Чи є право на амортизацію у підприємства, яке раніше не мало статусу платника податку на прибуток?

05 Квітня 2016
Аа Аа

Однією із різниць, на які коригують фінансовий результат до оподаткування податком на прибуток є амортизація основних засобів (далі – ОЗ) та нематеріальних активів (далі – НМА).

Суми амортизації ОЗ та НМА, нараховані у бухобліку, збільшують фінансовий результат до оподаткування (пункт 138.1 статті 138 ПК України), а суми амортизації, розрахованої за податковими правилами пункту 138.3 статті 138 ПК України – зменшують його (пункт 138.2 статті 138 ПК України).

Відповідно до пункту 11 підрозділу 4 розділу ХХ ПК України платники податку на прибуток, які при розрахунку податку проводять коригування фінансового результату до оподаткування згідно з розділом ІІІ, з 1 січня 2015 року амортизацію розраховують, виходячи із податкової балансової вартості  ОЗ та НМА, станом на 31.12.2014 р.

Це правило працює для підприємств, які до 2015 року були платниками податку на прибуток. Ті, які до цієї дати не були платниками податку на прибуток, зокрема, колишні платники фіксованого сільськогосподарського податку (далі – ФСПшники), фактично не мають балансової вартості ОЗ та НМА, розрахованої за правилами податкового обліку. У них балансова вартість наявних ОЗ та НМА розрахована за правилами бухгалтерського обліку.

В результаті виникає питання, чи є право у підприємства, яке до 2015 року було ФСПшником, нараховувати податкову амортизацію ОЗ та НМА згідно з пунктом 138.3 статті 138 ПК України?

У листі від 12.03.2016 р. № 5385/6/99-99-19-02-02-15 (далі – Лист № 5385) стосовно такої ситуації спеціалісти ДФСУ зробили висновок: «платник податку на прибуток, який до 1 січня 2015 року не мав статусу платника податку на прибуток (був платником фіксованого сільськогосподарського податку), може здійснити перерахунок балансової вартості основних засобів і нематеріальних активів станом на 31 грудня 2014 року відповідно до статей 144 – 146 та 148 розділу III Кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року. У цьому разі такий платник матиме право на нарахування амортизації на таку балансову вартість відповідно до пункту 138.3 статті 138 Кодексу».

При цьому, про період, за який потрібно перерахувати таку амортизацію, податківці делікатно змовчали.

Однак, на нашу думку, їх підхід не відповідає нормам Кодексу. В дійсності, ПК України оминув увагою перехідні операції при зміні системи оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком (далі – ФСП) на загальну, і не містить  будь-яких вказівок щодо необхідності перераховувати балансову вартість при переході зі спрощеної системи оподаткування на загальну.

Як відомо, ФСП існував з 1999 року. До 01.01.2011 р. (тобто до дати початку  дії ПК України) порядок оподаткування ФСП регулювався Законом України «Про фіксований сільськогосподарський податок» від 17.12.1998 р. № 320-XIV. А потім його правила перейшли у розділ XIV ПК України[1]. Це означає, що підприємство могло бути платником ФСП (суб’єктом спеціального податкового режиму) протягом досить тривалого часу. Розрахунок ФСП залежав від площі сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди. Вимог та потреби розраховувати амортизацію за правилами, визначеними для платників податку на прибуток у періодах дії ФСП, не було.

Виходячи із пропозиції, наданої податківцями у  Листі № 5385, такому підприємству, щоб визначити балансову вартість основних засобів, потрібно зробити розрахунок починаючи з 01.04.2011 р., тобто з початку дії ПК України у частині оподаткування податком на прибуток. На той час, відповідно до пункту 6 підрозділу 4 розділу ХХ ПК України, підставою для визначення об’єктів необоротних активів за групами, передбаченими тодішнім пунктом 145.1 статті 145 ПК України, були дані акту інвентаризації, проведеної станом на 01.04.2011 р. Звідси – питання: де взяти такий акт у 2015, 2016 і подальших роках для розрахунку податкової балансової вартості ОЗ та НМА станом на 31.12.2014 р.?

Вважаємо, що у пункті 11 підрозділу 4 розділу ХХ ПК України йдеться про балансову вартість ОЗ та НМА, яка вже визначена станом на 31.12.2014 р. за «старими» правилами податкового обліку ОЗ та
НМА. А визначеною вона могла бути тільки у діючих на той час платників податку на прибуток. ПК України передбачає саме існування такої вартості, а не її народження через громіздкі розрахунки. Якщо ж її не було, то цілком логічно перейти до підпункту 138.3.1 пункту 138.3 статті 138 ПК України:

«Розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених підпунктом 14.1.138 пункту 14.1 статті 14 розділу I цього Кодексу, підпунктами 138.3.2 - 138.3.4 цього пункту <…>».

Обмеження, при нарахуванні податкової амортизації стосуються:

  • амортизації вартості гудвілу та витрат на придбання/самостійне виготовлення та ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих ОЗ. Їх у податковому обліку не амортизують;
  • можливості застосовувати виробничий метод амортизації. Цей метод не застосовують для нарахування податкової амортизації;
  • строків корисного використання. Для визначення амортизації ОЗ та НМА застосовують строк, який більший або дорівнює строкам, передбаченим у підпунктах 138.3.3 та 138.3.4 пункту 138.3 статті 138 ПК України.

Отже, на нашу думку, колишні ФСПшники, які перейшли на загальну систему оподаткування, мають законні підстави нараховувати податкову амортизацію на балансову вартість ОЗ та НМА, визначену у бухобліку на дату переходу на загальну систему з урахуванням перелічених вище обмежень.

Із подібних листів ДФСУ цілком очевидно, що таку точку зору доведеться відстоювати у судовому порядку.

Зацікавлені підприємства можуть отримати від податківців індивідуальну податкову консультацію з цього питання (пункт 52.1 статті 52 ПК України). У разі, якщо надана індивідуальна податкова консультація матиме зміст, аналогічний викладеному у Листі № 5385, вона може бути оскаржена у судовому порядку (пункт 53.3 статті 53 ПК України). Скасування судом індивідуальної податкової консультації є підставою для надання нової податкової консультації з урахуванням висновків суду.

Протягом 30 календарних днів із дня набрання законної сили рішенням суду про скасування індивідуальної податкової консультації контролюючий орган зобов'язаний надати платнику податків індивідуальну податкову консультацію з урахуванням висновків суду.

Крім того, нагадаємо, відповідно до пункту 31 підрозділу 10 розділу ХХ ПК України:

«За наслідками діяльності у 2015 році штрафні (фінансові) санкції до платників податку на прибуток підприємств за порушення порядку обчислення, правильності заповнення податкових декларацій з податку на прибуток підприємств та повноти його сплати не застосовуються».

 


[1] З 01.01.2015 р. колишні платники ФСП стали платниками єдиного податку 4-ї групи. До того сплату ФСП вважали спеціальним податковим режимом.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments

Останні новини:

Спрощенці, яким дозволено здійснювати діяльність в сфері страхування, - ДПС інформує

21 Жовтня 2020

«Адреса реєстрації» та «адреса фактичного місця проживання» в заявах за ф. № 1-ДР або № 5-ДР при заповненні іноземцем

21 Жовтня 2020

Видача недійсного фіскального чека при придбанні товарів чи наданні послуг: які дії споживачів?

21 Жовтня 2020

Право внутрішньо переміщеної особи на податкову знижку за витратами на оренду житла, - ДПС інформує

21 Жовтня 2020

Повідомлення про прийняття працівника на роботу можливо подавати за допомогою програмного забезпечення, - ДПС

21 Жовтня 2020

Одиниці обліку пального та спирту етилового: що використовується в CЕАРП та СЕ?

21 Жовтня 2020

Припинення ФОП – платника екоподатку: подання ліквідаційної декларації

21 Жовтня 2020

Обслуговування вантажного авто: чи включати до витрат підприємця на загальній системі?

21 Жовтня 2020