2016 року щодо оподаткування доходу у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності

Контролюючий орган роз’яснив платникам податків, що у разі надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення нерезиденту податковим агентом є особа, яка представляє нерезидента на підставі письмового договору, а отже, така особа має нараховувати, утримувати та сплачувати податок на доходи фізичних осіб і військовий збір до бюджету з суми орендної плати.

Лист ДФС № 16602/6/99-99-13-02-03-15 від 01 серпня 2016 року щодо практичного застосування норм податкового законодавства

ДФС вкотре нагадала платникам податків, що вартість успадкованого майна, отриманого спадкоємцем (зокрема за правом представлення), який не є членом сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення, оподатковується ПДФО за ставкою 5 % та військовим збором за ставкою 1,5 %.

Лист ДФС № 8456/В/99-99-13-02-03-14 від 10 серпня 2016 року щодо оподаткування спадщини за правом представлення

Оподаткування єдиним податком

Податковий орган роз’яснив платникам єдиного податку, що платник єдиного податку, який перебуває на третій групі і володіє/користується земельною ділянкою, нежитловим приміщенням або його частиною у багатоквартирному жилому будинку і надає нерухомість в оренду, звільняється від сплати земельного податку за земельну ділянку під такою нерухомістю, оскільки така земельна ділянка використовується платником виключно для здійснення господарської діяльності.

Лист ДФС № 13409/5/99-95-42-01-15 від 04 серпня 2016 року щодо сплати земельного податку суб’єктом господарювання (юридичною чи фізичною особою), що є власником нежитлового приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку, який обрав спрощену систему оподаткування та основним видом діяльності якого є надання в оренду нерухомого майна, якщо правовстановлюючі документи на земельну ділянку під нежитловими приміщеннями не оформлені

Ведення КОРО

Контролюючий орган надав роз’яснення платникам податків, що  у зв’язку із внесенням змін до форм КОРО, платники податків можуть продовжувати користуватись раніше зареєстрованими КОРО за старою формою до закінчення КОРО, закінчення строку служби або припинення застосування відповідного РРО, виникнення підстав для перереєстрації або скасування реєстрації КОРО.

Лист ДФС № 26665/7/99-99-08-01-03-17 від 05 серпня 2016 року «Про нові форми книг ОРО на РРО та книг ОРО на ГО»

 

 

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments