Неврожай? Доплати ПДВ

15 Липня 2016
Аа Аа

Державна фіскальна служба України (далі – ДФС України) у своєму Листі від 29.06.2016 року №14153/6/99-99-15-03-02-15 надала роз’яснення щодо порядку відображення у податковій звітності сільськогосподарського підприємства податкових зобов’язань з ПДВ, якщо придбані платником товари були використано для посіву та вирощування сільськогосподарських культур, сходження яких не відбулося.

Зокрема, ДФС України зазначила, що якщо сходження посівів не відбулося, то виходячи з правил відображення у бухгалтерському обліку витрат, здійснених при придбанні товарів/послуг для посіву та вирощування сільськогосподарських культур, суб’єктом спеціального режиму оподаткування податкові зобов’язання з ПДВ на підставі пункту 198.5 статті 198 ПК України:

- нараховуються, якщо вартість таких товарів/послуг не включається до вартості іншої готової продукції, операції з постачання якої підлягають оподаткуванню.

- не нараховуються, якщо вартість таких товарів/послуг включається до вартості іншої готової продукції, операції з постачання якої підлягають оподаткуванню.

На нашу думку, висновок контролюючого органу по цьому питанні є помилковим з урахуванням наступного.

Відповідно до підпункту «г» пункту 198.5 статті 198 ПК України, платник ПДВ зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 ПК України, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, – у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

Підпунктом 14.1.36 пункту 14.1 статті 14 ПК України встановлено, що господарська діяльність – це діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Відтак, настання негативних наслідків у виді неврожаю не може бути підставою для визначення операції з проведення посіву як операції, що не є господарською. До аналогічного висновку приходять і судові органи. Зокрема, в Ухвалі Вищого адміністративного суду України від 28.05.2015 року у справі № 820/819/15 було зазначено, що жодними положеннями ПК України не поставлено віднесення сум ПДВ до складу податкового кредиту в залежність від результатів господарської діяльності підприємства, отримання відповідного комерційного зиску, а також від можливості реалізації виготовленої продукції.

Таким чином, на нашу думку, сільськогосподарське підприємство, в описаному вище випадку, не повинно застосовувати пункт 198.5 статті 198 ПК України.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments