Які особливості оподаткування товарів, що придбаваються у рамках проекту МТД і за кошти МТД

11 Вересня 2017 (0) #ПДВ #ДФС
Аа Аа

 

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації від 31.08.2017 № 1773/6/99-99-15-03-02-15/ІПК надала роз’яснення щодо визначення бази оподаткування ПДВ товарів, що придбаваються у рамках проекту міжнародної технічної допомоги (далі – МТД) і за кошти МТД.

Фіскальний орган повідомляє, що відповідно до пункту 197.11 статті 197 Податкового кодексу України звільняються від оподатукування ПДВ будь-які операції з постачання  товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів як МТД (чи здійснення інших операцій, що фінансуються за рахунок МТД), яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана у встановленому законодавством порядку. Також вказується, що відповідно до статті 3 Рамкової угоди від 12.12.2006 між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств заходи, що фінансуються в цілому або частково коштом Європейського Співтовариства, не обкладаються податками, митними зборами.

            При цьому проекти, які здійснюються в рамках МТД, підлягають обов'язковій державній реєстрації, після проведення якої відповідні операції звільняються від оподаткування ПДВ. Для такої реєстрації уповноважена особа подає до Мінекономрозвитку в електронному та паперовому вигляді такі документи: клопотання про державну реєстрацію проекту (програми), засвідчену донором або виконавцем копію контракту, укладеного між донором і виконавцем, документ, який підтверджує узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом (програмою) між донором або виконавцем і реципієнтом (бенефіціаром), лист-погодження Нацдержслужби у разі, коли проектом (програмою) передбачено підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації державних службовців України.

Державна реєстрація проекту (програми) підтверджується реєстраційною карткою проекту (програми), складеною за формою згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України  від 15 лютого 2002 р. № 153   «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги». Також повідомляється, що у пункті 2 Порядку № 153 встановлюється перелік уповноважених осіб, які можуть бути задіяні у рамках проектів МТД.  Такі  особи повинні зберігати копії усіх документів, що дають право на отримання пільги у вигляді звільнення від оподаткування ПДВ відповідно до пункту 197.11 статті 197 ПК України.

            Отже, ДФС робить висновок, що операції з постачання товарів/послуг, що здійсненні у рамках та/або за кошти МТД, не підлягають оподаткуванню ПДВ.

 

Попередня стаття Наступна стаття