Огляд податкового законодавства за 02 – 08 вересня 2019 року

Проекти нормативно-правових актів:

Протягом 02 – 08 вересня 2019 року у Верховній Раді України було зареєстровано такі законопроекти:

 

  1. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України від 02.09.2019 № 1230.

Законопроект розроблений з метою наближення митного законодавства України у сфері захисту інтелектуальної власності до стандартів та практики ЄС (у відповідності до положень Регламенту (ЄС) № 608/2013 Європейського Парламенту та Ради від 12 червня 2013 року про митний контроль за дотриманням прав інтелектуальної власності (в рамках виконання статей 84, 250 та Додатка XV до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС)), підвищення рівня запобігання та протидії переміщенню через митний кордон України товарів, що порушують права інтелектуальної власності, та, як наслідок – сприяння очищенню внутрішнього ринку від контрафактної продукції, яка часто не відповідає встановленим вимогам безпеки.

Проектом Закону передбачається внесення змін до Митного кодексу України, зокрема щодо:

- розширення переліку об’єктів права інтелектуальної власності, сприяння захисту яких здійснюється під час переміщення товарів через митний кордон України;

- визначення термінів: «контрафактні товари», «піратські товари», «товари, що підозрюються у порушенні права інтелектуальної власності»;

- встановлення особливостей призупинення митного оформлення та знищення невеликих партій товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях та ін.

 

2. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей застосування спеціального декларування за порушення фізичними особами податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, що мали місце до 31 грудня 2018 року від 02.09.2019 №1232.

Метою законопроекту є встановлення ефективного механізму для зменшення рівня тіньових доходів громадян та відтоку капіталу за кордон, внаслідок чого держава недоотримує дохід у вигляді податкових надходжень з податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Законопроектом встановлюється нормативне визначення поняття «спеціальне декларування», під яким розуміється фактично режим звільнення платників податків - фізичних осіб фізичних осіб від юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства України, що мали місце впродовж за будь-якого і одного або декількох податкових періодів до 1 січня 2020 року включно, за умови подальшої сплати податкових зобов’язань, в порядку, строки і розмірах, передбачених цим законопроектом.

Для того, щоб скористатися правом на спеціальне декларування платники податків будуть зобов’язані подати Спеціальну декларацію з 1 січня по 31 березня 2020 року та сплатити податкові зобов’язання з прихованих доходів (активів) у розмірі:

- 5 відсотків - для валютних цінностей, рухомого та нерухомого майна, цінних паперів, часток (паїв) у майні юридичних осіб, майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності та/або фінансових інструментів;

- 10 відсотків - для усіх інших майнових прав;

- 2, 5 відсотків - для активів, за рахунок яких відбулося придбання у Декларантом облігацій внутрішньої державної позики, випущених Національним банком України.

Доходи на суму 100 000 гривень вважатимуться підтвердженими без подання Спеціалізованої декларації та амністованими без будь-яких додаткових умов.

 

  1. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення адміністрування отримання податкових пільг підприємствами та організаціями, які засновані громадськими організаціями осіб з інвалідністю від 03.09.2019 №2022.

Необхідність прийняття законопроекту мотивовано тим, що діюча система  державного забезпечення соціального захисту і підтримки осіб з інвалідністю, громадських організацій осіб з інвалідністю і заснованих ними підприємств та організацій вимагає негайного і докорінного реформування.

Метою законопроекту є є урегулювання однієї  з першочергових проблем у сфері державного соціального захисту й підтримки осіб з інвалідністю, зокрема, процедур надання пільг з оподаткування підприємствам і організаціям громадських організацій осіб з інвалідністю.

Законопроектом передбачено звільнення від від оподаткування:

- прибутку підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями осіб з інвалідністю і є їх повною власністю;

- операцій з постачання товарів (крім підакцизних товарів) та послуг, що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями, які засновані громадськими організаціями осіб з інвалідністю.

Крім того передбачено декілька додаткових податкових пільг для вказаних суб’єктів.

 

  1. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів від 05.09.2019 №1048-1 (альтернативний до Проекту Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо впровадження в Україні авторизованих економічних операторів та спрощень митних формальностей від 29.08.2019 №1048).

Необхідність підготовки та подання цього альтернативного законопроекту пояснюється наявністю в проекті закону України № 1048 ЄС щодо застосування спрощень, що надаються підприємствам при здійснені митних процедур, зокрема:

відсутність законодавчо визначеної можливості використання окремих спеціальних спрощень підприємствами без отримання статусу АЕО;

запровадження механізму автоматичного застосування методу визначення митної вартості за ціною контракту для АЕО, аналог якого на відсутній в митному законодавстві Європейського Союзу;

монополізація на законодавчому рівні права на відкриття та функціонування вантажного митного комплексу виключно підприємствам, що мають статус АЕО.

Тому, альтернативним законопроектом пропонується запровадити більш чітку та прозору по суті та строками реалізації процедуру розгляду органами доходів та зборів документів, що подаються підприємствами для отримання авторизації АЕО та права на користування спеціальними спрощеннями при здійсненні митних процедур, з метою мінімізації можливих корупційних ризиків.

Альтернативним законопроектом також пропонується уточнити та вдосконалити по формі, суті та механізму застосування окремих критеріїв оцінки суб’єктів підприємницької діяльності при реалізації процедури авторизації АЕО.  

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments