Огляд пенсійного та трудового законодавства за 01 – 17 жовтня 2017 року

Закони

11 жовтня набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій». Відповідно до Закону підвищення пенсій для громадян України розпочато з 1 жовтня. Таким чином, будуть перераховані та осучаснені всі раніше призначені пенсії за єдиними правилами обрахунку, пенсії будуть вираховуватись за новою формулою та буде запроваджено низку інших новацій, з якими можна ознайомитись за посиланням.

 

Законопроекти

03 жовтня 2017 року у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо добровільної участі у системі державного пенсійного забезпечення) № 7157.

Основною метою законопроекту № 7157 є вдосконалення пенсійної системи України, у тому числі в частині функціонування її другого накопичувального рівня, та створення додаткових шляхів залучення коштів до бюджету Пенсійного фонду України.

Планується внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», зокрема застраховані особи та особи, які не підлягають загальнообов’язковому пенсійному страхуванню, зможуть вносити на свій накопичувальний пенсійний рахунок добровільні внески у порядку, встановленому Пенсійним фондом України. Передбачається, що до набрання чинності законом про запровадження перерахування страхових внесків до Накопичувального фонду Накопичувальний фонд формується за рахунок добровільних внесків застрахованих осіб. Облік добровільних внесків до Накопичувального фонду здійснюється на накопичувальних пенсійних рахунках. Право особи на отримання виплат буде наставати з моменту досягнення віку, передбаченого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Крім того, у Перехідних положеннях законопроекту передбачається, що до початку повноцінного функціонування другого (накопичувального) рівня системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування розміщення коштів Накопичувального фонду, сформованих за рахунок добровільних внесків застрахованих осіб, може здійснюватися лише в активи у державних облігаціях України, казначейських зобов’язаннях України та інших цінних паперах, емітентом яких є держава в особі уповноважених нею органів державної влади.

Запропоновано також внести зміни до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», відповідно до яких державні пенсійні облігації є особливим видом державних облігацій, які розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов’язання Пенсійного фонду України щодо відшкодування пред’явникам цих облігацій їх індексованої вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.

 

 

Роз’яснення уповноважених органів державної влади

Лист Міністерства соціальної політики України № 2288/0/101-17 від 31.08.2017 щодо збереження середньої заробітної плати за час підвищення кваліфікації

      Працівникові, який працює за сумісництвом, оплата праці здійснюється за фактично відпрацьований час, виходячи з передбачених умовами оплати праці складових (посадовий оклад, надбавки та доплати до нього тощо).

     Збереження середньої заробітної плати за основним місцем роботи та на роботі за сумісництвом здійснюється тільки у випадку, якщо працівник на цих робочих місцях здійснює медичну або фармацевтичну діяльність і відповідно займає посаду медичного або фармацевтичного працівника.

     Якщо ж на одному з цих робочих місць працівник займає посаду, яка не відноситься до посад медичних або фармацевтичних працівників, то середня заробітна плата за час підвищення кваліфікації, підготовки і перепідготовки зберігається лише за тим робочим місцем, на якому працівник займає посаду медичного або фармацевтичного працівника

Лист Міністерства соціальної політики України № 2413/0/101-17 від 18.09.2017 щодо застосування частини третьої статті 421 Закону України "Про зайнятість населення"

1. Частиною третьою статті 421 встановлено, що роботодавець може отримати дозвіл за умови виплати заробітної плати у розмірі не менш як:

п'ять мінімальних заробітних плат – іноземним найманим працівникам у громадських об'єднаннях, благодійних організаціях та навчальних закладах, визначених у статтях 36, 37, 39, 41, 43, 48 Закону України "Про освіту";

десять мінімальних заробітних плат – для всіх інших категорій найманих працівників.

Враховуючи викладене, вимоги щодо розміру заробітної плати відповідно до частини третьої статті 421 Закону (після набрання відповідними нормами Закону чинності) розповсюджуються на роботодавців, які отримують дозвіл на застосування праці іноземця вперше, або після розірвання попереднього трудового договору (контракту) та укладання нового трудового договору (контракту) відповідно до отриманого дозволу, а також у разі продовження дії дозволу на застосування праці іноземного працівника.

Норми частини третьої статті 421 Закону чітко визначають обов'язок роботодавця щодо розміру заробітної плати іноземного найманого працівника у разі застосування його праці.

2. Для продовження дії дозволу подаються також і документи, у яких відбулися зміни (пункт 3 частини третьої статті 422 Закону), а отже, подання копії трудового договору (контракту) з відповідною оплатою праці іноземного працівника є обов'язковим.

3. Відповідно до статті 56 Кодексу законів про працю України за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

Оплата праці в цих випадках проводиться пропорційно до відпрацьованого часу або залежно від виробітку

Лист Міністерства соціальної політики України № 1452/0/101-17 від 17.05.2017 щодо забезпечення рівня мінімальної зарплати

Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

Якщо працівнику нараховують премії (крім премій до святкових і ювілейних дат), індексацію, то зазначені виплати враховуються до заробітної плати при забезпеченні її мінімального розміру.

Виплати за невідпрацьований час, такі як оплата за час простою, оплата днів відпустки, оплата тимчасової непрацездатності, суми матеріальної допомоги тощо, не враховуються до заробітної плати для забезпечення її мінімального рівня.

У випадку, коли працівнику, який виконав місячну (годинну) норму праці, здійснюють виправлення (донарахування) певних виплат, здійснених у попередні місяці, то зазначені виплати мають нараховуватись понад розмір заробітної плати за цей місяць

Лист Державної інспекції України з питань праці № 8692/3/4.3-ДП-17 від 21.08.2017 про штрафи за порушення строків виплати працівникам зарплати

При порушенні строків виплати працівникам заробітної плати чи інших виплат, передбачених законодавством про працю, терміном менше одного місяця застосовується відповідальність, передбачена абзацом восьмим частини другої статті 265 КЗпП України.

Абзацами третім та восьмим частини другої статті 265 КЗпП України не передбачено застосування відповідальності у вигляду штрафу за кожного працівника, щодо якого виявлено порушення

Попередня стаття Наступна стаття