Огляд пенсійного та трудового законодавства за 11.02.2018 – 18.02.2018

Законопроекти

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення належних, безпечних і здорових умов праці № 8045 від 15.02.2018, яким пропонується відновити повноцінний державний гірничий нагляд, державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, охорону праці, гігієну праці відповідно до вимог Конвенцій Міжнародної організації праці. Проектом акта пропонується внести зміни у:

статтю 260 Кодексу законів про працю України, відповідно до яких конкретизується норма Кодексу, що державний нагляд за додержанням законів та інших нормативних актів про охорону праці здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, гігієни праці, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку, а також враховується оптимізація системи центральних органів виконавчої влади 2014 року (стосовно покладання на Держпраці функцій з реалізації державної політики у сфері гігієни праці);

статтю 38 Закону України „Про охорону праці”, відповідно до яких конкретизується норма Закону, що державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, гігієни праці, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку, а також враховується оптимізація системи центральних органів виконавчої влади 2014 року (стосовно покладання на Держпраці функцій з реалізації державної політики у сфері гігієни праці);

частину четверту статті 2 Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, відповідно до яких здійснення заходів державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, охорону та гігієну праці, зайнятість населення та державного гірничого нагляду буде здійснюватися у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених законами у відповідних сферах та міжнародними договорами;

статтю 52 Закону України „Про зайнятість населення”, якими частину першу цієї статті після слів „контролю за дотриманням законодавства про зайнятість населення” доповнено словами „у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України”.

Крім того, у ВРУ знаходиться законопроект про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо посилення гарантій права працівника на приватність та таємницю кореспонденції) № 8037 від 14.02.2018, основною метою якого є посилення гарантій захисту права працівника  на повагу до приватного життя та таємницю кореспонденції, приведення трудового законодавства України у відповідність до міжнародних стандартів та практики Європейського суду з прав людини.

Проектом пропонується доповнити Кодекс законів про працю статтею 2-2, яка міститиме низку прогресивних положень, зокрема:

  1. заборону здійснювати аудіо- та/або відеоспостереження за робочим місцем працівника без попереднього письмового повідомлення з боку роботодавця;
  2. зміст телефонних розмов, електронних листів, спілкування за допомогою програм миттєвого обміну повідомленнями, здійснених за допомогою робочих засобів зв’язку, інформація про використання мережі Інтернет працівником, персональні дані, збережені на робочій комп’ютерній техніці становитимуть таємницю кореспонденції працівника.

Акти органів

Назва акта

Суть

Постанова КМУ від 14 лютого 2018 р. № 67 «Про внесення змін до Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб»

Порядок нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб  приведено у відповідність до чинного законодавства.

Відтепер Порядком передбачено, що до осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, віднесено осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу при усиновленні дитини.

 Крім того, змінено розмір максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що дорівнює п’ятнадцяти розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом

Попередня стаття Наступна стаття