Коефіцієнт індексації на основні засоби імпортного виробництва

Аа Аа

Стрімка девальвація гривні та високий рівень інфляції на сьогодні є одними з найяскравіших показників нестабільної ситуації в Україні. В свою чергу, ці фактори створюють несприятливий інвестиційний клімат, що має негативний вплив на бізнес країни.

З метою зменшення податкового тиску на платників податку на прибуток з основних засобів імпортного виробництва та податку на доходи фізичних осіб з інвестиційного прибутку у Верховній Раді України було зареєстровано законопроект № 3409 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо переоцінки об'єктів основних засобів імпортного виробництва та розрахунку інвестиційного прибутку».

Основним положенням цього законопроекту є запровадження формули, що визначає коефіцієнт індексації, за допомогою якого, на думку творців цього законопроекту, можливо справедливо обчислити суму податку на прибуток та податку на доходи фізичних осіб.

К = [І(кін)/І(поч)*100 - 5]:100,

К – коефіцієнт, який повинен бути більше 1 для проведення переоцінки,

І(кін) – офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком України на кінець звітного року,

І(поч) – офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком України на початок звітного року.

Проте, якщо цілком обґрунтованим видається використання у формулі офіційних курсів гривні до іноземної валюти на початок та кінець звітного року, що є важливими економічними показниками, то економічно необґрунтованим залишається зменшення відповідного значення частки вказаних курсів гривні на 5 одиниць. При цьому  в пояснювальній записці до проекту закону якраз наводиться приклад щодо відображення в бухгалтерському обліку операцій з придбання та продажу імпортних основних засобів з урахуванням зміни курсу, який доводить необхідність впровадження вказаного коефіцієнту, проте не до кінця пояснює застосування саме таких компонентів формули.

Необхідність впровадження коефіцієнту індексації депутати аргументують тим, що внаслідок стрімкого підвищення курсу іноземної валюти залишкова балансова вартість об’єктів основних засобів імпортного виробництва змінюється при продажі такого засобу, що впливає на  базу оподаткування податком на прибуток та, відповідно, і суму податкового зобов’язання. Пропонований коефіцієнт безпосередньо впливатиме на суму вирахування щомісячної амортизації, що підтверджує важливість його встановлення.

Підсумовуючи, варто зазначити, що ідея впровадження коефіцієнту індексації справді могла б привабити іноземних інвесторів, адже є вираженням одного з механізмів досягнення ідеї справедливого оподаткування. Тим не менше, при запровадженні такого механізму в Україні не слід забувати про становище інших платників податку, зокрема тих, хто у своїй господарській діяльності використовує сировину, деталі, елементи тощо, що виробляються за кордоном або будь-яким іншим чином взаємодіє з іноземними суб’єктами господарювання. Проте для них поки що подібних механізмів не передбачено.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments