Обсяги постачання та суми ПДВ, вказані в помилкових ПН, не підлягають відображенню у податковій декларації з ПДВ, як роз’яснює ДФС

Державна фіскальна служба України в індивідуальних податкових консультаціях від 03.10.2017 № 2095/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, № 2096/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, № 2100/6/99-99-15-03-02-15/ІПК надала платникам податків роз’яснення щодо порядку відображення податкових зобов’язань у податковій декларації з ПДВ у випадку помилкового складання податкових накладних на операцію з постачання товарів/послуг.

У випадку помилкового складання податкових накладних за операцією з постачання товарів/послуг (складання двох чи більше податкових накладних на одну операцію з постачання товарів/послуг) та реєстрації їх в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) платник податку з метою виправлення допущеної помилки має право згідно з пункту 192.1 статті 192 Податкового кодексу України (далі – ПК України) скласти розрахунки коригування до таких помилкових податкових накладних. Такі розрахунки коригування підлягають реєстрації в ЄРПН покупцем (отримувачем) товарів/послуг з дотриманням визначених термінів реєстрації.

Відповідно до пункту 44.1 статті 44 ПК України для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21 (далі – Порядок № 21).

До податкової декларації з ПДВ вносяться дані податкового обліку платника окремо за кожний звітний (податковий) період без наростаючого підсумку (згідно з абзацом другим пункту 1 розділу ІІІ Порядку № 21).

Дані, наведені у податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника (згідно з абзацом першим пункту 6 розділу III Порядку № 21).

Таким чином, в підсумку контролери наголошують, що у податковій декларації з ПДВ платнику податку необхідно зазначати дані, вказані у складеній на підставі первинних документів податковій накладній. Тому, безперечно, обсяги постачання товарів/послуг та суми ПДВ, вказані в помилкових податкових накладних і розрахунках коригування до них, не підлягають відображенню у податковій декларації з ПДВ.

Попередня стаття Наступна стаття