Чи потрібно коригувати фінрезультат при безоплатному отриманні необоротних активів від неприбуткової організації?

Державна фіскальна служба України (далі – ДФСУ) у своїй індивідуальній податковій консультації  від 16.11.2017 № 2623/6/99-99-15-02-02-15/ІПК дійшла висновку, що при безоплатному отриманні необоротних активів від неприбуткової організації платник податку на прибуток не повинен коригувати фінансовий результат.

На прикладі безоплатної передачі платнику податку на прибуток трансформаторної підстанції та кабельної лінії від неприбуткової організації ДФСУ роз’яснила, що відповідно до підпункту 140.5.4 пункту  140.5 статті 140 Податкового кодексу України (далі – ПК України) фінансовий результат звітного податкового періоду збільшується на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у неприбуткових організацій, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого придбання.

Але у випадку безоплатного отримання платником податку необоротних активів від некомерційної організації, внесеної в Реєстр неприбуткових установ і організацій, на дату такої передачі, податкової різниці відповідно до вимог підпункту 140.5.4. пункту 140.5 статті 140 ПК України не виникає.  

У цьому випадку  не відбувається придбання необоротних активів платником податку на прибуток.

Разом з тим з посиланням на вимоги пункту 5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України от 29.11.1999 № 290  (далі – П(С)БО 15), відповідно до якого дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу, ДФСУ зроблено висновок, що при безоплатному отриманні необоротних активів  підприємство -  платник податку на прибуток,  повинне визнати дохід за правилами бухгалтерського обліку, який зі свого боку враховується при визначенні фінансового результату до оподаткування.

Слід зазначити, що  відповідно до пункту 21 П(С)БО 15, якщо безоплатно отриманий актив забезпечує надходження економічних вигід протягом кількох звітних періодів, то доходи визнаються на систематичній основі (наприклад, у сумі нарахованої амортизації) протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди.

Таким чином, платник податку на прибуток  при безоплатному отриманні необоротних активів повинен визнавати у бухгалтерському обліку дохід протягом строку корисного використання таких необоротних активів у сумі нарахованої амортизації.

 

Попередня стаття Наступна стаття