Наближається граничний термін подання платниками звітності з податку на прибуток за 9 місяців 2019 року

Наближається граничний термін подання платниками звітності з податку на прибуток за 9 місяців 2019 року (11 листопада 2019 року).

Офіс великих платників податків ДПС нагадує про зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (далі – Декларація), внесені наказом Міністерства фінансів України від 19.10.2018 №842, а саме:

- поле 9 заголовної частини Декларації «Особливі відмітки» доповнено новою категорією «платника єдиного податку»;

- додаток ЗП до рядка 16 ЗП Декларації доповнено новим рядком 16.5 «Сума сплаченого за поточний податковий (звітний) період акцизного податку за зареєстрованими акцизними накладними на важкі дистиляти (газойль), що класифікують у товарних під категоріях 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 10 згідно з УКТ ЗЕД, якщо вони були використані для транспортних засобів, що класифікуються у товарних підкатегоріях 8602 10 00 00, 8704 10 10 10 згідно з УКТ ЗЕД. Залишок суми, не врахований у зменшення за поточний податковий (звітний) період, не зменшує податок на прибуток у наступних податкових (звітних) періодах (пункт 15 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)»;

- додаток РІ до рядка 03 РІ Декларації, в якому згруповані всі різниці, на які збільшується (зменшується) фінансовий результат, передбачені Податковим кодексом України з посиланням на відповідні норми, викладено у новій редакції.

Завжди, багато запитань викликає складання та подання Декларації. Тож нагадуємо основні правила.

Невід’ємною частиною Декларації та додатком до неї згідно з п. 46.2 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) є фінансова звітність. Підтвердженням подання фінансової звітності є відмітка в таблиці «Наявність додатків» у графі «ФЗ» Декларації. У таблиці «Наявність поданих форм фінансової звітності» проставляється відмітка про ті форми, які подаються.

Відповідно до п. 137.4 ПКУ податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. У п. 137.5. ПКУ передбачено, які платники податку на прибуток можуть подавати лише річну податкову декларацію.

Це, зокрема: новостворені підприємства; виробники сільськогосподарської продукції; підприємства, річний дохід яких не перевищує 20 млн.грн.

Платники податку на прибуток, які ведуть бухгалтерський облік за національними стандартами (крім неприбуткових установ та організацій), разом із Декларацією за календарний квартал, півріччя, три квартали подають проміжну фінансову звітність наростаючим підсумком з початку звітного року у складі, передбаченому абзацом третім п. 1 розд. II НП(С)БО 1:

- Баланс (форма №1);

- Звіт про фінансові результати (форма №2).

Платники податку на прибуток, які ведуть бухгалтерський облік за міжнародними стандартами, подають згідно з п. 10 МСБО 1 проміжну фінансову звітність, яка складається з повного комплекту:

- Звіт про фінансовий стан на кінець періоду;

- Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;

- Звіт про зміни у власному капіталі за період;

- Звіт про рух грошових коштів за період;

- Примітки, які містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення;

Звіт про фінансовий стан на початок найбільш раннього порівняльного попереднього періоду, коли суб’єкт господарювання застосовує облікову політику ретроспективно або здійснює ретроспективний перерахунок статей своєї фінансової звітності, або коли він перекласифікує статті своєї фінансової звітності, або відповідно до п.8 МСБО 34 – комплекту стислої фінансової звітності.

Щодо черговості подання фінансової звітності та Декларації, то контроль наявності поданих додатків форм фінансової звітності до Декларації здійснюється серед поданих раніше та зареєстрованих в центральній базі даних чинних форм фінансової звітності за відповідний звітний період («ЗІР» категорія 102.23.02.).

Отже, фінансова звітність може бути подана раніше, а Декларація – після подання фінансової звітності, але не пізніше 40 календарного дня, що настає за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments

Останні новини:

Що із вартістю товарів, придбаних у платників ЄП, при коригуванні фінансового результату?

15 Листопада 2019

Об’єкт оподаткування змінив призначення: як інформувати податкову?

15 Листопада 2019

Порушення термінів реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування у разі зменшення вартості поставки: до кого застосовується штраф?

15 Листопада 2019

Чи має право п/є до початку документальної планової перевірки подати декларації із запізненням термінів за періоди, що підлягають перевірці?

15 Листопада 2019

Особливості направлення податківцями запитів платникам податків про подання інформації

15 Листопада 2019

ВС про арешт рахунків, призначених для виплати заробітної плати

15 Листопада 2019

Виправлення помилки «Індивідуальний податковий номер покупця»: які наслідки?

15 Листопада 2019

Платник екоподатку перебуває на обліку у місті з районним поділом: чи можна подавати одну декларацію екоподатку за викиди?

15 Листопада 2019