Депутати закінчили працювати над масштабним законопроектом «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податкової лібералізації»

Як зазначає офіційний портал Верховної Ради України, на думку авторів законопроекту, якими виступили 110 народних депутатів, він сприятиме пришвидшенню процесів зменшення тиску на платників податків, зниження рівня тіньової економіки, збалансованості бюджету та інтересів держави і платників податків. Як зазначили народні депутати – члени робочої групи, зважаючи на те, що анонсована півроку тому податкова реформа, в рамках якої і повинні були відбуватись вищезазначені процеси, так і не була впроваджена, доцільним є максимально швидке врегулювання і стабілізація на законодавчому рівні сучасних фіскальних реалій.

Автори пропонують наступні зміни, які умовно можна розділити на групи:

І. Організаційні:

  • реорганізація структури органів ДФСУ, уточнення і конкретизація їх функцій;
  • перехід до електронних сервісів в адмініструванні податків (останнім нововведенням, запровадженим ДФС напередодні, був сервіс, за допомогою якого підприємці зможуть перевірити, чи зареєстрований конкретний РРО в органах ДФС).

ІІ. Власне фіскальні:

  • вдосконалення системи електронного адміністрування податку на додану вартість – виправлення помилок, оптимізація;
  • зниження навантаження на фонд оплати праці (минулого місяця був зареєстрований законопроект про брутизацію заробітної плати, що також передбачає зниження тиску на фонд оплати праці – прим. автора)
  • удосконалення загальної системи оподаткування доходів фізичних осіб;
  • перехід до оподаткування розподіленого прибутку та ін.

Окрім того, важливим кроком для перебудови економічної системи України є співпраця з МВФ, яка не є можливою без виконання деяких вимог основного українського кредитора. Саме на цих вимогах і побудований законопроект, що отримав назву «ліберальна податкова реформа». Суть її виходить з проекту податкової реформи, розробленої Комітетом з питань податкової і митної політики Верховної Ради (далі – Комітет) під керівництвом Ніни Южаніної. Так звана «ліберальна податкова реформа» покликана надати економіці України поштовх для оновлення та зростання, забезпечити економічність в процесі справляння податків (як для державного бюджету, так і для платників), швидкість та ефективність фіскальних та економічних механізмів. В процесі підготовки проекту реформи, Комітет орієнтувався на пропозиції та скарги громадян і бізнес-спільноти, тому, за словами Н. Южаніної, як повідомляє Інтерфакс, мають бути вжиті заходи щодо повернення сум надміру сплачених податків, в тому числі ПДВ (що відобразилось на положеннях законопроекту щодо системи електронного адміністрування). Профільний комітет, орієнтуючись в першу чергу на зниження ставок податків та пришвидшення їх адміністрування, пропонує, так би мовити, «економічний» варіант реформи, який містить декілька напрямів удосконалення податкової системи  України та є більш розширеним порівняно із законопроектом.

Щодо реформи, запропонованої Міністерством фінансів, то трьома китами, на яких вона стоїть, є спрощення, прозорість та справедливість. «Податкова реформа – не лише про ставки податків…» (назва презентації Мінфіну – прим. автора) – комплексна перебудова усієї фіскальної складової вітчизняної економіки, що узгоджується із сучасними реаліями провідних європейських країн.

Зовні обидва варіанти реформи виглядають дуже подібно, проте різняться у деталях. Так, наприклад, Комітет пропонує одночасно із перебудовою самої податкової системи також реформувати центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику – Державну фіскальну службу, яка останнім часом викликала велику кількість нарікань; в той самий час Мінфін пропонує акцентувати увагу власне на податках та їх адмініструванні, не приділяючи увагу на цьому етапі інституціональним змінам. Також Мінфін пропонує підвищити ставки податку на прибуток з 18 % до 20 % (залишаючи при цьому ПДВ на рівні 20 %), в той час, як Комітет вважає за потрібне «не чіпати» єдиний соцвнесок, що є великим навантаженням на бізнес.

Лише точкові дії, що у своїй сукупності утворюють логічно пов’язані ланки єдиної системи, сформованої з пропозицій громадськості, експертів та позитивного міжнародного досвіду, спроможні створити надійне підґрунтя для розвитку бізнесу в Україні, сприяння процесам євроінтеграції та переходу до ринкової моделі економіки.

У додатку можна ознайомитись із проектом податкової реформи, презентованої Комітетом Верховної Ради з питань податкової та митної політики.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments