Які мінімально допустимі строки амортизації основних засобів та необоротних активів?

30 Жовтня 2020
Аа Аа

Відповідно до п. п. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) визначено мінімально допустимі строки амортизації основних засобів та інших необоротних активів (крім випадку застосування виробничого методу нарахування амортизації):

- група 1 – земельні ділянки (мінімально допустимі строки корисного використання не встановлені);

- група 2 – капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом (мінімально допустимі строки корисного використання – 15 років);

- група 3 – будівлі (мінімально допустимі строки корисного використання – 20 років), споруди (мінімально допустимі строки корисного використання – 15 років), передавальні пристрої (мінімально допустимі строки корисного використання – 10 років);

- група 4 – машини та обладнання (мінімально допустимі строки корисного використання – 5 років), з них: електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 20000 гривень (мінімально допустимі строки корисного використання – 2 роки);

- група 5 – транспортні засоби (мінімально допустимі строки корисного використання – 5 років);

- група 6 – інструменти, прилади, інвентар, меблі (мінімально допустимі строки корисного використання – 4 роки);

- група 7 – тварини (мінімально допустимі строки корисного використання – 6 років);

- група 8 – багаторічні насадження (мінімально допустимі строки корисного використання – 10 років);

- група 9 – інші основні засоби (мінімально допустимі строки корисного використання – 12 років);

- група 10 – бібліотечні фонди, збереження Національного архівного фонду України (мінімально допустимі строки корисного використання не встановлені);

- група 11 – малоцінні необоротні матеріальні активи (мінімально допустимі строки корисного використання не встановлені);

- група 12 – тимчасові (нетитульні) споруди (мінімально допустимі строки корисного використання – 5 років);

- група 13 – природні ресурси (мінімально допустимі строки корисного використання не встановлені);

- група 14 – інвентарна тара (мінімально допустимі строки корисного використання – 6 років);

- група 15 – предмети прокату (мінімально допустимі строки корисного використання – 5 років);

- група 16 – довгострокові біологічні активи (мінімально допустимі строки корисного використання – 7 років).

Мінімально допустимі строки амортизації основних засобів та інших необоротних активів використовуються з урахуванням наступного.

Коли строки корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів в бухгалтерському обліку менше ніж мінімально допустимі строки амортизації основних засобів та інших необоротних активів, то для розрахунку амортизації використовуються строки, встановлені п. п. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 ПКУ.

Коли строки корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів в бухгалтерському обліку дорівнюють або є більшими, ніж ті, що встановлені п. п. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 ПКУ, то для розрахунку амортизації використовуються строки корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів, встановлені в бухгалтерському обліку.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments