Огляд податкового законодавства за 03 – 09 червня 2019 року

Цього тижня у Верховній Раді України зареєстровано такі проекти законопроекти:

1. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення тимчасових пільгових умов для оновлення автопарку автомобілів швидкої медичної допомоги та пересувних клінік від 04.06.2019 р. №10362.

Метою запропонованих змін є створення спеціального нормативного поля стимулюючого характеру, яке б допомогло подолати проблему нестачі автомобілів швидкої (екстреної) медичної допомоги в Україні, а також дефіцит сучасних спеціалізованих транспортних засобів, що функціонують як пересувні клініки – операційні, стоматологічні, з устаткуванням для анестезії та іншою хірургічною апаратурою, автомобілі радіологічні (флюорографія), тощо (забезпечують медогляд та лікування постраждалих хворих у відділених та польових умовах без їх транспортування).

Зокрема, законопроектом пропонується тимчасово з 1 грудня 2019 року до 31 грудня 2023 року звільнити від оподаткування акцизним податком та податком на додану вартість операції з постачання, у тому числі операції з ввезення на митну територію України спеціалізованих транспортних засобів, таких як пересувні клініки – операційні, стоматологічні, з устаткуванням для анестезії та іншою хірургічною апаратурою, автомобілі радіологічні (флюорографія), тощо (забезпечують медогляд та лікування постраждалих хворих у відділених та польових умовах без їх транспортування), які призначені для використання закладами охорони здоров'я і оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів або за замовленням відповідних розпорядників бюджетних коштів.

У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення.

2. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування земельних ділянок залізничного транспорту від 04.06.2019 р. №10361.

Метою розроблення проекту акта є упорядкування визначення місцевими органами самоврядування розмірів ставок земельного податку для підприємств залізничного транспорту, що дозволить уникнути необґрунтованих втрат, зниження собівартості перевезень.

Законопроектом пропонується доповнити пунктом 284.5 статтю 284 Податкового кодексу України, виклавши його у такій редакції:

«284.5. Ставка податку за земельні ділянки, що відносяться до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах) встановлюється у розмірі не більше ніж:

284.5.1. 0,25 відсотка від їх нормативної грошової оцінки у разі, якщо нормативну грошову оцінку таких земель проведено;

284.5.2. 0,25 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області у разі, якщо нормативну грошову оцінку таких земель не проведено.».

3. Проект Закону про внесення зміни до статті 18 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 04.06.2019 №10359.

Законопроектом пропонується доповнити статтю 18 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" новою частиною, якою відтерміновується застосування до суб'єктів господарювання фінансової санкції у вигляді штрафу у розмірі 500 тисяч гривень у разі зберігання пального до 31 грудня 2019 року без наявності відповідної ліцензії.

Обгрунтуванням необхідності прийняття акту стало те, що в ході підготовки до практичної реалізації цього Закону виявилося, що велика кількість суб'єктів господарювання (серед яких підприємства агропромислового комплексу, гірничодобувні та автотранспортні підприємства) не мають деяких з перелічених документів (їх отримання потребує певного часу), що унеможливить вчасне, до 1 липня 2019 року, отримання ними ліцензії для зберігання пального, відсутність якої тягне застосування до таких суб'єктів господарювання фінансових санкцій.

 

Втрата чинності законодавством

05 червня 2019 року Конституційним Судом України було визнано неконституційним положення першого речення абзацу двадцять шостого розділу I Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення деяких положень та усунення суперечностей, що виникли при прийнятті Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні“ від 23 березня 2017 року № 1989–VIII, відповідно до яких „нараховані та сплачені за період проведення антитерористичної операції суми плати за землю відповідно до статей 269–289 цього Кодексу за земельні ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів на лінії зіткнення, та/або території проведення антитерористичної операції, не підлягають поверненню на поточний рахунок платника податку, не спрямовуються на погашення грошового зобов’язання (податкового боргу) з інших податків, зборів, не повертаються у готівковій формі за чеком у разі відсутності у платника податків рахунка в банку“.

Суд дійшов висновку, що внесення абзацом двадцять шостим розділу I Закону № 1989 змін до Податкового кодексу України у частині скасування права на повернення платникам податків сум плати за землю, нарахованих та сплачених за період з 14 квітня 2014 року по 31 грудня року, в якому завершено проведення антитерористичної операції, було обумовлено необхідністю досягнення суспільно значущої мети, однак законодавець діяв непослідовно й не дотримав балансу між публічним та приватним інтересами, а обраний ним засіб (запровадження таких змін) не є пропорційним цілям, які переслідувалися.

Як наслідок, відповідні положення втрачають чинність з дня ухвалення рішення, тобто з 05 червня 2019 року.

 

Роз’яснення Державної фіскальної служби України

Оподаткування доходів нерезидентів

При оподаткуванні процентів, які за договором позики виплачуються резидентом України резиденту Республіки Кіпр, застосовується ставка податку, передбачена ст. 11 Конвенції, у разі надання нерезидентом - бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) процентів довідки, яка відповідає вимогам ст. 103 Кодексу.

Якщо резидент України сплачує проценти за договором позики резиденту Республіки Кіпр, який не є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) таких процентів, то такі проценти оподатковуються в Україні відповідно до положень пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Кодексу за ставкою в розмір 15 відсотків їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати.

Індивідуальна податкова консультація ДФСУ від 06.06.2019 р. № 2556/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Зовнішньоекономічна діяльність та валютний контроль

Платники податку, які застосовують положення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, при обчисленні податку на прибуток не враховують амортизацію об’єктів основних засобів, переведених на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію, при обчисленні податку на прибуток підприємств, оскільки період перебування основного засобу на реконструкції, модернізації, добудові, дообладнанні, консервації не є строком корисного використання (експлуатації) такого основного засобу.

Індивідуальна податкова консультація ДФСУ від 03.06.2019 р. № 2556/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Трансфертне ціноутворення

Оскільки заявник є платником єдиного податку четвертої групи та, відповідно до п. 297.1 ст. 297, звільняється від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності, зокрема з податку на прибуток підприємств, то господарські операції такого платника, здійснені з нерезидентом, не підпадають під визначення контрольованих.

Індивідуальна податкова консультація ДФСУ від -03.06.2019 р. № 2517/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Для здійснення діяльності з оптової, роздрібної торгівлі пальним, або зберігання пального у розумінні Закону № 481 суб’єкту господарювання необхідно отримати відповідну ліцензію.

Податок на прибуток підприємств

Оскільки малоцінні необоротні матеріальні активи вартістю не більше 6000 гривень не належать до основних засобів, то різниці, які визначаються згідно ст. 138 Кодексу, за такими активами у платника не виникають і у додатку РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 р. N 897 зі змінами, внесеними наказом МФУ від 19.10.2018 р. N 842, не відображаються.

Індивідуальна податкова консультація ДФСУ від 06.06.2019 р. № 2559/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

При визначенні фінансового результату від операцій з цінними паперами собівартість цінних паперів формується згідно з правилами бухгалтерського обліку та відповідна сума витрат відображається рядку 02 Додатку ЦП до рядка 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Декларації при продажу цінних паперів.

Індивідуальна податкова консультація ДФСУ від 04.06.2019 р. N 2540/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments