Депутати хочуть дозволити новоствореним ФОП з першого дня реєстрації працювати на умовах спрощеної системи оподаткування

У Верховній Раді зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до статей 294 та 298 Податкового кодексу України (щодо спрощення започаткування підприємницької діяльності фізичними особами, які планують здійснювати таку діяльність як платники єдиного податку першої або другої групи)» № 2209.

Законопроект має на меті зробити більш привабливим започаткування дрібного бізнесу в Україні шляхом суттєвого спрощення, пришвидшення та здешевлення цього процесу. До того ж, це пропонується зробити у спосіб, що не тільки не зменшує надходження до державного та місцевих бюджетів, а ще й дозволяє зменшити витрати державного бюджету. 

Як йдеться у пояснювальній записці до документу, податкове законодавство забороняє людині зареєструватися фізичною особою-підприємцем і одразу ж (з дня реєстрації підприємцем) розпочати працювати як платник єдиного податку першої або другої групи. А саме, протягом першого календарного місяця підприємець (незалежно від його планів і бажання) в будь-якому разі перебуває обов’язково на загальній системі оподаткування. Такий стан справ є цілком очевидною технічною прогалиною у податковому законодавстві, яка завдає суттєвої шкоди як інтересам підприємців, так і інтересам держави.

Так, відповідно до підпункту 298.1.2 пункту 298.1 статті 298 Податкового кодексу України зареєстровані в установленому порядку фізичні особи - підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація.

Таким чином, процедура започаткування дрібного бізнесу особою, що бажає розпочати бізнес як платник єдиного податку першої або другої групи, внаслідок недосконалості податкового законодавства займає у людини до одного місяця. Тобто держава стимулює новостворений малий бізнес не активно працювати, розвиватись, створювати ВВП та заробляти з першого дня створення суб’єкта господарювання, а близько місяця або простоювати, або працювати «в тіні». І при цьому в разі такого вимушеного простою зазнавати збитків не тільки у вигляді упущеної вигоди, а і збитків також прямих (коли, наприклад, за час вимушеного простою підприємцю необхідно сплачувати орендну плату за приміщення, де він планує здійснювати підприємницьку діяльність, і т.д.).

Розглядаючи питання збитків за час такого вимушеного простою, необхідно також зазначити, що до 2017 року за цей період вимушеного простою (тобто за місяць, у якому здійснено реєстрацію фізичної особи-підприємця та подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи) непотрібно було сплачувати єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Адже до 2017 року фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування в разі відсутності доходу мали право (а не були зобов’язані) сплачувати єдиний внесок.

Однак, відповідно до положень Закону України від 6 грудня 2016 року № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», з 01 січня 2017 року на таких підприємців покладено обов’язок сплачувати єдиний внесок навіть і тоді, коли дохід взагалі відсутній.

Отже, раніше новостворені фізичні особи-підприємці не мали можливості у місяці, коли було здійснено реєстрацію, розпочати працювати як платники єдиного податку першої або другої групи; але принаймні вони за цей період вимушеного простою нічого не повинні були сплачувати державі. А тепер – розпочати працювати (як платники єдиного податку) у місяці, коли було здійснено реєстрацію фізичної особи-підприємця, так само не можуть, але за цей період вимушеного простою ще й зобов’язані сплачувати єдиний внесок.

Процедура започаткування дрібного бізнесу особою, що бажає розпочати бізнес як платник єдиного податку першої або другої групи, внаслідок недосконалості податкового законодавства є не тільки занадто тривалою, але і занадто ускладненою, вкрай забюрократизованою.

Коли людина планує здійснювати підприємницьку діяльність виключно на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, то навіть із такою спрощеною системою не кожна людина може самостійно розібратись (внаслідок чого люди звертаються за платною допомогою до фахівців). Але на додаток до цього підприємець ще й змушений розбиратись із нюансами більш складної загальної системи оподаткування, обліку та звітності (хоча і взагалі не планує здійснювати підприємницьку діяльність на загальній системі). Адже протягом місяця, в якому відбулася реєстрація фізичної особи-підприємця, підприємець (що планує працювати виключно як платник єдиного податку першої або другої групи) перебуває на загальній системі. Тому перед підприємцем постає питання щодо обліку та звітності навіть нульових доходів і витрат за місяць, у якому відбулася реєстрація суб’єкта господарювання, щодо придбання та подальшої реєстрації книги доходів і витрат (яка передбачена для підприємців, що перебувають на загальній системі) і т.д. Тобто потрібні дві книги обліку (на загальній і спрощеній системі), дві податкові декларації (за період перебування на загальній системі протягом місяця, у якому відбулася реєстрація фізичної особи-підприємця, та за період перебування вже на спрощеній системі).

Розуміючи наявність таких необґрунтованих складнощів та побоюючись такої надмірної бюрократії, людина може або взагалі відмовитись від ідеї реєстрації в якості фізичної особи-підприємця, або відкласти таку реєстрацію «до кращих часів», або навіть прийняти рішення емігрувати до іншої держави (тому що не бажає працювати «під тиском» таких безглуздих бюрократичних перепон). І знову йдеться про додаткові витрати людини (часові та грошові): придбання книги доходів і витрат, необхідність знову їхати до державного органу задля реєстрації цієї книги, подання «нульової» декларації за перший місяць існування суб’єкта господарювання, а також витрачання часу (та, можливо, ще й грошей на платні консультації фахівців) з тим, щоб зрозуміти загальну систему оподаткування, обліку та звітності, і т.п. Але також йдеться і про додаткові витрати з державного бюджету: держава витрачає зайві гроші на підтримку існування таких вкрай недоцільних бюрократичних процедур (адміністрування двох книг обліку замість одної, адміністрування двох декларацій замість одної і т.д. – все це свідчить про неефективне та недоцільне витрачання державного грошового та кадрового ресурсу, тому що наявність таких зайвих бюрократичних процедур не несе ніякої користі ані для держави, ані для бізнесу).

Запропоновані законопроектом зміни до податкового законодавства вирішують вищевикладені проблемні питання та дозволяють значно спростити, здешевити, пришвидшити започаткування дрібного бізнесу на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності.

Завдання законопроекту – дозволити новоствореним фізичним особам-підприємцям з першого дня реєстрації працювати на умовах спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності (у випадках, коли люди планують зареєструватися як підприємці та працювати як платники єдиного податку першої або другої групи).

З огляду на вищевикладені обставини, йдеться не тільки про те, що людям непотрібно буде чекати до місяця з моменту реєстрації підприємцем для того, аби отримати право розпочати підприємницьку діяльність (як платник єдиного податку першої або другої групи). Йдеться також про значне послаблення бюрократичних бар’єрів та здешевлення для людей процедури започаткування такого дрібного підприємництва.

Передбачається внести зміни до статті 298 Податкового кодексу України та встановити, що:

1) зареєстровані в установленому порядку фізичні особи - підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації (а не з першого числа наступного місяця, що передбачено чинними зараз нормами);

2) єдиний податок за місяць, у якому відбулася державна реєстрація фізичної особи-підприємця, сплачувати не потрібно (йдеться про першу та другу групи, які сплачують фіксовану суму незалежно від розміру доходу); при цьому з метою уникнення зловживань таке правило пропонується поширювати лише на випадки сплати саме фіксованої суми податку, а не відсотку від доходу (пунктом 293.4 статті 293 Податкового кодексу України визначено випадки, коли платники єдиного податку першої та другої групи сплачують не фіксовану суму податку, а 15% від доходу).

Запропоновані законопроектом зміни до статті 298 Податкового кодексу України потребують узгодження із чинними нормами статті 294 Кодексу з тим, щоб податковий (звітній) період для вищезгаданих фізичних осіб – підприємців теж починався з дня їх державної реєстрації (відповідні зміни до статті 294 передбачені законопроектом).

Запровадження змін, передбачених проектом, дозволить:

- ліквідувати надмірну бюрократизацію, невиправдану ускладненість та  обтяжливість, а також скоротити занадто велику тривалість процесу започаткування дрібного підприємництва (для випадків, коли людина планує працювати виключно як платник єдиного податку першої або другої групи);

- зменшити як грошові, так і часові витрати людей, які започатковують дрібне підприємництво і планують розпочати працювати виключно як платники єдиного податку першої або другої групи;

- дещо розвантажити роботу фіскальних органів, оскільки зменшиться обсяг їхньої роботи щодо новостворених фізичних осіб-підприємців, які бажають працювати як платники єдиного податку першої або другої групи (що матиме наслідком скорочення бюджетних витрат);

- шляхом стимулювання дрібного підприємництва сприяти збільшенню ВВП та доходів громадян, зростанню доходів державного, місцевих бюджетів та Пенсійного фонду України, поліпшенню демографічної ситуації (в тому числі надати більше можливостей для громадян заробляти гроші в Україні замість виїзду на заробітки за кордон) тощо.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments