Іспанія пропонує способи підтвердження резидентства для деяких фондів ЄС для звільнення від податку на прибуток

У травні Міністерство фінансів Іспанії опублікувало проект Королівського указу "Про зміни до Положення про податок на прибуток нерезидентів Іспанії" (далі - NRIT). Зміни передбачають критерії підтвердження сплати податку на прибуток  пенсійними фондами ЄС, інвестиційними підприємствами (далі - UCITS) та Альтернативними інвестиційними фондами ЄС (далі - AIF). Проект указу перебуває на стадії публічного обговорення до 31 травня 2019 року. У процесі цього обговорення, ймовірно, деякі положення зміняться.

Детальний огляд змін, що пропонуються.

Відповідно до іспанського указу NRIT відсотковий прибуток або приріст капіталу, отриманий резидентами ЄС, які не мають постійного представництва у Іспанії, звільняється від сплати податку на прибуток.

Позаяк пенсійні фонди та інвестиційні підприємства не мають юридичної або податкової особи - представника у своїй внутрішній юрисдикції, це часто призводить до практичних труднощів  в отриманні свідоцтва про податкове резидентство.

Тому указом NRIT запропоновано полегшити вимоги щодо доказування резидентства для вищезазанчених організацій. Тепер пропонується такий порядок доказування:

  • для пенсійних фондів: письмова заява, підписана представником пенсійного фонду. При цьому треба підтвердити виконання відповідних вимог резидентства. Крім того, пенсійні фонди ні в якому разі не будуть визнаватися транзитними;
  • для UCIT та AIF: сертифікат, виданий компетентним органом держави-члена, де зареєстрований суб’єкт господарювання. Сертифікат повинен містити повне найменування суб’єкта, інформацію про його реєстрацію, а також доказ того, що цей суб’єкт є UCIT або AIF.

Крім того, якщо згадані вище суб’єкти проходять транзитом через Іспанію, вони звільняються від оподаткування, але таке звільнення може застосовуватись тільки до членів-резидентів ЄС.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments