Кошти та товари неприбутковій організації – коли коригувати фінансовий результат?

13 Червня 2016
Аа Аа

Державна фіскальна служба України у листі від 31.05.2016 р. № 11813/6/99-99-15-02-02-15 роз’яснила питання коригування фінансового результату до оподаткування на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям.

Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України (далі – ПК України) об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства за правилами бухгалтерського обліку, на різниці, передбачені нормами Кодексу.

Платники податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за винятком непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 млн гривень, можуть визначати об'єкт оподаткування без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), за умови прийняття відповідного рішення. Такі платники вправі прийняти зазначене рішення не більше одного разу протягом безперервної сукупності років, у кожному з яких виконується критерій щодо розміру доходу.

Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з податку на прибуток, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років.

Контролери нагадують, що однією з коригуючих різниць є вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, які на дату перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг відповідали умовам, визначеним пунктом 133.4 статті 133 ПК України.  Відповідно до підпункту 140.5.9 пункту 140.5 статті 140 ПК України фінансовий результат до оподаткування збільшують на суму коштів або вартості товарів, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року вищезазначеним неприбутковим організаціям у сумі, що перевищує 4 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Платник податку, який прийняв рішення не застосовувати коригування фінансового результату до оподаткування, не повинен враховувати податкову різницю, передбачену підпунктом 140.5.9 пункту 140.5 статті 140 ПК України.

Нагадаємо, платники податку, які зобов’язані або прийняли рішення коригувати фінансовий результат до оподаткування, на період проведення АТО не збільшують його на суми коштів або вартості товарів (робіт, послуг), добровільно перерахованих (переданих) військовим формуванням, якщо вони утримуються за рахунок коштів державного бюджету (пункт 33 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПК України).

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments