Огляд податкового законодавства за 04 листопада – 10 листопада 2019 року

Огляд податкового законодавства за 04 листопада – 10 листопада 2019 року

Проекти нормативно-правових актів:

Протягом 04 – 11 листопада 2019 року у Верховній Раді України було зареєстровано такі законопроекти:

1. Проект Закону про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо створення умов для забезпечення виконання зобов'язань України з відокремлення діяльності з транспортування природного газу за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, та з урахуванням відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 05.11.2019 №2359-1.

Метою  законопроекту є створення належних/сприятливих умов для забезпечення виконання зобов'язань України щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, та з урахуванням відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Законопроектом передбачено внесення змін до підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ в частині тимчасового, на період здійснення відповідних операцій та проведення розрахунків, встановлення особливостей оподаткування ПДВ операцій, що здійснюються у рамках процедури виконання зобов'язань щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи, а саме щодо:

-     до 1 січня 2021 року - звільнення від оподаткування ПДВ операцій передачі з балансу платника податку на баланс іншої юридичної особи майна, що перебуває у державній власності, а також незастосування до цих операцій положень пункту 198.5 статті 198 та статті 199 ПКУ;

-     до 1 січня 2022 року - визначення за касовим методом дати виникнення податкових зобов’язань/податкового кредиту за операціями постачання/придбання належного ним майна;

-     до 1 січня 2021 року - визнання такими, що не вважаються постачанням товарів (послуг), операцій з надання (передачі) та повернення за договором позики природного газу, що використовується для забезпечення діяльності відповідних суб’єктів.

 

2. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо заходів, спрямованих на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії від 06.11.2019 №2389.

Метою законопроекту є створення на державному рівні належних умов для роботи в новій конкурентній моделі ринку електричної енергії в Україні, у строки визначені Законом України «Про ринок електричної енергії», шляхом забезпечення своєчасної реалізації всіх механізмів погашення заборгованості на ОРЕ, визначених у законопроекті «Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії», які спрямовані на повне погашення заборгованості на оптовому ринку електроенергії, а також забезпечення умов для сталих розрахунків на новому ринку електричної енергії.

Законопроектом передбачено встановлення особливостей оподаткування учасників процедури погашення заборгованості на Оптовому ринку електричної енергії України, а саме:

  • учасники процедури погашення заборгованості, які є платниками ПДВ, що здійснюють (яким здійснюється) погашення заборгованості за куповану/продану на оптовому ринку електричну (списання, погашення шляхом взаєморозрахунків за рахунок джерел, не заборонених законодавством,  переведення боргу та відступлення права вимоги та розрахунки за результатами переведення боргу та відступлення права вимоги), не проводять нарахування та/або коригування нарахованих податкових зобов’язань та податкового кредиту з податку на додану вартість;
  • тимчасово, до 1 січня 2022 року, платники податку, які здійснюють або здійснювали постачання (у тому числі оптове), передачу, розподіл електричної та/або теплової енергії, надають послуги із забезпечення загальносуспільних інтересів в процесі функціонування ринку електричної енергії, надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення визначають дату виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за касовим методом;
  • Штрафні санкції передбачені статтями 1201, 126 глави 11 цього Кодексу, пеня встановлена статтею 129 глави 12 цього Кодексу, не нараховуються (а нараховані на дату набрання чинності цим Законом вважаються списаними) виробникам, постачальникам електричної енергії, які самостійно або через структурні підрозділи провадили діяльність на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження та ін.

 

3. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державного регулювання діяльності у сфері азартних ігор від 06.11.2019 №2392.

Метою законопроєкту є усунення несправедливості, пов’язаної з неспіврозмірним оподаткуванням діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

Законопроєктом пропонується:

а)         визначити об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств дохід від організації та проведення азартних ігор, зменшений на суму здійсненних виплат учасникам гри;

б)         збільшити ставку оподаткування податком на прибуток підприємств від діяльності з організації та проведення азартних ігор з 18 % до 20 %;

в)         зменшити ставку податку на доходи фізичних осіб, що справляється з доходів у вигляді виграшів (призів), отриманих в результаті участі в азартних іграх з 18 % до 0 %;

г)         узгодити положення ПК України з вимогами Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері азартних ігор".

 

4. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо гармонізації оподаткування інструментів фінансового сектору в частині стимулювання фізичних осіб до довгострокових заощаджень від 07.11.2019 №2399.

Метою законопроекту є створення цивілізованих економічних умов для надання можливості громадянам, а також відповідальним  роботодавцям,  для власних працівників, створення програм для захисту майнових інтересів, пов’язаних із життям, здоров’ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням. Пропоновані зміни не є пільгами чи преференціями для бізнесу, а лише створюють для них умови, в балансі з інтересами громадян та держави,  для розвитку їх бізнесу та запровадження нових програм для соціального захисту людини.

Законопроектом пропонується:

 доповнити визначення договору довгострокового страхування життя  положеннями про критичні захворювання, що наддасть змогу використовувати в повній мірі інструмент приватного страхування життя для захисту майнових інтересів людини у випадках настання у неї критичних захворювань (онкологічні захворювання, інсульт, інфаркт, тощо) коли лікування  відбуватиметься за рахунок коштів приватних страхових компаній (пп.14.1.52);

 встановити для довгострокових договорів страхування життя  правила оподаткування платежів фізичної особи на створення власних накопичень, однакові принципи, як у для інших вкладів у сфері недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, недержавні пенсійні фонди(пп.164.2.16);

збільшити сумарний розмір пільги для цілей віднесення витрат у сфері недержавного пенсійного забезпечення на податковий кредит до 25%, що  стимулюватиме фізичну особу не лише до довгострокового накопичення  (пенсійні програми, страхування життя, тощо) але і до того, щоб фізична особа мала прямий фінансовий інтерес до отримання легальних доходів, із яких сплачуються податки  (пп.164.2.16) та інші зміни.

 

5. Проект Закону про внесення зміни до Податкового кодексу України (щодо врегулювання інвестиційної діяльності на території спеціальної (вільної) економічної зони "Порто-франко") від 08.11.2019 №2408.

Метою проекту є удосконалення законодавства з питань встановлення особливостей справляння податків та зборів  суб'єктами спеціальної (вільної) економічної зони  «Порто-франко».

Проектом пропонується доповнити статтю 35 Податкового кодексу України пунктом 35.5 особливостями сплати податків та зборів на території спеціальної (вільної) економічної зони «Порто-франко» (:

-  суб’єктам СЕЗ «Порто-франко» надаються передбачені цим Кодексом та Законом України «Про спеціальну (вільну) економічну зону  «Порто-франко» пільги щодо сплати податку на прибуток підприємств;

-  звільняється на три роки від оподаткування прибуток суб’єктів СЕЗ «Порто-франко», одержаний на території СЕЗ «Порто-франко» від реалізації інвестиційних проектів, затверджених Одеською обласною радою;

- прибуток таких платників податку, одержаний з четвертого по шостий рік включно від реалізації інвестиційних проектів, затверджених Одеською обласною радою, оподатковується за ставкою 50 відсотків діючої ставки оподаткування.

- до валового доходу суб’єкта СЕЗ «Порто-франко», нарахованого з метою оподаткування, не включається одержана згідно з затвердженим Одеською обласною радою інвестиційним проектом, що реалізується на території СЕЗ «Порто-франко», сума інвестицій у вигляді:коштів;матеріальних цінностей;нематеріальних активів, та інших пільг для СЕЗ.

                          

Роз’яснення Державної податкової служби України:

Трансфертне ціноутворення

Самостійне коригування є коригуванням платником податків ціни контрольованої операції, за результатами якого розрахована ціна відповідає принципу "витягнутої руки", навіть якщо така ціна відрізняється від фактичної ціни, встановленої під час здійснення контрольованої операції.

Таким чином, у разі проведення платником податку самостійного коригування ціни контрольованої операції, діапазон ціни обраховується для кожної окремої задекларованої контрольованої операції по контрагенту, за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету.

Індивідуальна податкова консультація ДПСУ від  06.11.2019 р.№ 1208/6/99-00-05-05-01-15/ІПК

Платник податків не обмежений у виборі способу та форми отримання інформації щодо сплати нерезидентом податку на прибуток (корпоративного податку) у звітному році. Такий платник податків має отримати документ, що видається фінансовим (податковим) органом відповідної країни, який буде містити інформацію щодо сплати таким контрагентом податку на прибуток (корпоративного податку). При цьому такий документ повинен бути належним чином легалізований та перекладений відповідно до законодавства України.

Щодо відображення операцій страхування (перестрахування) у звіті про контрольовані операції, то зазначене питання має розглядатися з урахуванням договірних умов, сутності таких операцій, обставин їх здійснення та всіх первинних документів, оформленням яких вони супроводжувались.

Індивідуальна податкова консультація ДПСУ від  06.11.2019 р.№ 1209/6/99-00-05-05-01-15/ІПК

Податок на додану вартість

У постачальника на дату отримання від контрагента попередньої оплати однією сумою виникають податкові зобов'язання з постачання товарів/послуг та обов'язок скласти та зареєструвати в ЄРПН податкову накладну.

Складання двох або більше податкових накладних у випадку отримання попередньої оплати товарів/послуг однією сумою не відповідає нормам ПКУ та не дає можливості ідентифікувати операції. Такі податкові накладні не можуть бути підставою для формування податкового кредиту.

Постачальник повинен скласти одну податкову накладну на всю суму отриманої попередньої оплати на дату такого отримання.

Індивідуальна податкова консультація ДПСУ від 05.11.2019 р. № 1189/6/99-00-07-03-02-15/ІПК

Якщо компанія з управління активами здійснює операції, що є об’єктом оподаткування ПДВ, в тому числі операції, звільненні від оподаткування ПДВ, та при здійсненні таких операцій їх обсяг протягом останніх 12 календарних місяців сукупно перевищив 1 000 000 гривень (без урахування податку на додану вартість), то така компанія з управління активами зобов’язана зареєструватися платником ПДВ.

 Індивідуальна податкова консультація ДПСУ від  04.11.2019 р.№ 1154/6/99-00-07-03-02-15/ІПК

ПДФО

фізична особа - підприємець на загальній системі оподаткування має право після одержання доходу, який безпосередньо пов’язаний з понесеними витратами від здійснення підприємницької діяльності, на підставі документально підтверджених первинних документів, зокрема угод, актів виконаних робіт (наданих послуг), товарно-транспортних накладних, розрахункових документів, тощо віднести до складу витрат виключно витрати, визначені п. 177.4 ст. 177 ПКУ.

Вантажні транспортні засоби, у т.ч навантажувачі, відносяться до основних засобів подвійного призначення, придбання та утримання яких не включаються до складу витрат підприємця.

Індивідуальна податкова консультація ДПСУ від 04.11.2019 р. № 1169/6/99-00-04-07-03-15/ІПК

 

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments