Кінематографічній галузі надано пільги в оподаткуванні

Верховною Радою України 23.03.2017 було прийнято Закон України від № 1977-VIII “Про державну підтримку кінематографії в Україні”, яким визначено, що Держава підтримує кінематографію, створюючи сприятливі умови у сферах податкового, митного, валютного та інших видів регулювання.
Для реалізації цієї мети 07.11.2017 Верховною Радою України прийнято у другому читанні та в цілому Закони України №№ 3238-д та 3239-д, якими вносяться зміни до Податкового кодексу України (далі – ПКУ) та Митного кодексу України.
Прийнятим Законом України  «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки кінематографії в Україні» (законопроект реєстр. № 3238-д) передбачається надання пільги в оподаткуванні в кінематографічній галузі при сплаті податку на прибуток підприємств, податку на доходи фізичних осіб та податку на додану вартість за операціями на митній території України та при ввезенні товарів на митну територію України.
Зокрема, вдосконалено редакцію норм щодо визначення небенефіціарного власника – нерезидента при виплаті роялті, враховуючи особливості роботи галузі кінематографії (пункт 103.3 та підпункт 2 підпункту 140.5.7 пункту 140.5 статті 140 ПКУ).
Уточнено положення щодо коригувань фінансового результату (зменшення та збільшення) для більш чіткого відображення субсидій, отриманих платником податку - суб’єктом кінематографії України для повернення частини кваліфікованих витрат, відповідно до Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» з урахуванням положень (стандартів) бухгалтерського обліку (підпункт 140.4.4 пункту 140.4 та підпункт 140.5.13 пункту 140.5 статті 140 ПКУ).

Передбачені коригування фінансового результату на суму сплаченого роялті, у тому випадку коли об’єкт інтелектуальних прав виник в Україні і потім був переданий закордон з урахуванням специфіки  галузі кінематографії (підпункт 3  підпункту 140.5.7 пункту 140.5 статті 140 ПКУ), та невключення до доходу нерезидента субсидій для повернення частини кваліфікованих витрат, передбачених Законом України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» (підпункт 141.4.1 пункту141.4 статті 141 ПКУ).
Запропоновано не вважати додатковим благом платника податку сплачену суб’єктом кінематографії вартість товарів та послуг, а саме: проїзду, проживання, харчування, охорони, страхування, медичного обслуговування, тренування, навчання, що пов’язані з участю такого платника податку  у виробництві аудіовізуальних творів, що виробляються (створюються) суб’єктами кінематографії України, якщо це передбачено умовами договору з такими платниками податку та/або режисерським сценарієм аудіовізуального твору (зміни до підпункту «б» підпункту 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 ПКУ).
Додатково передбачені зміни до підрозділу 2 розділу ХХ щодо запровадження пільг з ПДВ для суб’єктів кінематографії, які відображають особливості діяльності у сфері кінематографії, а також запроваджено необхідність дотримання цільового використання звільнених від оподаткування товарів.
Слід зазначити, що Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пунктів, що стосуються оподаткування податком на прибуток підприємств,  які набирають чинності з 01 січня 2018 року.
Прийнятим Законом України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії в Україні» (законопроект за реєстр. № 3239-д від 09.06.2017) передбачено,  що до 01 січня 2023 року суб’єктам кінематографії, яким відповідно до Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» надається державна підтримка, будуть надані пільги зі сплати ввізного мита при ввезенні ними на митну територію України товарів, що входять до складу національної кінематографічної спадщини, та товарів, призначених для використання у кінематографічній діяльності (зокрема, кіноплівок, бобін, апаратури передавальної, телевізійних та цифрових камер, записувальних відеокамер, апаратури та обладнання для кінолабораторій, оптичних елементів, освітлювального обладнання тощо).   Порядок та обсяги ввезення зазначених товарів будуть визначатись Кабінетом Міністрів України. Слід зазначити, що Митним кодексом України вже передбачено контроль за цільовим використанням товарів, які ввозяться з наданням пільг зі сплати ввізного мита, та визначена відповідальність за нецільове використання таких товарів відповідно до ПКУ.

Попередня стаття Наступна стаття