Контролери нагадують, що Звіт про суми податкових пільг необхідно подавати разом з декларацією з податку на прибуток

26 Лютого 2016
Аа Аа

Державна фіскальна служба в Донецькій області, в своєму листі вказала, що платник податків зобов’язаний подавати контролюючим органам інформацію, відомості про суми коштів, не сплачених до бюджету в зв’язку з отриманням податкових пільг (суми отриманих пільг) та напрями їх використання (щодо умовних податкових пільг – пільг, що надаються за умови використання коштів, вивільнених у суб’єкта господарювання внаслідок надання пільги, у визначеному державою порядку).

Разом з тим, податки та збори, які суб’єкт господарювання не сплатив до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, обліковуються таким суб’єктом – платником податків. Облік зазначених коштів ведеться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (пункт 30.6 статті 30 ПК України).

Облік сум податків та зборів не сплачених до бюджету здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 № 1233 (далі – Порядок) . Відповідно до пункту 2 Порядку суб’єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв’язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та складає звіт про суми податкових пільг (далі – Звіт).

Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування, відображається у додатку ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897.

У Звіті суб’єктом господарювання зазначається сума пільги у зв’язку із звільненням прибутку від оподаткування, розрахована як прибуток від пільгової діяльності (рядок 05 додатка ПЗ до Декларації), помножений на діючу ставку податку на прибуток.

Отже, враховуючи те, що сума пільги з податку на прибуток розраховується платником податку на прибуток на підставі даних додатка ПЗ до Декларації, яка подається до контролюючого органу згідно з пунктом 137.5 статті 137 ПК України один раз за підсумками року, Звіт таким суб’єктом господарювання подається у строки подання річної Декларації.

Додатково пропонуємо ознайомитись з аналітичним матеріалом: Чи необхідно подавати звітність підприємству/організації, у разі звільнення від оподаткування податком на прибуток підприємств?

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments