Чи коригується ПДВ та податковий кредит у разі прощення боргу з оплати вартості поставлених послуг?

19 Жовтня 2017 (0) #ПДВ #ДФС #Роз'яснення ДФС
Аа Аа

У Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР» (категорія 101.15) розміщене роз’яснення контролюючого органу, відповідно до якого податкові зобов’язання з ПДВ та податковий кредит не підлягають коригуванню у випадку прощення нерезидентом, який постачає на митну територію послуги, боргу щодо оплати вартості поставлених ним послуг.

Водночас така позиція фіскального органу, на наш погляд, не зовсім відповідає положенням законодавства.

Так, відповідно до частини першої статті 605 Цивільного кодексу України у разі прощення кредитором боргу божника останній звільняється від виконання своїх обов’язків, внаслідок чого зобов’язання припиняється.

У свою чергу це означає, що у разі прощення боргу боржник фактично набуває поставлені кредитором (нерезидентом) послуги на безоплатній основі.

Якщо за загальним правилом факт безоплатного постачання послуг не звільняє постачальника від обов’язку нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ за звичайними цінами (пункт 190.2 статті 190 Податкового кодексу України (далі – ПК України)), то протилежне правило встановлюється податковим законодавством щодо виникнення у цьому випадку права на податковий кредит.

Так, пунктом 198.3 статті 198 ПК України передбачено, що податковий кредит звітного періоду визначається, виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/ послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 ПК України, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:

- придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг;

- придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи);

- ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Таким чином, оскільки договірна вартість при прощенні боргу фактично дорівнює нулю, послуги не придбаваються, а отримуються на безоплатній основі, то в боржника, на нашу думку, відсутнє право на податковий кредит відповідно до зазначеного вище положення пункту 198.3 статті 198 ПК України. А отже, сформований у попередніх звітних періодах податковий кредит у такому випадку підлягає коригуванню у порядку, передбаченому ПК України.

 

Попередня стаття Наступна стаття