Огляд податкового законодавства 26.03.2018 – 01.04.2018

03 Квітня 2018 (0) #Огляд законодавства
Аа Аа

Законопроекти

28 березня 2018 року у Верховній Раді України було зареєстровано проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку ринку транспортних засобів № 8208. Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України та Закону України «Про Митний тариф», якими звільнити громадян від сплати податку на додану вартість, акцизного податку при здійсненні операцій із ввезення на митну територію України та реалізації на митній території України транспортних засобів особистого користування і встановити ставки ввізного мита на імпортовані легкові автомобілі у вигляді фіксованого платежу в розмірі 500 євро. Крім того, зважаючи на ситуацію, яка склалась щодо транспортних засобів особистого користування з іноземною реєстрацією, що знаходяться на митній території України з перевищенням строку тимчасового ввезення на митну територію України, пропонується надати їм строк у 3 місяці з дня набрання чинності цим Законом для можливості скористатися встановленими звільненнями від сплати податку на додану вартість і акцизного податку, заплативши в бюджет держави тільки встановлену ставку ввізного мита на імпортовані легкові автомобілі у вигляді фіксованого платежу в розмірі 500 євро.

Роз’яснення

 

Категорія

Зміст

Назва

Податок на прибуток підприємств

Податківці зазначили, що положеннями ПК України не передбачено різниць щодо коригування фінансового результату до оподаткування за операціями зі збільшення статутного або додаткового капіталу шляхом внесення нерухомого майна. А тому такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при визначенні фінансового результату до оподаткування, відповідно до правил бухгалтерського обліку

 

Індивідуальна податкова консультація ДФСУ № 1150/А/99-99-15-02-02-14/ІПК від 21.03.2018 щодо питань збільшення статутного капіталу шляхом внесення нерухомого майна

ТЦО

Відповідно до підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 ПК України встановлено, що контрольованими операціями є господарські операції платника податків, які можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків.

У той же час згідно з пунктом 297.1 статті 297 Кодексу платники єдиного податку, до яких належить і сільськогосподарський товаровиробник, що є платником єдиного податку четвертої групи, звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на прибуток підприємств.

Господарські операції такого сільгоспвиробника з реалізації сільськогосподарської продукції на експорт не впливають та не можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств, позаяк платник звільнений від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з цього податку.

Таким чином, господарські операції сільськогосподарського товаровиробника, здійснені ним під час перебування на спрощеній системі оподаткування, не визнаються контрольованими відповідно до статті 39 Кодексу

Індивідуальна податкова консультація ДФСУ № 1153/6/99-99-15-02-02-15/ІПК від 21.03.2018 щодо визнання господарських операцій сільськогосподарського товаровиробника - платника єдиного податку четвертої групи з реалізації продукції на експорт контрольованими операціями

 

 

 

ПДВ

Податківці розглянули ситуацію щодо оподаткування податком на прибуток та податком на додану вартість операцій із внесення грошових прав вимоги до статутного капіталу та внаслідок цього припинення кредиторської заборгованості, а також курсових різниць, нарахованих товариством на цю заборгованість.

Щодо податку на прибуток підприємств, то положеннями Кодексу не передбачено різниць щодо коригування фінансового результату до оподаткування за операціями зі здійснення внесків до статутного капіталу підприємства, а також курсових різниць. Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при визначенні фінансового результату до оподаткування.

Зважаючи на підпункт 196.1.1 пункту 196.1 статті 196 ПК України операція із внесення грошових прав вимоги до статутного (складеного) капіталу товариства в обмін на корпоративні права (частки у статутному фонді) не підпадає під об'єкт оподаткування ПДВ

 

Індивідуальна податкова консультація ДФСУ № 1157/6/99-99-15-02-02-15/ІПК від 21.03.2018 щодо оподаткування податком на прибуток та податком на додану вартість операцій із внесення грошових прав вимоги до статутного капіталу та внаслідок цього припинення кредиторської заборгованості, а також курсових різниць, нарахованих товариством на цю заборгованість

Усі податкові накладні / розрахунки коригування, складені сільгоспвиробниками за операціями з постачання сільськогосподарської продукції у межах спеціального режиму оподаткування, мали бути зареєстровані до 15 січня 2017 року включно. Починаючи з 16 січня 2017 року, реєстрація таких податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН є неправомірною

Індивідуальна податкова консультація ДФСУ № 1004/6/99-99-15-03-02-15/ІПК від 14.03.2018 щодо правомірності реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних

ПДФО

 Податковий агент для визначення правильності оподаткування доходу у вигляді дивідендів, нарахованих фізичним особам у січні 2017 року за період 2016 року, має право здійснити перерахунок сум нарахованих дивідендів та утриманого з них податку. При цьому результати перерахунку відображаються у звітності за ф. 1ДФ того періоду, в якому було проведено такий перерахунок. Уточнюючий розрахунок у цьому випадку не подається

Індивідуальна податкова консультація ДФСУ № 1011/6/99-99-13-02-03-15/ІПК від 14.03.2018 щодо окремих норм податкового законодавства

Договори страхування цивільно-правової відповідальності, а також особисте страхування водіїв від нещасних випадків на транспорті під час поїздки є обов'язковими видами страхування для власників наземних транспортних засобів і прямо пов'язані з наданням транспортних послуг у сфері пасажирських перевезень, а отже, понесені витрати на їх придбання фізична особа - підприємець може віднести до складу витрат відповідно до пункту 177.4 статті 177 ПК України.

Разом з тим податківці звернули увагу на те, що оскільки витрати на страхування цивільно- правової відповідальності неможливо безпосередньо пов'язати з отриманням конкретного доходу і враховуючи те, що вони забезпечують одержання економічної вигоди протягом тривалого періоду, то такі витрати включаються до складу витрат фізичної особи - підприємця рівномірно протягом такого періоду

 

Індивідуальна податкова консультація ДФСУ № 1009/Б/99-99-13-01-02-14/ІПК від 14.03.2018 щодо отримання індивідуальної податкової консультації з питань формування витрат фізичною особою - підприємцем на загальній системі оподаткування, яка здійснює діяльність у сфері пасажирських перевезень

 

 

 

 

 

 

Спрощена система оподаткування

 

 

 

 

 

Якщо платник податку на прибуток, який з 01.10.2017 перейшов зі спрощеної системи оподаткування (платник єдиного податку 3 групи) на загальну систему не приймає рішення про незастосування коригування фінансового результату до оподаткування, то такий платник має збільшити фінансовий результат до оподаткування на суму доходу, отриману у IV кварталі 2017 року як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування

Індивідуальна податкова консультація ДФСУ № 1155/6/99-99-15-02-02-15/ІПК від 21.03.2018 щодо визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток при переході платником з єдиного податку 3 групи на загальну систему оподаткування

Попередня стаття Наступна стаття