Огляд податкового законодавства за 02 – 08 грудня 2019 року

Проекти нормативно-правових актів:

 

Протягом 02 – 08 грудня 2019 року у Верховній Раді України було зареєстровано такі законопроекти:

                                                                                          

1. Проект Закону про внесення змін до статті 291 Податкового кодексу України щодо збільшення граничного обсягу доходу, передбаченого для платників єдиного податку першої, другої та третьої групи від 03.12.2019 №2437-1.

Метою законопроекту є збільшення граничного обсягу доходу, передбаченого для платників єдиного податку першої, другої та третьої групи.

Проектом пропонується внести зміни до пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України в частині збільшення граничного обсягу доходу, передбаченого для платників єдиного податку: першої групи з 300 тис. гривень  до 1 млн. гривень, другої групи з 1,5 млн. грн.  до 5 млн. гривень та третьої групи з 5 млн. до 10 млн. гривень.

Кім того, у "Перехідних та прикінцевих положеннях" законопроекту передбачено зміни до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг" шляхом виключення положень щодо запланованого з 1 січня 2021 року збільшення граничного обсягу доходу, передбаченого для платників єдиного податку другої групи до 2,5 млн. грн., оскільки зазначене питання потребує нагального та комплексного вирішення.

 

2. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов діяльності для підприємств та організацій, які засновані громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю від 03.12.2019 №2439-1.

Цілями та завданнями проекту акту є стимулювання діяльності підприємств та організацій, які засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, шляхом продовження дії податкової пільги та приведення термінології у відповідність до законів.

Положеннями проекту Закону України пропонується:

- продовжити на 10 років до 2030 року (на відміну від законопроекту реєстр. № 2439, який пропонує збільшити зазначений термін лише на 2 роки до 2022 року) термін дії пільгової ставки з податку на додану вартість за операціями з постачання товарів та послуг, що виготовляються та постачаються організаціями чи підприємствами осіб з інвалідністю;

- привести законодавство у відповідність до положень Конвенції про права осіб з інвалідністю у частині вживання терміну "особа з інвалідністю" замість терміну "інвалід";

- привести законодавство у відповідність до положень Закону України "Про громадські об'єднання" у частині вживання термінологічної конструкції "громадське об’єднання" замість "громадська організація".

 

3. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців від 04.12.2019 №2524.

Законопроект розроблено з метою удосконалення роботи з електронним кабінетом платника податків, спрощення податкового обліку, стимулювання добровільного обмеження паперового документообігу та скасування деяких вимог, які втратили актуальність на даному етапі розвитку відносин в податковій сфері.

Законопроектом пропонується внести зміни до окремих положень Податкового кодексу України, зокрема:

- скасувати вимогу подавати заяву на приєднання до договору про визнання електронних документів після реєстрації або оновлення ключів кваліфікованого електронного підпису.

- запровадити автоматичну реєстрацію в електронному кабінеті отриманих документів від платника податків.

- передбачити, що в електронному кабінеті повинні міститися дані щодо суми та дати узгодження грошового зобов'язання, визначеного контролюючим органом.

- скасувати вимогу обов’язкової реєстрації книги обліку доходів та книгу обліку доходів та витрат, а також скасувати обов'язок ведення книги обліку доходів для ФОП 1 та 2 групи спрощенців та 3 групи, які не є платниками ПДВ. Такий платник податків за власним бажанням може вести книгу обліку доходів в паперовому або електронному вигляді. Відповідальність у вигляді штрафів за неведення або помилки у книзі доходів настає, тільки якщо такий платник повідомив про бажання вести книгу обліку доходів та ін.

 

4. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров'я за кошти державного бюджету від 05.12.2019 №2539.

Цей законопроект розроблений з метою створення належних умов для функціонування національної системи закупівель у сфері охорони здоров’я за кошти державного бюджету та підвищення рівня забезпечення населення медичними товарами.

Основним його завданням є підвищення економії бюджетних коштів під час закупівель медичних товарів завдяки звільненню операцій із закупівлі відповідних товарів за кошти державного бюджету від оподаткування податком на додану вартість. Це надасть змогу закуповувати більше медичних товарів при існуючих обсягах бюджетного фінансування програм у сфері охорони здоров’я. Також, звільнення від оподаткування названих операцій може стимулювати зростання пропозиції на медичні товари для закупівель за кошти державного бюджету, що в свою чергу посприяє підвищенню конкуренції серед учасників закупівель та зниженню вартості медичних товарів.

Законопроектом передбачається внести низку змін до Податкового кодексу України, запровадивши:

положення про нерозповсюдження низки різниць, що виникають при здійсненні фінансових операцій, на операції Закупівельної організації з безоплатного постачання (розподілу) медичних товарів, придбаних такою організацією за кошти державного бюджету або кошти грантів (субгрантів) Глобального фонду;

звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України медичних товарів, що закуповуватимуться за кошти державного бюджету спеціальним суб’єктом – Закупівельною організацією;

нерозповсюдження положень податкового законодавства про необхідність нарахування компенсуючих податкових зобов’язань та пропорційне віднесення сум податку на додану вартість до податкового кредиту на операції, звільнені від оподаткування податком на додану вартість відповідно до цього законопроекту тощо.

 

Роз’яснення Державної податкової служби України:

Податок на додану вартість

На дату отримання попередньої оплати постачальник зобов'язаний скласти податкову накладну на всю суму такої попередньої оплати, а на дату фактичного постачання товарів/послуг (виконання робіт) постачальник повинен скласти податкову накладну на різницю між фактичною кількістю/вартістю таких поставлених товарів/послуг (виконаних робіт) та кількістю (вартістю) таких товарів/послуг (виконаних робіт), які відображені у податковій накладній, складеній на дату попередньої оплати.

У разі складання та реєстрації в ЄРПН податкових накладних, які не відповідають даним бухгалтерського обліку платника податку, такі податкові накладні є такими, що складені з порушенням норм ПКУ, та не можуть бути підставою для включення покупцем сум ПДВ, зазначених у них, до податкового кредиту. Помилки, допущені при складанні таких податкових накладних, мають бути виправлені шляхом складання та реєстрації в ЄРПН відповідних розрахунків коригування, які виводять в нуль показники таких податкових накладних, та складання на дату(и) виникнення податкових зобов’язань податкових накладних, які відповідають даним бухгалтерського обліку платника податку.

 

Індивідуальна податкова консультація ДПСУ від 04.12.2019 р. № 1698/6/99-00-07-03-02-15/ІПК

Алгоритм контролю реєстрації в ЄРПН податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних не дає можливості реєстрації податкових накладних, у яких ІПН платника ПДВ не внесено до реєстру платників ПДВ, а наявність чи відсутність в податковій накладній перед ІПН нулів не впливає на її реєстрацію в ЄРПН.

Отже, якщо податкова накладна складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, то ІПН такого платника є актуальним. Наявність або відсутність у податковій накладній нулів, з яких починається ІПН платника податку, не заважає ідентифікувати здійснену операцію.

Індивідуальна податкова консультація ДПСУ від 04.12.2019 р. № 1700/6/99-00-07-03-02-15/ІПК

Платник податку, який застосовує касовий метод податкового обліку ПДВ, включає до податкового кредиту суми ПДВ, зазначені у отриманих податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, у звітному (податковому) періоді, в якому відбулася сплата коштів (надано інші види компенсації) за придбані товари/послуги, з урахуванням положень, визначених пунктом 198.6 статті 198 розділу V ПКУ. При цьому податкові зобов'язання з ПДВ у такого платника, який застосовує касовий метод податкового обліку ПДВ, (у тому числі при погашенні заборгованості споживачами за період її виникнення понад 1095 календарних днів) виникають на дату зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок (у касу) платника податку або на дату отримання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) ним послуг.

Індивідуальна податкова консультація ДПСУ від 04.12.2019 р. № 1699/6/99-00-07-03-02-15/ІПК

Якщо у товариства, яке переходить із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування, на дату такого переходу загальна сума від здійснення операцій із постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню ПДВ, протягом останніх 12 календарних місяців сукупно перевищувала 1 млн. грн. (у тому числі включаючи період перебування на спрощеній системі оподаткування) , таке товариство повинно не пізніше 10 числа першого календарного місяця, в жому здійснено перехід на загальну систему оподаткування, подати до контролюючого органу Заяву № 1-ПДВ та відповідно зареєструватись як платник ПДВ в обов'язковому порядку.

При цьому звертаємо увагу, що будь-яка особа, яка підлягає обов'язковій реєстрації ж платник ПДВ у випадках та в порядку, передбачених статтею 183 розділу V ПКУ, але не подала до контролюючого органу Заяву № 1-ПДВ, несе відповідальність за ненарахування або несплату ПДВ на рівні зареєстрованого платника ПДВ без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування податку ( пункт 183.10 статті 183 розділу V ПКУ).

Індивідуальна податкова консультація ДПСУ від 04.12.2019 р. № 1702/6/99-00-07-03-02-15/ІПК

Трансфертне ціноутворення

Операції з придбання товарів платником - резидентом у нерезидента, у разі якщо право власності на такі товари переходить спочатку до іншого резидента, який не виконує істотних функцій та не використовує істотних активів, вважаються контрольованими між таким платником - резидентом та нерезидентом. Такий платник податку - резидент повинен подати звіт про контрольовані операції, форму якого затверджено Порядком складання Звіту про контрольовані операції, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 18.01.2016 р. N 8.

У розділі "Відомості про контрольовані операції" додатка до звіту про контрольовані операції зазначаються деталізовані відомості про всі контрольовані операції, здійснені з платником податків у звітному періоді із особою, інформація про яку зазначена у розділі "Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях" цього додатка. Кожна контрольована операція повинна бути ідентифікована згідно з первинними документами відповідної господарської операції.

Індивідуальна податкова конусультація ПДСУ від 04.12.2019 р. № 1683/6/99-00-05-05-01-15/ІПК

 

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments

Останні новини: