Огляд податкового законодавства 19.03.2018 – 25.03.2017

Законопроекти

19 березня у Верховній Раді України було зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні» № 8159, основною метою якого є стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні, що сприятиме зменшенню шкідливих викидів СО2 в атмосферу та знизить залежність української економіки від іноземних постачальників енергоресурсів.

Законопроектом передбачається запровадження низки стимулюючих фіскальних заходів, проте всі вони матимуть тимчасовий характер. Зокрема, пропонується передбачити право платника податку включити до податкової знижки  витрати на придбання  транспортного засобу, оснащеного виключно електричними двигунами (одним чи декількома), або переобладнання в такий транспортний засіб; звільнити від оподаткування ПДВ операції із ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту комплектуючих виробів для виробництва транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома); звільнити від оподаткування акцизним податком операції із ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту кузови (включаючи кабіни) для виробництва транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома); звільнити від збору на обов'язкове державне пенсійне страхування фізичних осіб, які набувають право власності на легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома) та ін.

Цей законопроект є системно пов’язаним з проектом Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні» № 8160, яким пропонується тимчасово, до 31 грудня 2028 року, звільнити від ввізного мита комплектуючі вироби, які ввозяться на митну територію України виключно для виробництва транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що класифікуються у товарних підкатегоріях 8702 90 90 90, 8703 90 10 10, 8704 90 00 10, згідно з УКТ ЗЕД.

23 березня на розгляд Верховній Раді надійшла низка законопроектів, які покликані повністю завершити процедуру реалізації FATCA в Україні.

Закон США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків»  (далі - FАТСА) містить вимоги до іноземних фінансових організацій, зокрема щодо: укладення спеціальної угоди з Податковою службою Сполучених Штатів Америки (IRS) та здійснення контролю за наявністю рахунків, які відкриваються платниками податків США в українських фінансових організаціях, та інформування про них Податкову службу США.

Положення внутрішнього закону США щодо конкретної держави реалізуються виключно на засадах взаємності, шляхом підписання двосторонніх міжнародних договорів, що, власне, було зроблено 07 лютого 2017 року, тобто було підписано Угоду між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA). Проте задля того щоб цей міжнародний договір став частиною національного законодавства, Верховна Рада України має надати свою згоду у формі ратифікації. Ратифікація здійснюється шляхом прийняття відповідного закону, яким є проект Закону про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил і застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA) № 0179. Проектом Закону передбачається, що Угода набуде чинності з моменту повідомлення Україною США про виконання всіх необхідних процедур. Проект Закону містить текст Угоди та два Додатки, з якими можна ознайомитись за посиланням.

З метою приведення національного законодавства у відповідність до положень міжнародного договору у ВРУ було зареєстровано проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з ратифікацією Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил і застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA) № 8190 та проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з ратифікацією Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил і застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA) № 8189.

Законопроектом № 8190 пропонується внести низку змін до Податкового кодексу України, зокрема: у статті 14 передбачити визначення підзвітного рахунку, фінансового агента; у статті 69 встановити додаткові вимоги до відкриття та закриття рахунків у банках та інших фінансових установах та доповнити статтю 118, яка передбачає відповідальність за несвоєчасну подачу інформації про рахунки платників податків. Так, згідно з пропонованими змінами неподання, подання з порушенням встановленого строку, подання не у повному обсязі або з недостовірними відомостями, або з помилками фінансовими агентами звітів про підзвітні рахунки передбачатиме накладення штрафу у розмірі 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. Крім того, сплата такого штрафу не звільнятиме фінансового агента від обов’язку подання звіту про підзвітні рахунки.

Проектом Закону № 8189 планується внести зміни до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та статті 25 Закону України «Про депозитарну систему України», які дозволять виконувати взяті Україною міжнародні зобов’язання щодо обміну податковою інформацією (тобто не тільки в рамках FATCA, а й інших міжнародних договорів).

         19 та 20 березня 2018 року народні обранці отримали два законопроекти «Про національне бюро фінансової безпеки» №  8157 та 8157-1.

Проектом №  8157 передбачається створення політично незалежного органу (підзвітного Верховній Раді України та Президенту України) на основі моделі ILP (Intelligence Led Policing), яка використовується аналогічними підрозділами правоохоронних органів країн Європейського союзу та ОБСЄ. Законопроектом пропонується встановлення виключної підслідності  Національному бюро фінансової безпеки України злочинів, пов’язаних із захистом публічних фінансів. НБФР здійснюватиме боротьбу з системними кримінальними проявами у сфері економіки шляхом: виявлення, розслідування злочинів та притягнення до відповідальності членів організованих злочинних угрупувань, причетних до функціонування галузевих, міжгалузевих та транснаціональних кримінальних схем у сфері публічних фінансів; руйнування вже існуючих схем розкрадання коштів бюджетів усіх рівнів та кримінальної інфраструктури, що обслуговує такі схеми; підготовки рекомендацій органам влади з усунення фінансового та правового підґрунтя для розвитку негативних тенденцій та явищ у сфері публічних фінансів, а також  окремих кримінальних схем у відповідній сфері економіки.

Основною метою проекту № 8157-1 є розділення сервісної та правоохоронної функцій фіскальної служби, ліквідація податкової міліції, оптимізація структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері фінансів, усунення дублювання їх функцій та cтворення Національного бюро фінансової безпеки – державного правоохоронного органу, на який покладається обов'язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття злочинів у сфері формування та використання фінансових ресурсів держави, економічної безпеки.

Законопроектом пропонується НБФБ надати право здійснювати досудове розслідування конкретних видів злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України, зокрема, фіктивне підприємництво (стаття 205); підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців (стаття 2051); легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (стаття 209); Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму (стаття 209-1); ухилення від сплати податків, зборів (стаття 212) та інші.

В основу цих законопроектів покладено різні концепції, тому особливо цікаво, за який же саме проголосують народні обранці.

Крім того, до ВРУ було подано проект Закону про внесення зміни до статті 284 Податкового кодексу України щодо недопущення зменшення надходжень до місцевих бюджетів від плати за землю на земельні ділянки. які надані для залізниць у межах смуг відведення, надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин № 8169 від 20 березня 2018 року. Його метою є недопущення зменшення надходжень до місцевих бюджетів від плати за землю за земельні ділянки, які надані для залізниць у межах смуг відведення, надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин.

Законопроектом пропонується виключити пункт 284.4 статті 284 Податкового кодексу України, що дозволить скасувати пільгову плату за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення, надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, яка сьогодні справляється у розмірі 25 відсотків податку,  обчисленого відповідно до статей 274277 цього Кодексу.

 

Роз’яснення

Категорія

Зміст

Назва

 

 

 

 

 

 

ПДВ

 

 

 

 

 

 Розрахунок коригування, складений після 01.02.2015 до податкової накладної, яка була складена до 01.02.2015 та яка не підлягала реєстрації в ЄРПН, підлягає реєстрації в ЄРПН після реєстрації такої накладної.

Водночас абзацом вісімнадцятим пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України визначено, що платник податку має право зареєструвати в ЄРПН податкову накладну та/або розрахунок коригування, складені починаючи з 1 липня 2015 року, в яких загальна сума податку не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 Податкового кодексу України.

Таким чином, оскільки податкова накладна, складена до 01.07.2015, реєстрації не підлягає, розрахунок коригування до неї теж не може бути зареєстрованим в ЄРПН

Індивідуальна податкова консультація ДФСУ № 915/6/99-99-15-03-02-15/ІПК від 07.03.2018 щодо можливості реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної, з дати складання якої минуло 1095 днів

Фіскали зазначили, що враховуючи те, що операції з постачання послуг з проживання учнів та студентів у гуртожитках звільняються від оподаткування ПДВ, відшкодування студентами витрат на оплату використаної ними електроенергії, яке за своєю суттю є відшкодуванням (компенсацією) окремих елементів витрат, з яких складається вартість послуги з найму жилого приміщення в гуртожитку, відбувається без ПДВ

Індивідуальна податкова консультація ДФСУ № 919/6/99-99-15-03-02-15/ІПК від 07.03.2018 щодо оподаткування ПДВ операцій з відшкодування студентами, які проживають у гуртожитку навчального закладу, коштів за використану ними електроенергію

ПДФО

Усі кошти, що надходять на поточні рахунки приватного виконавця в межах провадження незалежної професійної діяльності, включаються до доходу такого приватного виконавця та відображаються у Книзі обліку доходів і витрат. При цьому суму коштів, яку фактично використано для забезпечення виконавчого провадження, може бути включено до витрат такого приватного виконавця за умови їх документального підтвердження та відображено у Книзі обліку доходів і витрат

Індивідуальна податкова консультація ДФСУ № 927/Ж/99-99-13-01-02-14/ІПК від 07.03.2018 щодо оподаткування та відображення у податковому обліку сум коштів, які надходять на рахунки в банках, відкритих приватним виконавцем для здійснення примусового виконання рішень

 

 

 

 

 

 

Спрощена система оподаткування

 

 

 

 

 

 

 

У разі отримання фізичною особою - підприємцем - платником єдиного податку коштів від надання послуг за транспортне експедирування у книзі обліку доходів (книзі обліку доходів і витрат) відображається вся сума коштів, яка надійшла на поточний рахунок платника податку та/або яку отримано готівкою, за такими договорами.

Пунктом 6 Порядку № 579 визначено, що у графах 2 - 6 щоденно відображається дохід від провадження господарської діяльності, що оподатковується за ставками, встановленими відповідно до пункту 293.2 та підпункту 2 пункту 293.3 статті 293 Податкового кодексу України, із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема, отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (окремо в готівковій та безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі; у графі 2 зазначається отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги.

Разом з тим при заповненні податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця до доходу включається сума отриманої винагороди повіреного (агента)

Індивідуальна податкова консультація ДФСУ № 874/Х/99-99-13-01-02-14/ІПК від 03.03.2018 щодо розгляду звернення

Попередня стаття Наступна стаття