Мінфін став автором нових змін до системи блокування ПН/РК

На днях Мінфіном були опубліковані нові зміни, які він планує внести до свого наказу від 13.06.2017 № 567 (далі – Наказ № 567), що затверджує «Критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН».

Зокрема, за проектом Міністерства фінансів України пропонується внести зміни щодо положень про автоматичне врахування Таблиці даних платника, яка подається при зупиненні реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування за формою, затвердженою Наказом № 567 (далі – Таблиця даних), а також доповнити перелік критеріїв ризику, за наявності яких реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування зупиняється (далі – Критерії ризику).

Зміни до процедури автоматичного врахування Таблиці даних:

1) доповнено випадки автоматичного врахування інформації, зазначеної в Таблиці даних, а саме: Таблиця автоматично враховуватиме тих платників, які одночасно відповідають таким вимогам, як:

а) мають такі розміри: D>0,02, P < Pм * 1,3, де

D = сума сплачених ЄСВ, податків, зборів (крім ПДВ при ввезенні товарів) / сума постачання товарів та послуг, що оподатковуються за ставкою ПДВ 20 % та 7 % за зареєстрованими податковими накладними/розрахунками коригування.

*Для обчислення значення величини D беруться показники за останні 12 місяців.

Р = сума ПДВ за зареєстрованими у звітному періоді податковими накладними та розрахунками коригування + сума ПДВ за поданою до реєстрації податковою накладною та розрахунком коригування.

Рм – найбільша місячна сума ПДВ, зазначена у зареєстрованих у ЄРПН за останні 12 місяців податкових накладних/розрахунках коригування;

б) обсяг постачання товарів/послуг у податкових накладних/розрахунках коригування, складених з 01.01.2017 в ЄРПН, зазначених в Таблиці даних, становить більше 25 % від загального обсягу постачання за відповідний період.

Причому вищезазначені показники будуть обчислюватися ДФС України автоматично кожного 10 числа календарного місяця, наступного за звітним, та будуть відображатися в Електронному кабінеті платника;

2) передбачається, що ДФС України може прийняти рішення про неврахування інформації Таблиці даних, у тому числі й тієї, що була врахована автоматично, якщо до контролюючого органу надійде інформація, яка свідчить про недостовірність даних у такій Таблиці.  

Зміни до Критеріїв ризику

1. Пропонується змінити перший Критерій ризику, а саме: для зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування при обчисленні частки придбаних/проданих ризикових товарів буде необхідною наявність таких показників:

- частка ризикових товарів 75 %, а показник D – більше 0,03;

- частка ризикових товарів більше 60 %, а показник D – від 0,02 до 0,03;

- частка ризикових товарів більше 50 %, а показник D – від 0,015 до 0,02;

- частка ризикових товарів більше 40 %, а  показник D – від 0,01 до 0,015,

- частка ризикових товарів більше 30 %, а  показник D – від 0,005 до 0,01,

- частка ризикових товарів більше 20 %, а  показник D – до 0,005.

2. Пропонується додати нові Критерії ризику, а саме:

а) наявність обвинувального вироку суду стосовно службової особи (службових осіб) суб’єкта господарювання за статтями 205, 212 Кримінального кодексу України;

б) подання на реєстрацію розрахунку коригування у зв’язку зі зміною  вартості товару/послуг більше ніж у два рази та/або зміною номенклатури товарів/послуг (для кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, – зміна перших чотирьох цифр коду, а для кодів послуг відповідно до Державного класифікатора продукції та послуг – перших двох цифр кодів). Вищезазначений критерій буде застосовуватися виключно до тих розрахунків коригування, які складаються за операціями між платниками ПДВ.

 

 

 

Попередня стаття Наступна стаття