Огляд податкового законодавства за 01 – 07 липня 2019 року

Законопроекти:

Цього тижня у Верховній Раді України було зареєстровано Проект Закону про внесення зміни до статті 165 Податкового кодексу України щодо молоді від сплати податку на доходи фізичних осіб від 02.07.2019 р. № 10413.

Метою прийняття законопроекту є звільнення молоді від сплати податку на доходи фізичних осіб. На думку авторів законопроекту, що в час, коли за даними представництва ООН в Україні, кожен п'ятий українець є потенційним мігрантом, прийняття Закону України, який би звільнив молодь від сплати податку на доходи фізичних осіб, є першочерговим кроком для спасіння України та припинення широкомасштабної трудової міграції українців.

Такий Закон України дозволив би молодим українцям започаткувати свій перший бізнес, а також створим би умови для повернення молодих українців з-за кордону.

Проектом Закону пропонується доповнити пункт 165.1 статті 165 Податкового кодексу України підпунктом 165.1.60, згідно з яким до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включається сума будь-яких доходів фізичних осіб, вік яких не досяг 26 років.

 

Роз’яснення Державної фіскальної служби України

Трансфертне ціноутворення

У разі якщо річний дохід суб’єкта господарювання у 2018 році перевищує 150 млн. грн. й обсяг господарських операцій по кожній з пов’язаних осіб - нерезидентів Польщі перевищує 10 млн. грн., то операції з такими контрагентами - нерезидентами, що об’єдналися у звітному періоді, відображаються у звіті про контрольовані операції окремими рядками, відповідно:

здійснені у період з 01.01.2018 р. по 26.10.2018 р. (до моменту припинення одного товариства - нерезидента шляхом приєднання до другого товариства - нерезидента), з 27.10.2018 р. (після їх об’єднання), у разі відповідності вартісним критеріям, додаток по контрагенту - нерезиденту, який виступає правонаступником другого контрагента - нерезидента.

Індивідуальна податкова консультація ДФСУ від 02.07.2019 р. № 3015/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

З метою ідентифікації контрольованої операції у Звіті відображаються всі здійснені господарські операції за відповідний податковий (звітний) рік, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств. У разі якщо операція з поставки товару і повернення частини цього товару відбулась протягом одного звітного календарного року, то такі операції відображаються згорнуто у Звіті шляхом зменшення вартості поставки на вартість поверненого товару.

Індивідуальна податкова консультація ДФСУ від 01.07.2019 р. № 3009/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Податок на додану вартість

У випадку, якщо перша подія (надання послуг) відбулася до дати реєстрації особи в якості платника ПДВ, податкове зобов'язання з ПДВ при отриманні в 2019 році оплати за послуги, надані у серпні 2018 року, не нараховується.

Індивідуальна податкова консультація ДФСУ від 02.07.2019 р. № 3041/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Податок на прибуток підприємств

Платники податку які застосовують положення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, при обчисленні податку на прибуток не враховують амортизацію об’єктів основних засобів, переведених на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію, при обчисленні податку на прибуток підприємств, оскільки період перебування основного засобу на реконструкції, модернізації, добудові, дообладнанні, консервації не є строком корисного використання (експлуатації) такого основного засобу.

При цьому для цілей нарахування амортизації відповідно до ст. 138 Кодексу строк корисного використання не включає в себе періоди коли основний засіб, перебував на капітальному ремонті, модернізації, добудові, дообладнанні, реконструкції.

Індивідуальна податкова консультація ДФСУ від -02.07.2019 р. № 3034/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Якщо інвестиційна нерухомість в бухгалтерському обліку відображається платником за справедливою вартістю відповідно до МСБО 40 (амортизація не нараховується), то при визначенні об’єкту оподаткування податком на прибуток різниці (до збільшення/зменшення), визначені ст. 138 Кодексу, не виникають.

Водночас, у разі здійснення обліку інвестиційної нерухомості згідно з правилами міжнародних стандартів фінансової звітності за собівартістю, платник має право нараховувати амортизацію такої інвестиційної нерухомості згідно з вимогами п. 138.3 ст. 138 Кодексу для цілей оподаткування.

У разі переведення у бухгалтерському обліку інвестиційної нерухомості до основних засобів, що амортизуються, для цілей нарахування амортизації у податковому обліку відповідно до положень п. 138.3 ст. 138 Кодексу враховується балансова вартість такого об’єкта без урахування його переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку.

Індивідуальна податкова консультація ДФСУ від -02.07.2019 р. № 3035/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Вартість поліпшення (повторного поліпшення) орендованих основних засобів для цілей розрахунку податкової амортизації зараховується як новий об’єкт групи 9 "інші основні засоби" з мінімально допустимим строком корисного використання 12 років, визначеної у пп. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 Кодексу.

Якщо отримувачем безоплатно наданих товарів (нерухомого майна) виступає фізична особа, яка є платником податку на доходи фізичних осіб на загальних умовах, то різниці відповідно до пп. 140.5.10 п. 140.5 ст. 140 Кодексу не виникають.

У разі якщо отримувачем безоплатно наданих товарів (нерухомого майна) є платник єдиного податку, то фінансовий результат до оподаткування надавача такої допомоги - платника податку на прибуток коригується відповідно до пп. 140.5.10 п. 140.5 ст. 140 Кодексу.

Індивідуальна податкова консультація ДФСУ від -02.07.2019 р. № 3039/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Вартість подарунка у вигляді нерухомого майна, отриманого платником податку - фізичною особою від юридичної особи, включається до загального місячного оподатковуваного доходу такого платника як додаткове благо та оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків та військовим збором за ставкою 1,5 відсотки у джерела виплати з урахуванням вимог п. 164.5 ст. 164 Кодексу.

 

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments

Останні новини: