Класифікація сільськогосподарських товарів за УКТ ЗЕД при оподаткуванні ПДВ

10 Березня 2016
Аа Аа

У своєму Листі № 7892/7/99-99-19-03-02-17 від 04.03.2016 року Державна фіскальна служба України (далі – ДФС) надала роз’яснення щодо порядку застосування спеціального режиму оподаткування ПДВ сільськогосподарськими підприємствами.

Зокрема ДФС було зазначено, що в межах спеціального режиму оподаткування запроваджена часткова сплата сум ПДВ до бюджету та на спеціальні рахунки. Розмір суми ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету та перерахуванню на спеціальні рахунки, залежить від виду сільськогосподарської продукції, що реалізується.

Відповідно до пункту 209.2 статті 209 Податкового кодексу України, позитивна різниця між сумою податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду, визначена:

а) за операціями з сільськогосподарськими товарами/послугами (крім операцій із зерновими і технічними культурами та операцій з продукцією тваринництва) підлягає перерахуванню:

- до державного бюджету – у розмірі 50 відсотків;

- на спеціальні рахунки, відкриті сільськогосподарським підприємствам, – у розмірі 50 відсотків;

б) за операціями із зерновими і технічними культурами підлягає перерахуванню:

- до державного бюджету – у розмірі 85 відсотків;

- на спеціальні рахунки, відкриті сільськогосподарським підприємствам, – у розмірі 15 відсотків;

в) за операціями з продукцією тваринництва підлягає перерахуванню:

- до державного бюджету – у розмірі 20 відсотків;

- на спеціальні рахунки, відкриті сільськогосподарським підприємствам, – у розмірі 80 відсотків.

 

З метою застосування положення цього пункту терміни «зернові культури», «технічні культури» та «продукція тваринництва» вживаються в такому значенні:

  • зернові культури − зернові культури товарних позицій 1001 – 1008 згідно з УКТ ЗЕД;
  • технічні культури − технічні культури товарних позицій 1205 і 1206 00 згідно з УКТ ЗЕД;
  • продукція тваринництва – продукція товарних позицій 0102 і 0401 згідно з УКТ ЗЕД.

Крім того, ДФС зазначила, що у разі необхідності визначення відповідності власновиробленої сільськогосподарської продукції певному коду товарної класифікації згідно з УКТ ЗЕД для правильного відображення обсягів постачання таких товарів у податковій декларації з ПДВ та її додатках платник податку – суб’єкт спеціального режиму оподаткування має можливість отримати висновок від Торгово-промислової палати України (її регіональних відділень) або науково-дослідного інституту судових експертиз.

При цьому, якщо суб’єктом спеціального режиму оподаткування здійснюються операції з вивезення власновиробленої сільськогосподарської продукції за межі митної території України у митному режимі експорту, то, враховуючи статтю 69 Митного кодексу України (далі – МК України), така продукція підлягає митному оформленню та класифікується митними органами ДФС шляхом визначення кодів відповідно до класифікаційних групувань, зазначених в УКТ ЗЕД.  Рішення митних органів ДФС щодо класифікації товарів для митних цілей є обов'язковими. Висновки інших органів, установ та організацій щодо визначення кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД при митному оформленні мають виключно інформаційний або довідковий характер.

На нашу думку, позиція ДФС не зовсім відповідає нормам податкового та митного законодавства. Так, за частиною 2 зазначеної вище статті 69 МК України, органи доходів і зборів здійснюють контроль правильності класифікації товарів, поданих до митного оформлення, згідно з УКТ ЗЕД. Відповідно до Порядку роботи відділу митних платежів, підрозділу митного оформлення митного органу та митного поста при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 650, контроль правильності класифікації товарів – це перевірка правильності опису товару та відповідного йому коду в митній декларації вимогам Основних правил інтерпретації УКТ ЗЕД під час проведення процедур його митного контролю та митного оформлення. Згідно з частиною 3 статті 69 МК України, у разі виявлення під час митного оформлення товарів або після нього порушення правил класифікації товарів орган доходів і зборів має право самостійно класифікувати такі товари.

Тобто, митні органи мають право самостійно класифікувати товари виключно у випадку наявності доказів про порушення правил класифікації товарів платником.

Нагадуємо, що рішення митників щодо класифікації товарів для митних цілей є обов’язковими, але у разі незгоди з таким рішенням декларант або уповноважена ним особа має право оскаржити його в адміністративному та/або судовому порядку.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments