Як здійснюється пропорційне віднесення сум ПДВ до податкового кредиту при використанні зерна, придбаного до 2016, в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях?

Аа Аа

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації від 05.09.2017 № 1821/6/99-99-15-03-02-15/ІПК роз’яснила порядок застосування статті 199 Податкового кодексу України у разі використання товарів (зернових культур), які були придбані у 2011 - 2015 роках як з ПДВ, так і без в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях.

До 01 січня 2016 року пунктом 197.2 статті 197 та пунктами 15, 15-1 та 15-2 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (далі – ПК України) було встановлено режим звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання на митній території України зернових культур товарних позицій 1001 - 1008 згідно з УКТ ЗЕД та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 00 згідно з УКТ ЗЕД, крім першого постачання таких зернових та технічних культур сільськогосподарськими підприємствами - виробниками та підприємствами, які безпосередньо придбали такі зернові та технічні культури у сільськогосподарських підприємств - виробників, а також операцій з вивезення таких культур в митному режимі експорту.

При формуванні податкового кредиту по придбаних та/або виготовлених необоротних активах, які одночасно використовувалися в оподатковуваних і неоподатковуваних ПДВ операціях, зазначених в абзацах першому та другому пункту 152 підрозділу 2 розділу XX ПК України, норми статті 199 ПК України не застосовувалися, сплачені (нараховані) суми ПДВ по таких необоротних активах включалися до податкового кредиту.

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 № 909-VIII зазначені вище норми було виключено з ПК України. Тому з 01 січня 2016 року на такі операції поширюються загальні правила оподаткування ПДВ.

Врахувавши положення статті 199 ПК України, що регламентує пропорційне віднесення сум податку до податкового кредиту, фіскали дійшли такого висновку.

У разі здійснення платником податку у 2011 - 2015 роках операцій з постачання, зернових культур як з ПДВ, так і з застосуванням режиму звільнення від оподаткування ПДВ, встановленого пунктом 197.21 статті 197 розділу V  та пунктами 15, 15-1 та 15-2 підрозділу 2 розділу XX ПК України, такий платник податку за підсумками календарного року повинен був відповідно до статті 199 ПК України здійснювати відповідний перерахунок, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року таких оподатковуваних та неоподатковуваних операцій.

Попередня стаття Наступна стаття