Огляд пенсійного та трудового законодавства за 01.05.2019 – 31.05.2019

06 Червня 2019
Аа Аа

Законопроекти

На розгляд народним обранцям надійшов Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подолання та упередження негативних наслідків масової трудової міграції українців за кордон» № 10272 від 06.05.2019. У законопроекті пропонується заборонити компаніям, що працюють y сфері міжнародного працевлаштування, отримувати кошти з потенційного шукача роботи за працевлаштування за кордон, ввести адміністративну відповідальність за порушення здійсненими компаніями, що працюють y сфері міжнародного працевлаштування, заборонити  стягнення з громадян будь-яких гонорарів, комісійних та інших винагород за посередництво у працевлаштуванні в Україні або за кордоном, визначити рівні та конкурентні умови для роботодавця щодо вибору працівника через спрощення процедур та правил працевлаштування в Україні іноземних громадян та осіб без громадянства

Також було подано на розгляд Проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо дострокового виходу на пенсію у зв'язку з рішенням Конституційного Суду України № 5-р/2018 від 22 травня 2018 року» № 10278 від 13.05.2019. Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», Закону України «Про зайнятість населення»  шляхом гарантування особі права на достроковий вихід на пенсію за півтора року до досягнення пенсійного віку, у випадку якщо з особою за півтора року до досягнення нею пенсійного віку з ініціативи власника або уповноваженого ним органу розірвано трудовий договір у зв’язку із  виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров’я, а також у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності або штату працівників, за умови їх реєстрації у державній службі зайнятості і відсутності підходящої роботи та за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі.

Проектом Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правового регулювання гарантій реалізації особою прав на працю» № 10294 від 15.05.2019 передбачається внесення змін до Кодексу законів про працю України (далі - Кодекс), Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» та Закону України «Про зайнятість населення».

Зокрема, пропонується  у статті 5-1 Кодексу передбачити механізм запровадження органами зайнятості щорічно додаткових квот (броні) за погодженням із роботодавцями щодо працевлаштування таких категорій осіб, як: неповнолітні, тимчасово переміщені особи, особи з інвалідністю, учасники АТО, особи старші сорока років, інші особи, визначені на підставі кодифікованого закону про працю (без урахування обов’язкових квот (броні) відповідно до закону).

У статті 21 Кодексу законодавчо хочуть передбачити можливість реалізації права на працю шляхом виключення від підлягання внутрішньому трудовому розпорядкові при укладенні трудового договору у випадку виконання трудової функцію вдома.

У статті 22 Кодексу, з метою підвищення ефективності юридичних гарантій при укладенні трудового договору, пропонується в частину першу впровадити положення щодо запровадження надання у письмовій формі на вимогу особи обґрунтованої відмови у прийнятті на роботу, а також розширення юридичної відповідальності роботодавця за необґрунтовану відмову у прийнятті на роботу, встановлену в судовому порядку.

Та, з метою запобігання можливим зловживанням працівниками при укладенні трудового договору, пропонується доповнити цю статтю, частиною четвертою, в якій запропоновано запровадити таку підставу для відмови у прийнятті на роботу або припинення трудового договору, як надання фізичною особою підроблених документів та/або завідомо неправдивої інформації щодо професійного досвіду, освіти, стану здоров’я, якщо така інформація є суттєвою для виконання трудової функції за трудовим договором, крім випадків, коли роботодавець вимагає надання фізичною особою інформації, надання якої заборонено законом.

Проектом Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення захисту майнових прав професійних спілок, їх об'єднань» № 10321 від 22.05.2019 пропонується доповнити статтю 34 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», якою передбачити, що  профспілки, їх об’єднання є власниками майна профспілок, їх об’єднань  колишнього Союзу РСР і УРСР, набутого до 24 серпня 1991 року за рахунок власних коштів, майна, розташованого на території України і  переданого їм у власність, відання, володіння або користування за рішенням органів державної влади, інших державних органів колишнього Союзу РСР та Української РСР, а також майна юридичних осіб, створених відповідно до законодавства за участю профспілок, їх об’єднань.                                                               

Майно, що перебувало у власності профспілок, їх об’єднань, а також майно юридичних осіб, створених відповідно до законодавства за участю профспілок, їх об’єднань, яке відповідно до  рішень судів, що набрали законної сили, передано у державну власність, за рішенням Кабінету Міністрів України:        

  • передається у безстрокове безоплатне користування профспілок, їх об’єднань (адміністративні будівлі, споруди та інше майно, необхідне для провадження статутної діяльності);                                                                                                      
  • на підставі подання відповідних повноважних органів профспілок, їх об’єднань передається у господарське відання юридичним особам, створеним відповідно до законодавства за участю профспілок, їх об’єднань.                 

Відчуження або списання майна, переданого у безстрокове безоплатне користування профспілок, їх об’єднань, та у господарське відання  юридичних осіб, створених відповідно до законодавства за участю профспілок, їх об’єднань, здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України «Про управління об’єктами державної власності».                                                                                 

Проектом Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо упорядкування законодавства про оплату праці в освіті» № 10347 від 30.05.2019  пропонується: усунути протиріччя між Законом України «Про оплату праці» та Законом України «Про освіту» шляхом внесення відповідних змін до Закону України  «Про оплату праці»; усунути штучні перепони до виконання частини 2 статті 61 Закону «Про освіту» про мінімальну межу посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії шляхом внесення змін до прикінцевих та перехідних положень щодо термінів виконання Кабінетом Міністрів України частини другої статті 61 Закону України «Про освіту»; внести зміни до статті 57 Закону України «Про освіту» щодо встановлення і виплату щомісячної надбавки за престижність праці у розмірі 30% посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічним і науково-педагогічним працівникам.

 

Підзаконні НПА

Назва

Суть

Розпорядження КМУ від від 08 травня 2019 р. № 311-р «Про схвалення проекту Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019—2021 роки»

 

Проект Генеральної угоди підготовлено за результатами колективних переговорів Спільною робочою комісією, до якої увійшли повноважні представники сторони органів виконавчої влади, сторони роботодавців та профспілкової сторони на національному рівні. Документ містить тристоронні домовленості, а також окремі зобов’язання сторін, спрямовані на розвиток економіки, вітчизняного виробництва, зростання продуктивної зайнятості, вирішення актуальних питань оплати, охорони та умов праці, забезпечення соціального захисту працюючих.

 

Роз’яснення

Лист Міністерства соціальної політики України № 34/0/23-19/133 від 21.05.2019 щодо роз'яснення поняття "фізична особа - підприємець" та стосовно поширення дії Інструкції зі статистики кількості працівників
 

Фізична особа - підприємець має оформляти локальні акти, укладати трудові договори у письмовій формі, вести трудові книжки працівників та може вести книгу реєстрації локальних актів, розробляти правила внутрішнього трудового розпорядку, вести табелі обліку використання робочого часу тощо. Чинним законодавством про працю не передбачено обов'язковість фізичної особи - підприємця мати штатний розпис. Прийняття на посаду, не передбачену штатним розписом, можливе на підставі договору цивільно-правового характеру. При виконанні робіт, наданні послуг на підставі трудового договору повинні бути дотримані вимоги трудового законодавства, а при укладанні цивільно-правового договору на виконання певної роботи або за надання певних послуг слід керуватися цивільним законодавством. Особа, яка виконує роботу на підставі цивільно-правового договору, на відміну від працівника, не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, він сам організовує свою роботу і виконує її на власний ризик. Законодавство про працю на такі відносини не поширюється. Наказом Державного комітету статистики від 28.09.2005 р. № 286, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 30.09.2005 р. за № 1442/11722 (зі змінами), затверджено Інструкцію зі статистики кількості працівників (далі - Інструкція). Пунктом 1.1 розділу 1 "Загальні положення" Інструкції встановлено, що дія Інструкції поширюється на всіх юридичних осіб, їхні філії, представництва та інші відокремлені підрозділи (далі - підприємства), а також на фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments