Новий рік – нова звітність з ПДФО

11 Січня 2016
Аа Аа

За результатами податкового 2015 року платники податків – фізичні особи та самозайняті особи (крім фізичних осіб –підприємців, що обрали спрощену систему оподаткування) повинні подати декларацію про майновий стан та доходи за новою формою, затвердженою Наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015  № 859 (далі – Наказ). Саме за цією формою платники податку на доходи фізичних осіб звітуватимуть у 2016 році вперше.

Загалом нова форма декларації про майновий стан та доходи повинна спростити процес декларування доходів та заощадити час платників податків, проте чи вдасться досягнути цієї мети зможемо побачити вже на початку лютого 2016 року. Про це перш за все свідчить зменшення вдвічі кількості аркушів декларації та додатків до неї.

Водночас, однією з найбільших переваг є логічне об`єднання декларації про майновий стан та доходи та звітності щодо утримання та сплати військового збору, сума якого декларується податковим агентом у розділі ІІ форми 1-ДФ.

Новелою у заповненні нової форми декларації є можливість самостійного визначення платником категорії – громадянин; особа, що провадить незалежну професійну діяльність та підприємець (лише ті, що перебувають на загальній системі оподаткування), що зазначається в Розділі І. Загальні відомості. Інші ж розділи у порівнянні із декларацією старої форми є більш систематизованими.

Порівняно зі старою формою декларації значних змін зазнав Розділ VII, у якому декларувались відомості про нерухоме майно. У новій формі декларації уже зазначатимуться відомості про власну нерухомість та/або нерухомість, яка надається в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм). Серед зміни слід виокремити наступні:

  • платники самостійно визначають і вписують категорію об’єктів у другу графу цього Розділу;
  • до об’єктів нерухомості додано водойми;
  • додано 3 графу – рік набуття нерухомості у власність, графу 6 – частка в загальній площі, а також графу 7, яка передбачає можливості зазначення факту надання майна в оренду чи житловий найм.

Схожі зміни знайшли відображення і в наступному VIII розділі нової форми звітності з ПДФО – Відомості про власне рухоме майно та/або рухоме майно, яке надається в оренду (суборенду).

Зрозуміло, що найвагоміші зміни у цьому Розділі порівняно з попередньою формою декларації зумовлені зазначенням у новій формі декларації даних, що раніше передбачались у Додатку 2 – відмітка про надання майна в оренду. Крім того, серед категорії об’єктів платники можуть вибрати також мотоцикли (мопеди), які раніше входили до інших транспортних засобів.

Нова форма декларації у графі 3 Розділу VIII передбачає об’єднання даних щодо «марки, моделі та характеристики» рухомого майна, але що саме потрібно зазначати у «характеристиці» ні в декларації, ні в Інструкції не вказано. Стара форма декларації передбачала графу, у якій вказувались відомості щодо об’єму двигуна, його потужності, тощо, що було більш конкретизованим та допомагало відразу визначити чи буде відповідне рухоме майно, наприклад, об’єктом оподаткування транспортного податку.

У разі наявності доповнень до декларації відповідно до пункту 46.6 статті 46 ПК України у старій формі декларації потрібно було вказувати лише кількість аркушів такого доповнення. Тепер платники у декларації повинні вказувати не кількість доповнень, а їх зміст.

Нагадуємо, що строки подання декларації про майновий стан та доходи за новою формою становлять:

  • для фізичних осіб–підприємців – до 10 лютого 2016 року (40 днів після закінчення звітного (податкового) року);
  • для фізичних осіб та осіб, що здійснюють незалежну професійну діяльність – до 1 травня 2016 року (фактично до 3 травня 2016 – перший робочий день після граничного строку подання декларації).

Форма декларації відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 11.12.2013 № 793

Форма декларації відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859

Зміни

2 аркуші декларації

1 аркуш декларації

 

7 додатків:

4 додатки:

 

Додаток 1 – Інформація про особу, уповноважену на заповнення декларації

Додаток Ф1 – Розрахунок податку на доходи фізичних осіб при отриманні доходів у формі заробітної плати від двох і більше податкових агентів згідно з підпунктом "є" пункту 176.1 статті 176 розділу IV ПК України

Інформація про уповноважену особу відтепер зазначається в 9 рядку розділу І Загальні відомості нової форми декларації із значно зменшеним переліком необхідної інформації.

Додаток Ф1 фактично дублює додаток 6 попередньої декларації, порядок заповнення фактично не зазнав змін

Додаток 2 – Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого (рухомого) майна та/або від надання нерухомості в оренду  (суборенду), житловий найм (піднайм) та/або в результаті прийняття у спадщину чи дарунок майна

 

Додаток Ф2 – Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору  з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами

 

Інформація, що зазначалась в Додатку 2 попередньої форми декларації відображається в ІІ розділі декларації  у рядках – 10.2, 10.3, 10.5 відповідно.

Додаток Ф2 відповідає додатку 3 старої форми декларації (суттєвих змін не було – мінімальні зміни термінології видів інвестиційних активів, які платник тепер самостійно визначає в декларації.)

Додаток 3 – Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від операцій з інвестиційними активами 

Додаток Ф3 – Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, з доходів, отриманих з джерел за межами України

Додаток 3 відображений в додатку Ф2 нової форми.

Додаток 4 – Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих з джерел за межами України

 

Додаток Ф3 – Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, з доходів, отриманих з джерел за межами України

Додаток Ф3 зазнав незначних змін у заповненні у порівнянні з Додатком 4 старої форми декларації (додано рядок – назва валюти, отриманої з джерел за межами України)

Додаток 5 – Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих фізичною особою підприємцем від провадження господарської діяльності

Додаток Ф4 – Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою

Додаток Ф4 нової форми декларації передбачений для самозайнятих осіб, що є суттєвою зміною даної форми, адже цим додатком змінено Додаток 5 старої форми декларації, в якій зазначались лише податкові зобов’язання фізичної особи – підприємця від провадження господарської діяльності.

(тобто, даний Додаток Ф4 відтепер заповнюються і особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність – раніше зазначалось в Розділі ІV старої форми декларації)

(Додаток 5 відповідає Додатку Ф4 із змінами щодо осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність)

Додаток 6 – Перелік сум витрат, що включаються до складу податкової знижки згідно із статтею 166 розділу ІV ПК України

 

У новій формі декларації відомості щодо податкової знижки вміщено у Розділі ІІІ декларації, що вміщає лише 5 рядків для заповнення, що свідчить про спрощення

Додаток 7 – Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб згідно з підпунктом "є" пункту 176.1 статті 176 розділу IV ПК України

 

Додаток 7 відповідає Додатку Ф1 із змінами.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments

Останні новини:

Закон №466: змінено порядок оподаткування доходів фізосіб від продажу автомобілів

25 Листопада 2020

Чи можна отримати індивідуальну податкову консультацію через Електронний кабінет?

25 Листопада 2020

Дія електронного підпису директора юрособи закінчилась: як відновити е-документообіг з контролюючим органом?

25 Листопада 2020

З якого періоду підприємцям – «єдинникам» не обов’язково вести книгу обліку доходів і витрат?

25 Листопада 2020

Чи сплачується рентна плата за видобування підземних вод (прісної або мінеральної)?

25 Листопада 2020

Чи відображається юрособою в ф. №1ДФ сума списаної заборгованості на користь ФОП - загальника?

25 Листопада 2020

Порядок оновлення інформації в контролюючому органі у разі зміни облікових даних самозайнятих осіб

25 Листопада 2020

Фінансова звітність на підставі таксономії за міжнародними стандартами: нові вимоги

25 Листопада 2020