Доходи нерезидента в Україні: чи потрібно утримувати ПДФО?

17 Березня 2016
Аа Аа

Центральний офіс з обслуговування великих платників (ОВП) у Листі від 26.02.2016 р. № 4262/10/28-10-06-11 роз’яснив щодо порядку відображення доходу нерезидента податковим агентом.

Контролюючим органом розглянуто ситуацію щодо утримання податковим агентом податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) нерезидентів з доходу, отриманого у формі додаткового блага у натуральній формі.

Видом додаткового блага є вартість безоплатного проживання та харчування, сплачена юридичною особою – резидентом (тобто, з джерел походження в Україні) фізичній особі – резиденту та нерезиденту, відповідно до підпункту 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (далі – ПК України).

При обчисленні суми ПДФО отриманого податкового блага у натуральній формі застосовується коефіцієнт згідно із пунктом 164.5 статті 164 ПК України для визначення бази оподаткування, збільшеної на ставку 18 %, відповідно до статті 167 ПК України. Обов’язок утримання податку покладено на юридичну особу, що надає резиденту чи нерезиденту вартість безоплатного проживання та харчування.

Фізичні особи (незалежно від їх резидентського статусу), що отримують доходи з джерела їх походження в Україні зобов’язані подати контролюючому органу облікову картку фізичної особи – платника податків, яка є водночас заявою для реєстрації в Державному реєстрі, та пред’явити документ, що посвідчує особу, відповідно до пункту 77.5 статті 75 ПК України. Якщо через свої релігійні переконання фізична особа відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, облік такого платника податків здійснюється за прізвищем, ім’ям, по батькові і серією та номером паспорта.

Сума утриманого ПДФО відображається податковим агентом – юридичною особою у податковому розрахунку 1-ДФ, зокрема у графі 2 «Податковий номер або серія та номер паспорта» відображається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта).

Відповідальність за неналежне виконання обов’язку податкового агента щодо відображень сум утриманого ПДФО у податковому розрахунку, що призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань чи зміни платника податків, передбачена пунктом 119.2 статті 119 ПК України і тягне за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments