Як визначити пов'язану особу нерезидента?

Аа Аа

Державна фіскальна служба України надала консультацію щодо визначення пов’язаних осіб та повідомила.

Фабула справи стосується випадку, якщо нерезидент для оптимізації власної господарської діяльності створює траст згідно зі статтею 2 Гаазької конвенції про право[1], що застосовується до трастів та їх визнання 1985 р., для керування українськими товариствами, при цьому активи юридичної особи - нерезидента потрапляють під контроль трастового керуючого на користь бенефіціара.

Слід зазначити, що Україна не приєдналась до Гаазької конвенції про право, що застосовується до трастів та їх визнання 1985 року.

Кодекс регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства (пп. 1.1 ст. 1 Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Відповідно до ст. 5 Кодексу поняття, правила та положення, установлені Кодексом та законами з питань митної справи, застосовуються виключно для регулювання відносин, передбачених ст. 1 Кодексу.

У разі якщо поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням Кодексу, для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення Кодексу.

Відповідно до пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Кодексу пов’язані особи – це юридичні та/або фізичні особи, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють, з урахуванням критеріїв, визначених у пп. «а», «б», «в» пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Кодексу. Зокрема, юридичні особи визнаються пов’язаними особами у разі, якщо одна і та сама юридична або фізична особа безпосередньо та/або опосередковано володіє корпоративними правами у кожній такій юридичній особі у розмірі 20 і більше відсотків.

Таким чином, за умови якщо юридична особа - нерезидент володіє 100 %  корпоративними правами у кожному товаристві - резиденті України, то такі резиденти і такий нерезидент для цілей оподаткування є пов’язаними особами між собою.

 

 


[1] Кожна з Договірних держав звільняє від легалізації документи, на які поширюється ця Конвенція і які мають бути  представлені  на її   території.   Для   цілей   цієї  Конвенції  під  легалізацією розуміється  тільки   формальна   процедура,   що   застосовується дипломатичними  або  консульськими  агентами країни,  на території якої   документ   має   бути   представлений,   для    посвідчення автентичності   підпису,   якості,  в  якій  виступала  особа,  що підписала документ,  та,  у  відповідному  випадку,  автентичності відбитку печатки або штампу, якими скріплено документ.

Попередня стаття Наступна стаття