Договір транспортного експедирування: що з ПДВ?

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації від 08.08.2019 № 3694/6/99-99-15-03-02-15/ІПК надала відповідь на питання щодо порядку оподаткування податком на додану вартість послуг із забезпечення залізничними вагонами для міжнародних перевезень за договором транспортного експедирування.

Питання оподаткування податком на додану вартість транспортно-експедиторської діяльності роз’яснено в Узагальнюючій податковій консультації, затвердженій наказом ДПС України від 06.07.2012 № 610 (далі – УПК № 610). УПК № 610 на сьогодні є чинною та може використовуватися платником податку у його господарській діяльності.

За договором транспортного експедирування одна сторона (експедитор) зобов'язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу, а експедитори для виконання доручень клієнтів можуть укладати договори з перевізниками, портами, авіапідприємствами, судноплавними компаніями тощо.

Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ.

Пунктами 186.2 - 186.4 статті 186 ПКУ визначено категорії послуг, місце постачання яких визначається залежно від місця реєстрації постачальника або отримувача відповідних послуг або від місця фактичного надання відповідних послуг.

Так, місцем постачання послуг, пов'язаних з рухомим майном (за переліком, визначеним підпунктом 186.2.1 пункту 186.2 статті 186 ПКУ), зокрема, послуг, що є допоміжними у транспортній діяльності: навантаження, розвантаження, перевантаження, складська обробка товарів та інші аналогічні види послуг, є місце фактичного постачання таких послуг.

Отже, операції з постачання на митній території України послуг, що є допоміжними у транспортній діяльності, підлягають оподаткуванню податком на додану вартість на загальних підставах за основною ставкою. Якщо такі послуги надаються поза межами митної території України, то операції з їх постачання не підлягають оподаткуванню податком на додану вартість.

Згідно з підпунктом "ж" пункту 186.3 статті 186 ПКУ місцем постачання транспортно-експедиторських послуг вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання або – у разі відсутності такого місця – місце постійного чи переважного його проживання.

Отже, операції з постачання транспортно-експедиторських послуг, що надаються замовнику - нерезиденту, не підпадають під об'єкт оподаткування податком на додану вартість.

Відповідно до абзацу "а" підпункту 195.1.3 пункту 195.1 статті 195 ПКУ операції з міжнародного перевезення пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом оподатковуються за нульовою ставкою. При цьому міжнародним перевезенням вважається перевезення, що здійснюється за єдиним міжнародним перевізним документом.

Таким чином, порядок оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг безпосередньо залежить від категорії таких послуг та місця їх постачання.

 

 

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments