Як зміняться правила блокування реєстрації податкових накладних?

                 

Лише в липні цього року почали діяти правила, передбачені пунктом 201.16 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України), щодо зупинення реєстрації податкових накладних (далі – ПН) та розрахунків коригування (далі – РК), як народними депутатами пропонуються нові кардинальні зміни застосування цієї процедури.

Так, 15 вересня 2017 року Верховною Радою України був зареєстрований Проект Закону № 7115 «Про внесення змін до підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних» (далі – Законопроект), авторами якого являється група народних депутатів – членів Комітету з питань податкової та митної політики.

Зазначеним вище Законопроектом народні депутати пропонують докорінно змінити систему блокування реєстрації ПН/РК, яку схематично можна зобразити наступним чином.

    Так, 1

Законопроектом фактично передбачається два варіанти для блокування реєстрації ПН/РК.

Так, у першому випадку при наявності в ПН/РК відповідного ступеня ризику такі документи будуть реєструватися в ЄРПН, але при цьому постачальника та покупця товарів/послуг буде повідомлятися про наявність таких критеріїв.  При чому, на відміну від діючого станом на сьогодні законодавства, самі критерії ризику затверджуватимуться не Мінфіном, а ДФС України. До того, як ДФС України затвердить нові критерії ризику буде засовуватися наказ Мінфіну від 13.06.2017 № 567.

Протягом 30 робочих днів, наступних за днем отримання вищезазначеного повідомлення, платник ПДВ подає в електронному вигляді до територіальних управлінь ДФС у областях та місті Києві за місцем свого обліку письмові пояснення та копії документів, передбачені підпунктом «в» підпункту 201.16.1 пункту 201.16 статті 201 ПК України. За результатами розгляду таких документів комісія відповідного контролюючого органу прийматиме рішення про підтвердження або не підтвердження відповідності ПН/РК критеріям оцінки ступеня ризиків, яке надсилається одночасно продавцю та покупцю.

У разі прийняття рішення про підтвердження відповідності ПН/РК критеріям оцінки ступеня ризиків (далі – рішення про  відповідність  ризикам), податковий кредит покупця може бути скасований контролюючим органом.

Водночас, рішення   про  таку відповідність  за Законопроектом не можна буде оскаржити в адміністративному порядку. Тим самим  залишаючи  платнику податків    лише  один  шлях  -  захист свого  права  в межах  судових процедур.  

Також, Законопроект не зазначає підстав для прийняття комісією рішення про відповідність ризикам, та не передбачає, яким органом такі підстави можуть встановлюватися. Тобто, можна прийти висновку, що прийняття відповідного рішення буде дискреційним повноваженням комісії контролюючого органу, а отже, окрім корупційних ризиків, таке рішення, фактично, створютиме  вільний простір  для  "фантазій".  та    креативу,   на якій так багаті  наші  фіскальні органи.   

Паралельно, Законопроектом передбачається, що керівник ДФС України або керівник територіальних управлінь ДФС у областях та місті Києві протягом 8 годин від часу подання для реєстрації ПН/РК зможе прийняти рішення про зупинення реєстрації таких ПН/РК. При чому, будь-яких підстав для такого блокування Законопроектом теж не встановлено.

Аналогічно як і в першому варіанті платник при фактичному зупиненні реєстрації ПН/РК протягом 30 робочих днів зможе подати пояснення та копії документів тому органу, який прийняв відповідне рішення. Протягом 5 робочих днів керівник (його заступник) такого органу приймає рішення про скасування або залишення без змін попередньо прийнятого ним рішення. Тобто,  фактично та особа, яка зупинила реєстрацію ПН/РК з невідомих підстав самостійно вирішуватиме, чи скасувати своє попереднє рішення.

Окрім того, згідно з Законопроектом рішення про зупинення реєстрації ПН/РК можна буде оскаржити в адміністративному або судовому порядку. При чому, Законопроектом передбачається, що у разі якщо за результатами оскарження в адміністративному або судовому порядку рішення про зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН буде скасовано, посадова особа, яка прийняла таке рішення, персонально несе відповідальність згідно із законом. Разом з тим, оскільки будь-яка відповідальність за вищезазначене рішення не передбачається ні діючим законодавством, ні Законопроектом, то ця норма залишиться суто декларативною.

Уся інформація щодо прийнятих контролюючими органами рішень про блокування реєстрації ПН/РК або наявності відповідних критеріїв ризиків підлягатиме щотижневому оприлюдненню ДФС України.

Крім того, що Законопроектом передбачається фактично нова процедура зупинення реєстрації ПН/РК, він також містить і ряд інших нововведень.

Наприклад, вирішується питання щодо відновлення реєстрації ПН/РК, які були заблоковані за діючою на сьогодні нормою 201.16 статті 201 ПК України. Так, у день набрання чинності цим Законопроектом  реєстрація цих ПН/РК підлягатиме відновленню, якщо:

1) по таких ПН/РК станом на 11.09.2017 року були подані документи і пояснення до комісії ДФС для відновлення реєстрації; або

2) по таких ПН/РК було прийнято рішення про відмову у реєстрації і станом на 11.09.2017 року та розпочато процедуру оскарження в адміністративному або судовому порядку.

В іншому випадку, реєстрація ПН/РК, заблокованих до набрання чинності цим Законопроектом, буде відновлюватися у діючому станом на сьогоднішній день порядку.

Окрім того, на відміну від чинних на сьогодні положень ПК України, помилка в коді послуг за ДКПП буде підставою для скасування податкового кредиту.

Передбачається, що цей Законопроект набире чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

експерт  Taxlink Нечай Мирослава 

 

 

 

Попередня стаття Наступна стаття