Чи є платниками дивідендів на державну частку комерційні підприємства, утворені державними підприємствами?

Офіс великих платників повідомляє, що законодавство про управління об'єктами державної власності складається, зокрема з Закону України від 21 вересня 2006 №185 «Про управління об’єктами державної власності” (далі – Закон №185) та Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Відповідно до частини першої ст.3 Закону №185 об'єктами управління державної власності, зокрема є: майно, яке передане державним комерційним підприємствам (далі - державні підприємства), установам та організаціям; корпоративні права, що належать державі у статутних капіталах господарських організацій (далі - корпоративні права держави); державне майно, що перебуває на балансі господарських організацій і не увійшло до їх статутних капіталів або залишилося після ліквідації підприємств та організацій; державне майно, надане суб'єкту господарювання на праві господарського відання відповідно до законодавства.

Господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків, сплачують дивіденди безпосередньо до Державного бюджету України у строк не пізніше 1 липня року, що настає за звітним, у розмірі базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, але не менше 30 відсотків, пропорційно розміру державної частки (акцій) у статутних капіталах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій (абзац шостий частини п'ятої статті 11 Закону №185). 

Порядок формування та реалізації дивідендної політики держави, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 №702 (далі – Порядок №702). Дія Порядку №702 поширюється на всі господарські організації з державною часткою у статутному капіталі, а також на господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких належить господарським товариствам, державна частка у статутному капіталі яких становить 100 відсотків, у тому числі на дочірні підприємства.

Згідно з абзацем другим п.46.1 ст.46 Кодексу розрахунки (у тому числі розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку), які подаються до контролюючих органів відповідно до іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, прирівнюються до податкової декларації. Додатки до податкової декларації є її невід'ємною частиною.

Отже, господарське товариство, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого належать господарському товариству, частка держави в якому становить 100 відсотків, є платником частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку.

Платники частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку несуть відповідальність за неподання або несвоєчасне подання до податкових органів розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку або за порушення правил нарахування та сплати (перерахування) таких платежів у порядку, передбаченому Кодексом (абзац десятий частини п'ятої статті 11 Закону №185).

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments

Останні новини:

Подання ліквідаційного Звіту про використання доходів неприбутковою організацією, - ДПС інформує

19 Жовтня 2020

Чи може ФОП надати запит на отримання довідки про доходи через електронні сервіси ДПС України ?

19 Жовтня 2020

Як отримати довідку про відсутність заборгованості в електронному вигляді для участі у тендері?

19 Жовтня 2020

Який порядок переходу на спрощену систему оподаткування для платників єдиного податку 1-3-ї груп?

19 Жовтня 2020

Як отримати витяг про стан розрахунків платників з бюджетом та фондами соціального та пенсійного забезпечення?

19 Жовтня 2020

Проведення розрахункових операцій в режимі офлайн: юридичні нюанси

19 Жовтня 2020

Закон № 466: формування податкового кредиту на підставі тимчасової митної декларації

19 Жовтня 2020

Неприбуткова організація продає товари (основні засоби): коли сплачується податок на прибуток?

19 Жовтня 2020