Як Верховний Суд від позицій Верховного Суду України відступав

Ми вже писали про те, що Верховному Суду доволі складно відступити від правових позицій старого Верховного Суду України (далі — ВСУ). Нормативно це обґрунтовується положеннями Кодексу адміністративного судочинства України (підпункт 8 пункту 1 розділу VII «Перехідні положення») про те, що висновок ВСУ має враховуватись при застосуванні норм права у подібних правовідносинах. А для того щоб відступити від такого висновку, необхідно передавати справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду.

Достеменно невідомо, яке змістовне навантаження словосполучень «висновок щодо застосування норм права» та «у подібних правовідносинах», однак факт залишається фактом — у 40 постановах (станом на 27.02.2018) Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду як мотиви прийняття рішення вказував «узгодженість» своєї думки з правовими позиціями ВСУ.

Проте нещодавно Верховним Судом була ухвалена постанова у справі 808/2535/17, в якій він відійшов від висновку ВСУ без звернення до Великої Палати. Розглянемо це рішення детальніше.

Внаслідок документальної позапланової перевірки суб'єкта господарювання було виявлено, що ним допущено прострочення сплати дебіторської заборгованості по зовнішньоекономічному імпортному контракту. У результаті винесено податкове повідомлення - рішення з нарахуванням пені за порушення строку розрахунку у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Платник оскаржив ППР до суду і в основі його аргументації лежало твердження про те, що така пеня — це адміністративно-господарська санкція, механізм застосування якої (у тому числі і строки застосування пені) врегульовані статтею 250 Господарського кодексу України. Контролюючий орган, на думку суб'єкта господарювання, пропустив строки застосування пені (протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше року з дня порушення). При цьому фірма посилалась на постанову ВСУ у справі від 04.11.2014 у справі № 21-469а14.

У цій постанові було зазначено, що «зі змісту (природи) виявлених порушень [щодо підстав, порядку, строків та умов здійснення валютних операцій, а також використання іноземної валюти як засобу розрахунку] випливає, що вони не містять у собі ознак (елементів) складу податкового правовідношення, оскільки вони не стосуються відносин, що існують при визначенні державою видів податків, їх введення, справляння, проведення контролю і притягнення до відповідальності за порушення податкового законодавства; вони не стосуються відносин, пов’язаних із вилученням власності.

Зміст конкретних обставин і зумовлене ним правозастосування дають підстави вважати, що порушення статті 1 Закону 'Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” та статті 9 Декрету 'Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, на підставі яких винесено податкові повідомлення - рішення .... відповідно, є порушеннями валютного законодавства, що підпадають під визначення порушень, за які застосовуються адміністративні-господарські санкції, передбачені статтею 238 ГК, і на них не поширюються штрафні санкції, розмір і порядок стягнення яких визначається податковим законодавством”.

Верховний Суд підтримав суди першої та апеляційної інстанції, які відступили від зазначених правових висновків ВСУ та постановив, що цей спір врегульований нормами валютного та податкового законодавства. За своєю суттю в межах спірних правовідносин має місце валютне правопорушення, яке підпадає під регулювання в частині контролю за встановленими законом строками проведення розрахунків в іноземній валюті податковим органом відповідно до підпункту 19-1.1.4 пункту 19-1.1 статті 19 Податкового кодексу України. Застосування штрафних (фінансових) санкцій та пені за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності здійснює цей орган відповідно до підпункту 54.3.3 пункту 54.3 статті 54 Податкового кодексу.

Крім цього, було вказано на правомірність відхилення судами попередніх інстанцій посилань заявника на те, що пеня, нарахована податковим органом за порушення розрахунків в іноземній валюті, є адміністративно-господарською санкцією, оскільки відповідно до статті 4 Господарського кодексу України не є предметом його правового регулювання адміністративні та інші відносини управління за участі суб'єктів господарювання, в яких орган державної влади або місцевого самоврядування не є суб'єктом, наділеним господарською компетенцією, і безпосередньо не здійснює організаційно-господарських повноважень щодо суб'єкта господарювання. Як наслідок, розрахунки в іноземній валюті не є порушенням господарської діяльності, внаслідок чого пеня, застосована податковим органом спірним податковим повідомленням – рішенням, не є адміністративно-господарською санкцією в розумінні статті 238 Господарського кодексу України і, як наслідок цього, до спірних правовідносин не можуть застосовуватись строки застосування цих санкцій, встановлені статтею 250 Господарського Кодексу.

Підсумовуючи, колегія суддів Верховного Суду визнала неприйнятною раніше існуючу практику Верховного Суду України щодо строків застосування адміністративно-господарських санкцій до спірних правовідносин щодо розрахунків в іноземній валюті.

З цього рішення Верховного Суду випливає, як мінімум, два суттєвих наслідки:

  • до порушень порядку розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності не застосовується строк застосування санкцій, встановлений у статті 250 Господарського кодексу України. Хоча взагалі питання юридичної кваліфікації пені за порушення строків розрахунків у сфері ЗЕД є досить спірним і така позиція Верховного Суду не є безапеляційною;

  • Верховний Суд може не враховувати правові позиції Верховного Суду України за певних обставин (з аналізованої постанови не випливає конкретного мотиву, з якого Верховний Суд постановив іншу правову позицію).

Сподіваємось, що у найближчий час Верховний Суд відступить і від тих правових позицій ВСУ, які суттєво суперечать здоровому глузду, інтересам платників податків, а інколи — і законодавству.

Крім цього, схожі позиції Верховного Суду цілком можна очікувати і стосовно інших галузей законодавства, контроль за дотриманням якого покладений на контролюючі органи (наприклад, стосовно порушень у сфері РРО чи касової дисципліни).

 

Попередня стаття Наступна стаття