Огляд пенсійного та трудового законодавства за 06.12.2017 – 29.12.2017

28 Грудня 2017
Аа Аа

Законопроекти

21 грудня 2017 року у ВРУ було зареєстровано проект Закону про внесення зміни до статті 115 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо призначення дострокової пенсії за віком членам сімей осіб, які загинули (померли) внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі в Революції Гідності. Основна мета цього законопроекту – забезпечення соціальної справедливості в частині пенсійного забезпечення членів сімей осіб, які загинули (померли) внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних  під час участі у Революції Гідності.

Відтак законопроектом пропонується внести зміни до чинного законодавства, якими передбачити право на призначення дострокової пенсії за віком дружинам (чоловікам), якщо вони не взяли повторний шлюб, дітям, які стали інвалідами до досягнення повноліття, і батькам, яким надано статус особи, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", відповідно до абзацу чотирнадцятого пункту 1 статті 10 зазначеного Закону – після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

Також 15 грудня 2017 року до ВРУ надійшов проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо перерахунку пенсій науковим працівникам, журналістам, працівникам органів місцевого самоврядування та іншим). Законопроектом пропонується передбачити законодавчий механізм перерахунку призначених пенсій для наукових працівників, журналістів, працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців.

Зміни стосуються Законів України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», в яких пропонується закріпити право відповідних працівників на перерахунок пенсій на тих підставах, які діяли на час виходу особи на пенсію. Крім того, пропонується внесення відповідних змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

 

Акти інших органів

Назва акта

Суть

Постанова КМУ від 06 грудня 2017 року № 930 «Питання оплати праці працівників Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України, посади яких не належать до посад державної служби»

Постановою затверджено розміри посадових окладів працівників Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України, посади яких не належать до посад державної служби.

Крім того, постанова наділяє керівників цих органів повноваженнями в сфері оплати праці

Постанова КМУ від 13 грудня 2017 року № 970 «Деякі питання виплати пенсії»

 З метою забезпечення своєчасної виплати пенсій з урахуванням святкових і вихідних днів у січні 2018 р. фінансування та виплата пенсій проводяться у грудні 2017 р. у межах коштів, передбачених бюджетом Пенсійного фонду України на 2017 рік, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 17 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 10, ст. 301), особам, яким виплачується пенсія через їх поточні рахунки в банках та через національного оператора поштового зв’язку за датами виплати, визначеними Пенсійним фондом України за погодженням з Міністерством соціальної політики

 

Роз’яснення

Лист Мінсоцполітики від 13.11.2017 № 21929/0/2-17/13 «Щодо можливості введення до штатного розпису посади «головний бухгалтер»

Відповідно до положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 № 336 та Національного класифікатора України ДК 003:2010 "Класифікатор професій", затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327, однією з кваліфікаційних характеристик посади «головний бухгалтер» є наявність підлеглих працівників та керівництво структурним підрозділом підприємства, установ, організацій. Тому  введення до штатного розпису підприємства посади головного бухгалтера можливе у разі створення відповідного структурного підрозділу (відділу, сектора тощо)

Лист Мінсоцполітики від 24.11.2017 № 22862/0/2-7/28 «Щодо застосування списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою КМУ від 24.06.2016 року № 461»

До стажу роботи працівників, професії (посади) яких включено до списків № 1 і № 2 згідно з постановою № 479 і які продовжать працювати за цими професіями (посадами) після набрання чинності цією постановою (01.01.2018), зараховується весь період їх роботи за відповідними професіями (посадами) за умови підтвердження відповідного права за результатами атестації робочих місць за умовами праці. При цьому, якщо таким працівникам за результатами атестації робочих місць, 5-річний термін якої не минув, підтверджено право на відповідну пільгову пенсію і умови праці за цей час докорінно не змінювались, проводити позачергову атестацію відповідних робочих місць за умовами праці не потрібно.

Згідно з пунктом 10 Порядку для підтвердження стажу роботи зі шкідливими і важкими умовами праці необхідно подати трудову книжку із оформленими належним чином записами про займану посаду і період виконуваної роботи, виписку із наказу по підприємству про проведення атестації на відповідному робочому місці та у разі відсутності в трудовій книжці відомостей, що визначають право на пенсію на пільгових умовах, уточнюючу довідку, передбачену пунктом 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 № 637.

Отже, періоди роботи, що підлягають зарахуванню до пільгового стажу, визначає підприємство (установа) або його правонаступник з урахуванням вимог законодавства щодо визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах

Лист Мінсоцполітики від 29.11.2017 № 530/0/86-17 «Щодо розрахунку допомоги по вагітності та пологах»

 

Розмір допомоги по вагітності та пологах визначається з урахуванням норми статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та у випадку, коли застрахована особа протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку має страховий стаж менше шести місяців, застосовується обмеження відповідно до статті 19 цього ж Закону.

Зазначені зміни застосовуються для страхових випадків, які виникли з 11.10.2017

 

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments