Чи впливає формування резервів для відшкодування інших виплат з оплати праці на фінансовий результат? Позиція ДФС

05 Травня 2016
Аа Аа

Державна фіскальна служба у листі від 18.04.2016 № 8647/6/99-99-19-02-02-15 роз’яснила питання щодо впливу інших виплат, пов’язаних з оплатою праці на фінансовий результат до оподаткування податком на прибуток підприємств.

Як відомо, відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України (далі – ПК України) об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до П(С)БО або М(С)ФЗ, на різниці, передбачені ПК України.

Зокрема, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат на формування резервів та забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат, крім забезпечень на відпустки працівникам та інших виплат, пов’язаних з оплатою праці (підпункт 139.2.1 пункту 139.2 ПК України).

Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, в грошовому вираженні, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

(Додатково можна ознайомитись з аналітичним матеріалом «Заробітна плата»)

Заробітна плата складається з основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат.[1]

До інших заохочувальних та компенсаційних виплат, зокрема, належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, виплати в рамках грантів, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства, або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.

Інструкцією зі статистики заробітної плати[2] також передбачені інші виплати, які включають винагороди та премії,  що є одноразовими, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені законодавством норми.

Враховуючи вищевикладене, контролери роблять висновок: якщо забезпечення (резерви) створюється для відшкодування майбутніх витрат за іншими виплатами, пов’язаними з оплатою праці, сума витрат на формування такого забезпечення не збільшує фінансовий результат для цілей оподаткування податком на прибуток.

Юрист-аналітик Taxlink

Євгеній СОКУР

 


[1] Відповідно до статті 1 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР.

[2] Інструкція зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments