Огляд пенсійного та трудового законодавства за 29.12.2017 - 15.01.2018

Аа Аа

Акти органів

 

Назва акта

Суть

Постанова КМУ від 11 січня 2018 р. № 1-р «Про перенесення робочих днів у 2018 році»

 З метою раціонального використання робочого часу  і створення сприятливих умов для святкування рекомендовано перенести у 2018 році в порядку та на умовах, визначених законодавством, робочі дні з:

п’ятниці 09 березня на суботу 03 березня;

понеділка 30 квітня на суботу 05 травня;

п’ятниці 29 червня на суботу 23 червня;

понеділка 24 грудня на суботу 22 грудня;

понеділка 31 грудня на суботу 29 грудня

Постанова КМУ від 11 січня 2018 р. № 6 «Про внесення змін до переліку посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці»

Внесено зміни до переліку посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів”, а саме: у позиціях “Група 1. Посади керівників державних органів”, “Група 2. Посади перших заступників керівників державних органів” і “Група 3. Посади заступників керівників державних органів” слова “Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим,” виключено; у позиції “Група 4. Посади керівників самостійних структурних підрозділів державних органів” слова “Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим,” виключити, а слово “координатор” замінити словами “координатор; керівник апарату Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, керівники самостійних структурних підрозділів Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим; керівник апарату Урядового уповноваженого”

Постанова КМУ від 11 січня 2018 р. № 11 «Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на професійну підготовку працівників»

Затверджено критерії оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на професійну підготовку працівників з метою впровадження правового регулювання відносин між Антимонопольним комітетом України, надавачами та отримувачами державної допомоги на професійну підготовку працівників під час оцінки допустимості державної допомоги.

Критеріями визначено:

- мету і форми державної допомоги;

- категорії отримувачів державної допомоги;

- максимальний розмір державної допомоги, яка може надаватися;

- умови та спосіб розрахунку сукупного розміру державної допомоги;

- витрати, що можуть бути відшкодовані отримувачам державної допомоги

Постанова КМУ від 27 грудня 2017 р. № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я»

Порядок визначає механізм проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я. Вимоги цього Порядку поширюються на відбір кандидатур на посади керівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я (далі — заклад), крім закладів охорони здоров’я військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення, утворених відповідно до законів

 

 

Попередня стаття Наступна стаття