Дарунки дітям, позбавленим батьківського піклування

06 Квітня 2016
Аа Аа

Державна фіскальна служба України (далі – ДФС України) у своєму Листі від 28.03.2016 року № 6656/6/99-99-17-03-03-15 роз’яснила щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) та військовим збором (далі – ВЗ) доходу у вигляді вартості прийнятого у дарунок майна, отриманого особою із числа дітей, позбавлених батьківського піклування.

Відповідно до підпункту 164.2.10 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України (далі – ПК України) об’єктом ПДФО є дохід резидента у вигляді дарунка, що оподатковується за правилами, встановленими для спадщини. Нагадаємо, що відповідно до підпункту 165.1.39 не оподатковуються ПДФО подарунки, вартість яких не перевищує 689 гривень (станом на 2016 рік).

Відповідно до статті 174 ПК України законодавець використовує 2 критерії для визначення ставки для дарунків – залежно від об’єкта, який дарують та суб’єкта – обдарованого.

Так, наприклад, дитина, позбавлена батьківського піклування, відповідно до підпункту "б" пункту 174.2 статті 174 ПК України, не утримує фактично ПДФО (нульова ставка), з дарунків у вигляді об’єктів нерухомості, рухомого майна та готівки і коштів, що зберігаються на рахунках дарувальника. Проте контролюючий орган зазначив лише про можливість отримання у подарунок нерухомості, сума ПДФО з якої повинна обчислюватись за ставкою 0 %.

СТАВКА

ОБ’ЄКТ І СУБ’ЄКТ

0 %

  • об’єкти нерухомого майна
  • об’єкт рухомого майна
  • готівка і кошти, що зберігаються на рахунках дарувальника
  • власність, що отримує член сім’ї першого ступеня споріднення (батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені)

5 %

  • будь-який дарунок, якщо обдарований не належить до членів сім’ї першого ступеня споріднення

18 %

  • будь-який дарунок, якщо дарувальник чи обдарований є нерезидентом

Спеціальне законодавство, зокрема Закон України від 13 січня 2015 року № 2342-ІV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» містить визначення поняття «діти, позбавлені батьківського піклування» – діти, які залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами Національної поліції, пов'язаним з відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, а також діти, розлучені із сім'єю, підкинуті діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовилися батьки, діти, батьки яких не виконують своїх батьківських обов'язків з причин, які неможливо з'ясувати у зв’язку з перебуванням батьків на тимчасово окупованій території України або в зоні проведення антитерористичної операції, та безпритульні діти.

Особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – це особи віком від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років померли або загинули батьки, та особи, які були віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування.

Проте останнє не відповідає пункту 28 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, відповідно до якого дитина втрачає статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, у разі досягнення нею повноліття.

Особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є обдаровані. Не роз’яснено податківцями, хто зобов’язаний декларувати вартість подарунків дітей. За загальним правилом, батьки (як законні представники) відображають у річній декларації вартість дарунків, отриманих їхніми дітьми, відповідно до пункту 179.4 статті 179 ПК України. Тому для дітей, позбавлених батьківського піклування, такий обов’язок буде поширений відповідно до їх опікунів чи піклувальників, залежно від віку особи. Проте це правило не поширюється на випадки, коли договір повинен бути укладений у складній письмовій формі.

Крім того, договір дарування нерухомої речі потребує нотаріального посвідчення, відповідно до частини 2 статті 719 Цивільного кодексу України. ПДФО та ВЗ потрібно сплатити до моменту чи в момент нотаріального посвідчення такого договору. У випадку сплати податку до моменту отримання посвідчення про право на спадщину, спадкоємцю не потрібно подавати до контролюючого органу декларацію. Це пов’язано з тим, що за нього це здійснює нотаріус, подаючи звітність за відповідною формою на підставі документу, який підтверджує факт сплати податку.

З даного доходу утримується також ВЗ за ставкою 1,5 %, відповідно до пункту 161 підрозділу 10 розділу ХХ ПК України.

Отже, за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб оподатковується дохід у вигляді вартості нерухомого і рухомого майна, готівки і коштів, що зберігаються на рахунках дарувальника, що приймається у дарунок фізичною особою, яка має статус дитини, позбавленої батьківського піклування. Якщо на момент посвідчення договору дарування фізична особа (обдарована) втратила зазначений статус, то вартість подарунка оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5 відсотків та збором за ставкою 1,5 відсотка. Проте, якщо дарувальник чи обдарований – нерезиденти, застосовуємо звичайну ставку ПДФО –  18 %.  При цьому у разі несплати податку (збору) до нотаріального посвідчення договору дарування така особа зобов’язана подати річну податкову декларацію до контролюючого органу, відобразити в ній зазначений дохід та самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments