Новий 2019 рік - найважливіші податкові зміни

Із 1 січня 2019 року разом зі зростанням мінімальної зарплати зазнає підвищення й величина податків та зборів, соціальних стандартів і гарантій, розміри штрафів, які від неї залежні.

З 01.01.2019 року розмір мінімальної заробітної плати становить:

 • у місячному розмірі — 4173 грн;
 • у погодинному розмірі  — 25,13 грн.

Максимальна база нарахування ЄСВ

У 2019 році максимальна величина бази нарахування ЄСВ становитиме так само 15 розмірів мінімальної зарплати та дорівнюватиме: 62 595 грн (4173 грн х 15).

Мінімальний страховий внесок з ЄСВ становить:

 4173 х 22% = 918,06 грн.

 

Транспортний податок

Для транспортного податку об’єктом оподаткування є легкові авто, з року випуску яких минуло не більш ніж 5 років (включно) і середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної зарплати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (пп. 267.2.1 ПКУ), що  сягає 1 564 875 грн (4173 грн х 375).

Збір за місця для паркування транспортних засобів

Ставки такого збору встановлюються за кожен день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 м2 площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі до 0,075% мінімальної зарплати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (пп. 2681.3.1 ПКУ), що дорівнює 3,13 грн (4173 грн х 0,075%).

Ставка єдиного податку для 2-ї групи

Ставка єдиного податку встановлюються місцевими радами (п. 293.2 ПКУ):

 • для 2-ї групи  у межах до 20% розміру мінімальної зарплати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, що дорівнює: 4173 грн х 20% = 834,60 грн.

Податок на нерухомість

Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних і юридичних осіб, установлюються за рішенням місцевих рад залежно від місця розташування (зональності) і типів таких об’єктів нерухомості в розмірі, що не перевищує 1,5% розміру мінімальної зарплати, установленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 м2 бази оподаткування (пп. 266.5.1 ПКУ), що становить 62,595 грн (4173 грн х 1,5%).

Неоподатковуваний розмір добових

Добові для відряджень по Україні встановлені в розмірі не більш ніж 0,1 розміру мінімальної зарплати, визначеної станом на 1 січня податкового року, за кожен день відрядження — не більш ніж 417,30 грн за добу (пп. «а» пп. 170.9.1 ПКУ).

 

Штрафи за порушення законодавства про працю

До юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у 2019 році можуть застосовувати такі штрафи за порушення трудового законодавства:

 • за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) чи оформлення працівника на неповний робочий час у разі роботи повний робочий час, і виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ — 125 190 грн(за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення);
 • за порушення встановлених строків виплати зарплати працівникам більш як за один місяць, виплату не в повному обсязі — 12 519 грн;
 • за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці — у 10-кратному розмірі мінімальної зарплати — 41 730 грн (за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення);
 • за недотримання встановлених законом гарантій і пільг працівникам, залученим до виконання обов’язків, передбачених "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", — 41 730 грн (за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення);
 • за недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод в її проведенні — 12 519 грн;
 • якщо після недопущення до перевірки контролери виявили фактичний допуск до роботи без оформлення (чи оформлення неповної занятості в разі роботи повний час) — 417 300 грн;
 • за порушення інших вимог трудового законодавства, крім перелічених вище, — 4173 грн.
 • 200% загальної ПСП — 1921 грн для категорій осіб, указаних у пп.пп. «а» – «ґ» пп. 169.1.4 ПКУ.

Штрафи за неподання подання звіту про контрольовані операції

Згідно з п. 120. 3 ПКУ, неподання звіту про контрольовані операції (уточнюючого звіту) та/або документації з трансфертного ціноутворення (далі — ТЦО) або невключення до такого звіту інформації про всі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції тягне за собою накладення штрафу (штрафів) у розмірі:

 • 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи (у 2019 році — 576 300 грн), — у разі неподання звіту про контрольовані операції;
 • 1% суми контрольованих операцій, незадекларованих у поданому звіті про контрольовані операції, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи (у 2019 році — 576 300 грн), за всі незадекларовані контрольовані операції;
 • 3% суми контрольованих операцій, щодо яких не була подана документація, визначена пп. 39.4.6 та пп. 39.4.8 ПКУале не більш ніж 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи (у 2019 році — 384 200 грн), за всі контрольовані операції, здійснені у відповідному звітному році.

 

 

 

 

 

 

 

У 2019 році розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи становить 1 921 грн.

Ставка єдиного податку для 1-ї групи

Ставки єдиного податку встановлюються місцевими радами (п. 293.2 ПКУ):

 • для 1-ї групи — у межах до 10% розміру прожиткового мінімуму, установленого на 1 січня податкового (звітного) року, що у 2019 році сягає: 1921 грн х 10% = 192,10 грн;

Податкова соціальна пільга (ПСП)

ПСП застосовуємо до доходу (у вигляді зарплати), нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця, якщо розмір такого доходу не перевищує суми, котра дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи станом на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 й округленого до найближчих 10 грн (пп. 169.4.1 ПКУ).

Тож граничний дохід для застосування ПСП у 2019 році становитиме:

1921 грн х 1,4 = 2690 грн.

Розмір загальної ПСП на 2019 рік сягає 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), установленого законом на 1 січня звітного податкового року (пп. 169.1.1 ПКУ):

1921 грн х 50% = 960,50 грн.

Підвищена ПСП у 2019 році становитиме:

 • 100% загальної ПСП — 960,50 грн для батьків, які утримують двох або більше дітей віком до 18-ти років, — у розрахунку на кожну таку дитину (пп. 169.1.2 ПКУ);
 • 150% загальної ПСП — 1440,75 грн для категорій осіб, указаних у пп.пп. «а» – «е» пп. 169.1.3 ПКУ;
 • 200% загальної ПСП — 1921 грн для категорій осіб, указаних у пп.пп. «а» – «ґ» пп. 169.1.4 ПКУ.

Індексація зарплати

Оплата праці індексується в межах прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб, який становить:

 • із 01.01.2019  — 1921 грн;
 • із 01.07.2019  —2007 грн;
 • із 01.12.2018  — 2102 грн.

Якщо сума підвищення зарплати більша за суму можливої індексації в місяці підвищення, то виплату індексації припиняють, якщо менша — визначають індексацію як різницю між сумою можливої індексації та сумою підвищення.

Поріг оподаткування пенсій

Пенсія оподатковується, якщо її розмір перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

1497 грн х 10= 14 970 грн

Судовий збір

Судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня календарного року, у якому відповідна заява чи скарга подається до суду, — у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі (ч. 1 ст. 4 Закону України «Про судовий збір»).

Тож ставки судового збору залежні від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1921 грн).

Плата за видачу ліцензії

За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом (ч. 1 ст. 14 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»).

Таким чином, якщо рішення про видачу ліцензії приймається протягом періоду

 • із 01.01.2019 по 30.06.2019 , то плата за її видачу становитиме 1921 грн;
 • із 01.07.2019 по 30.11.2019   2007 грн;
 • із 01.12.2019  по 31.12.2019   2102 грн.

Плата за адміністративні послуги:

У відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленому законом на 1 січня календарного року, у якому надається відповідна адміністративна послуга, справляється адміністративний збір (плата):

А отже, для розрахунку плати за адміністративні послуги у 2019 році братимуть показник 1921 грн.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments

Останні новини:

Звільнені від оподаткування ПДВ операції: відображаємо у декларації реекспорт

19 Червня 2019

Оприбуткування готівкових коштів, отриманих у межах однієї зміни, проте у межах різних діб: юридичні нюанси

19 Червня 2019

Коригування платником фінрезультату до оподаткування на суму поворотної фіндопомоги, яка не була повернута, - ДФС інформує

19 Червня 2019

Яку відповідальність несуть суб’єкти господарювання за несплату (неперерахування) єдиного внеску?

19 Червня 2019

За яких умов кваліфікований сертифікат, виданий АЦСК ІДД ДФС, скасовується у телефонному режимі?

19 Червня 2019

ОЕСР публікує Посібник з відмивання грошей та фінансування тероризму для податкових експертів та аудиторів

19 Червня 2019

Чоловік сплатив допоміжні репродуктивні послуги, надані дружині: чи буде податкова знижка?

19 Червня 2019

Положення ЗУ «Про виконавче провадження» щодо сплати авансового внеску є неконституційним, - КСУ

19 Червня 2019