Народні обранці прийняли в цілому Закон про деривативи та фінансові ринки

Сьогодні Верховна Рада в цілому прийняла Закон України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів» (№ 2284).

Прийняття Закону дозволить:

- сприяти ефективному розвитку ринків деривативних (похідних) фінансових інструментів;

- розбудувати торгівельну інфраструктуру на основі уніфікованих підходів, що в свою чергу дозволить в майбутньому знизити ризики невиконання угод, отримати прозорі ціни на активи, які будуть допущені до торгів на ринках капіталу та організованих товарних ринках, та репрезентативні біржові цінові індикатори, а отже сприятиме покращенню управління ціновими ризиками;

- забезпечити можливість надання учасниками ринків капіталу більш широкого спектру фінансових послуг;

- сприятиме підвищенню ефективності та надійності функціонування ринків капіталу, розвитку ринку корпоративних облігацій та створенню умов для забезпечення ефективного захисту прав власників корпоративних облігацій, облігацій внутрішніх місцевих позик, облігацій міжнародних фінансових організацій та іпотечних облігацій;

- сприятиме збільшенню інвестиції в економіку України, зокрема через підвищення довіри внутрішніх та іноземних інвесторів внаслідок запровадження цивілізованих та уніфікованих правил на організованому ринку;

- забезпечить виконання вимог Угоди про асоціацію в частині імплементації Директив ЄС №98/26/EC, №2001/34/ЄС, №2007/36/ЄС, №2014/65/ЄС, №2013/36/EU, та Регламентів ЄС №648/2012, № 600/2014 та №575/2013, а також інших відповідних імплементуючих актів ЄС.

Одним з основних елементів повноцінного фінансового сектору є розвинений ринок капіталу. Широкий вибір фінансових інструментів на ринках капіталу, умов їх емісії (видачі), погашення та виплати доходу, різні схеми торгівлі та взаємозв’язків між суб’єктами ринків капіталу повинні забезпечувати максимальну мобілізацію фінансових ресурсів, їх раціональний розподіл і перерозподіл та ефективне використання. Це визначає значну роль ринків капіталу та важливість їх впливу на економічний розвиток будь-якої країни. Розбудова повноцінно функціонуючих ринків капіталу є вкрай важливим та відповідальним завданням на сучасному етапі розвитку української економіки, зважаючи на важливість її інтегрування у європейську та світову економічну спільноту.

Проте, в Україні на даний час повноцінному функціонуванню та подальшому розвитку ринків капіталу заважає існування цілого ряду невирішених проблем, таких як: 

- відсутність комплексного регулювання відносин, які виникають на ринках похідних цінних паперів та деривативних контрактів;

- неузгодженість та відсутність єдиних підходів щодо регулювання  діяльності організаторів торгівлі;

- відсутність гарантій виконання деривативних контрактів, в тому числі загальноприйнятих в розвинених економіках концепцій остаточності розрахунків та ліквідаційного неттінгу;

- відсутність комплексного вирішення питань, пов’язаних із захистом прав власників облігацій, зокрема, відсутність передбачення на законодавчому рівні інституту зборів власників облігацій та колективного представника власників корпоративних облігацій, та визначення обставин, настання яких визнається дефолтом;

- невідповідність вітчизняного законодавства законодавству Європейського Союзу в частині регулювання професійної діяльності на ринках капіталу.

Метою законопроекту є забезпечення комплексного законодавчого врегулювання принципів функціонування організованих товарних ринків, зокрема забезпечення уніфікованого підходу до організації торгівлі активами, допущеними до торгівлі на таких ринках, з метою забезпечення прозорості цін, які формуються на таких ринках, та запобігання маніпулюванню на них. Зазначене сприятиме розбудові інфраструктури товарних ринків, забезпеченню їх відкритості та ефективності. В той же час, законопроект не передбачає регулювання діяльності учасників товарних ринків (крім операторів організованих товарних ринків) та операцій, які здійснюються з товарами поза організованим ринком.

Разом з тим, Законопроектом передбачено, що дія Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» не поширюється на:

- відносини, пов’язані з вчиненням і виконанням правочинів поза організованими ринками щодо інструментів грошового ринку, а також продукції та іншого майна, визначеного родовими ознаками;

- на відносини, пов’язані з вчиненням і виконанням правочинів щодо речей, визначених індивідуальними ознаками (крім цінних паперів);

- на відносини, пов’язані з функціонуванням багатосторонніх систем та їх операторів, якщо правила функціонування таких ринків не передбачають централізованого вчинення правочинів, або не передбачають централізованого виконання правочинів, або не передбачають централізованого вчинення та централізованого виконання правочинів;

- на відносини, пов’язані з функціонуванням електронної системи закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

Крім того, прикінцевими та перехідними положеннями законопроекту передбачено, що положення Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» застосовуються до ринку електричної енергії та його учасників з 1 січня 2023 року.

Значний обсяг Законопроекту викликаний змістом статті 92 Конституції України, відповідно до якої виключно законами України встановлюються засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків.

Законопроектом передбачається викладення Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у новій редакції,  а саме, а у вигляді Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

 

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments