Мінфін опублікував Дорожню карту щодо впровадження міжнародних стандартів обміну податковою інформацією

Аа Аа

11 грудня 2017 року Міністерство фінансів України презентувало Дорожню карту з впровадження міжнародних стандартів прозорості та обміну інформацією у податковій сфері “Податкова прозорість: EOIR / AEOI CRS” в Україні.

2013 року Україна стала учасником Глобального форуму транспарентності та обміну інформацією для податкових цілей в рамках ОЕСР, тим самим взявши на себе зобов’язання впровадити міжнародні стандарти звітності у сфері обміну податковою інформацією – Стандарт обміну інформацією за запитом (Стандарт EOIR) та Стандарт автоматичного обміну фінансовою інформацією (Стандарт AEOI).

Всі країни учасниці Глобального форуму взяли на себе зобов’язання щодо впровадження відповідних стандартів і з 2009 року головним напрямом діяльності Глобального форуму є оцінка стану впровадження Стандарту EOIR країнами-партнерами. Всі члени Глобального форуму проходять перевірку у порядку, встановленому графіком перевірок. Перевірки здійснювались у два раунди.

І раунд перевірок був проведений на основі Технічного завдання та методології від 2010 року і тривав з 2010 року до 2016 року. За результатами перевірки країна отримує оцінку і займає відповідне положення у загальному рейтингу країн-учасниць Глобального форуму. Згідно з методологією оцінювання країни проходять перевірку, яка складається з двох фаз:

1) аналіз нормативно-правової системи. Основна мета цієї фази – визначення рівня використання нормативно-правової системи (використання засобів нормативно-правового регулювання) для запровадження ключових елементів Технічного завдання;

2) оцінювання рівня застосування нормативно-правової системи на практиці.

ІІ раунд перевірок був розпочатий у 2016 році, у процесі якого країни перевірялись за Прискореною процедурою перевірок на предмет дотримання Технічного завдання та методології від 2016 року. Фактично країни пройшли перевірку, яка фактично включала такі ж фази оцінювання, але одноетапно та в значно коротші строки (квітень-червень 2017 року). У результаті це призвело до отримання багатьма юрисдикціями тимчасово підвищеного рейтингу.

У 2016 році Україну було перевірено у рамках Фази 1. З огляду на те, що Україна не пройшла Фазу 2 перевірки, вона не отримала загальної оцінки від Глобального форуму у першому раунді.

За результатами перевірки в рамках Фази 1, було констатовано, що у цілому в Україні діє нормативно-правова система, яка забезпечує наявність, доступ та обмін усією відповідною податковою інформацією згідно з міжнародним стандартом. Крім того, Україні було надано низку рекомендацій, дотримання яких ретельно буде перевірятись протягом наступного раунду перевірок.

Вже розпочався другий раунд перевірок EOIR, і Україну за графіком будуть перевіряти у четвертому кварталі 2018 року. Цього разу Україна утримає оцінку щодо імплементації стандарту.

На цей момент Україна активно готується до майбутньої перевірки і вже має план дій. Щодо кожного стандарту обміну інформацією передбачено окремі кроки, які ми пропонуємо Вам розглянути далі.

 

Стандарт обміну інформацією за запитом (Стандарт EOIR)

 

Крок 1 «Звіт про хід впровадження»

Україну попросили до червня 2017 року представити PRG (Групі з проведення оцінки) звіт про хід запровадження заходів з метою виконання рекомендацій, наданих за результатами оцінювання Фази 1. Звіт було успішно надано Україною і з ним можна ознайомитись на сайті Міністерства фінансів України.

Крок 2 «Впровадження рекомендацій від 2016 року»

Ще до початку оцінювання існує необхідність внесення змін до національного законодавства, що наразі врегульовує найбільш критичні для України сфери, зокрема:

  • наявність інформації про бенефіціарних власників;

  • наявність достовірної бухгалтерської документації протягом необхідного періоду;

  • доступ податкових органів до банківської інформації у рамах обміну інформацією.

Проте перш ніж змінювати законодавство завданням робочої групи з міжнародної співпраці у податковій сфері буде проведення докладної процедури дью ділідженс відносно рекомендацій Глобального форуму та чинного українського законодавства у сфері податкової прозорості та обміну інформацією. Вже за результатами такого дью ділідженса будуть розроблені конкретні законодавчі пропозиції для дотримання рекомендацій. Міністерство фінансів забезпечить політичну підтримку для прийняття цих пропозицій до кінця 2018 року.

Крок 3 «Попереднє виявлення та усунення можливих порушень»

На цьому етапі Україна має продемонструвати практичні результати впровадження розширеного стандарту EOIR, відображеного у таких документах:

  • Методології проведення оцінки від 2016 року;

  • Технічне завдання від 2016 року для моніторингу та контролю успіхів на шляху до прозорості та обміну інформацією за запитом у податковій сфері.

Україна має співпрацювати із Секретаріатом Глобального форуму під час процедури попереднього виявлення недоліків у світлі майбутньої перевірки додержання EOIR, а також надати йому можливість усунути можливі порушення. Особливу увагу Глобальний форум приділить доступу до інформації про бенефіціарних власників.

Крок 4 «Експертне оцінювання країнами партнерами»

Найважливіший крок, який має бути здійснений в такому порядку:

 

Стандарт автоматичного обміну фінансовою інформацією (Стандарт AEOI)

 

Крок № 1 «Уведення у дію національної правової системи»

Першочерговим завданням є підготовка законодавства до впровадження стандарту AEOI. Підзвітні фінансові установи мають керуватися юридичною вимогою, тому закони, які регламентуватимуть порядок надання інформації в автоматичному режимі, повинні набути чинності до 1 січня 2019 року, щоб виконати план, згідно з яким обмін у рамках AEOI почнеться у 2020 році.

 Крок № 2 «Попередній аналіз управління інформаційною безпекою»

Водночас із виконанням Кроку 1 Україна має розпочати попередній аналіз управління інформаційною безпекою. Треба буде заповнити анкету з питаннями, що стосуються конфіденційності; цей момент буде контролювати робоча група з міжнародної співпраці у податковій сфері. Анкета згодом буде перевірена експертом з міжнародної конфіденційності під час відвідування країни з наміром надати технічну допомогу. Наприкінці буде складений експертний звіт, у якому буде надано попередній аналіз того, чи Україна здатна у найближчий час задовольнити вимоги захисту даних, чи їй доведеться на шляху до цієї мети створити певний план дій.

Попередній аналіз розпочнеться у грудні 2017 року, причому дату відвідування на місцях буде узгоджено окремо. Після проведення попереднього аналізу під час консультацій із Секретаріатом Глобального форуму буде розроблено індивідуальний поетапний план дій для впровадження AEOI.

Крок № 3 «Вибір правової основи для AEOI»

Лише після отримання проміжних висновків експерта щодо дотримання вимог конфіденційності Україна зможе приступити до підписання MCAA CRS (Багатосторонньої Угоди між компетентними органами).

Україна підписала конвенцію MAC (Багатосторонню конвенцію про взаємну адміністративну допомогу у податкових спорах) 01 вересня 2013 року. Наступним кроком буде підписання MCAA.

Крок № 4 «Укладання MCAA»

Український компетентний орган (або інший орган від його імені) має підписати Декларацію із MCAA у додатку, у якій він призначить передбачувану дату початку обміну (вона залежить від необхідних внутрішніх законодавчих процесів, тож є орієнтовною, а не юридично обов’язковою).

Крок № 5 «Уведення в дію інформаційно-технологічної та адміністративної інфраструктури»

При введенні в дію необхідних інформаційно-технологічних та адміністративних систем особлива увага приділятиметься таким завданням:

 

Крок № 6 «Процес аналізу конфіденційності»

При додержанні вимог конфіденційності та захисту даних буде взято до уваги рекомендації Глобального форуму та проаналізовано заходи з конфіденційності та захисту даних, до яких вдаються потенційні партнери з обміну.

Таким чином, Україна є активним учасником міжнародної співпраці у сфері розвитку та впровадження міжнародних стандартів прозорості та обміну інформацією. Наразі у ВРУ зареєстровано проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією з податкових питань)  № 6503, але станом на 15.12.2017 він знаходиться на опрацюванні в комітетах ВРУ. Проте чи встигнуть наші законодавці прийняти цей законопроект до четвертого кварталу 2018 року, залишається питанням. Сподіваємось, що Україна встигне належним чином підготуватись до наступного раунду перевірок та зайняти гідне місце у загальному рейтингу юрисдикцій.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments