Коли подати останню декларацію з податку на прибуток при переході на спрощену систему оподаткування

13 Квітня 2016
Аа Аа

Спеціалісти ДФСУ нагадали, коли  потрібно подати декларацію з податку на прибуток підприємству, яке серед року перейшло із загальної системи оподаткування на спрощену.

Податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених пунктом 137.5 статті 137 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому показники податкової декларації з податку на прибуток розраховують наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, крім визначених особливостей, встановлених пунктом 137.4 статті 137 Кодексу.

Пунктом 137.5 статті 137 Кодексу річний податковий (звітний) період встановлено для:

а) платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році;

б) виробників сільськогосподарської продукції;

в) платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 мільйонів гривень. При цьому до річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та ін.

Згідно з пунктом 291.3 статті 291 Кодексу підприємство може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо воно відповідає вимогам, встановленим у главі І розділу ХІV цього Кодексу, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою.

Суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм Кодексу, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року (підпункт 298.1.4 пункту 298.1 статті 298 Кодексу).

Перейти на спрощену систему оподаткування підприємство, яке було платником податку на прибуток, може за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимоги пункту 291.4 статті 291 Кодексу (підпункт 298.1.4 пункту 298.1 статті 298 цього Кодексу).

Реєстрація платником єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку (пункт 299.1 статті 299 Кодексу).

Пунктом 294.3 статті 294 Кодексу визначено, що для суб’єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.     

Поряд з цим, згідно з пунктом 297.1 статті 297 Кодексу платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на прибуток підприємств.

З урахуванням зазначеного податківці дійшли висновку: у разі переходу на спрощену систему оподаткування в середині року платник податку на прибуток подає декларацію з податку на прибуток за звітний період, що передує кварталу, з якого він переходить на спрощену систему оподаткування протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments

Останні новини:

Подання ліквідаційного Звіту про використання доходів неприбутковою організацією, - ДПС інформує

19 Жовтня 2020

Чи може ФОП надати запит на отримання довідки про доходи через електронні сервіси ДПС України ?

19 Жовтня 2020

Як отримати довідку про відсутність заборгованості в електронному вигляді для участі у тендері?

19 Жовтня 2020

Який порядок переходу на спрощену систему оподаткування для платників єдиного податку 1-3-ї груп?

19 Жовтня 2020

Як отримати витяг про стан розрахунків платників з бюджетом та фондами соціального та пенсійного забезпечення?

19 Жовтня 2020

Проведення розрахункових операцій в режимі офлайн: юридичні нюанси

19 Жовтня 2020

Закон № 466: формування податкового кредиту на підставі тимчасової митної декларації

19 Жовтня 2020

Неприбуткова організація продає товари (основні засоби): коли сплачується податок на прибуток?

19 Жовтня 2020