НБУ здійснює простішим вихід внутрішніх контрагентів на міжнародні ринки капіталу

Національний банк України продовжує активну політику із спрощення валютного регулювання.  Наразі на сайті НБУ опубліковано інформацію щодо нових етапів у процесі лібералізації.

Відтепер  дозволено:

здійснювати на підставі індивідуальної ліцензії НБУ купівлю та перерахування іноземної валюти для розміщення за межами України гарантійного депозиту на рахунках міжнародних платіжних систем як банкам, так і небанківським фінансовим установам. Це кошти, які мають використовуватись для забезпечення зобов'язань під час здійснення переказів за кордон[1].

уточнюється порядок застосування виключень із заборони дострокового погашення кредитів, позик в іноземній валюті, отриманих резидентами від нерезидентів. Зокрема під такі виключення підпадають всі види платежів за визначеними кредитними договорами чи договорами позики, тобто платежі за основною сумою з урахуванням процентів та інших платежів, установлених договором.

Зміни, які запропоновані НБУ мають на меті  забезпечити належні умови для участі небанківських фінансових установ в міжнародних платіжних системах та подальшому розвитку економічних відносин в Україні. В той же час, вони не повинні чинити великого тиску на валютний ринок.

Зазначені кроки містяться у Постанові Правління НБУ від 10 жовтня 2017 року № 101 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року № 410» і набувають чинності 12 жовтня 2017 року.

Також слід нагадати, які кроки на шляху валютної лібералізації вже здійснено:

  1. НБУ дозволив отримувати ліцензії на виведення капіталу в електронному вигляді, у свою чергу це спростило покупку українцями акцій зарубіжних компаній.
  2. У серпні  у  Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про регулювання ринків капіталу і валюти». У якому передбачено: скасувати валютні ліцензії для інвестування за кордон, скасувати санкції за порушення валютного законодавства компаніями, банки зможуть вільніше оперувати валютою, нова модель валютного нагляду, пакет «анти-BEPS».
  3. Запроваджено новий поріг валютного контролю.

 


[1] Раніше можливість переказу коштів для розміщення гарантійного депозиту для забезпечення транзакцій мали лише банківські установи-учасники міжнародних платіжних систем.

Попередня стаття Наступна стаття