Чи амортизують індексовану вартість основних засобів у податковому обліку?

01 Червня 2016
Аа Аа

Державна фіскальна служба України у листі від 06.05.2016 р. № 10169/6/99-99-15-02-02-15 роз’яснила порядок податкової амортизації основних засобів, балансову вартість яких було проіндексовано станом на 31.12.2014 р.

Відповідно до пункту 11 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України)  при розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів відповідно до пункту 138.3 статті 138 ПК України балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів станом на 01.01.2015 р. має дорівнювати балансовій вартості таких активів, визначеної станом на 31.12.2014 р., за правилами статей 144 – 146 та 148 розділу III ПК України у редакції, що діяла до 01.01.2015 р.

Згідно з пунктом 146.21 стаття 146 ПК України в редакції, діючій до 01.01.2015 р., платники податку мали право проводити переоцінку об'єктів основних засобів, застосовуючи щорічну індексацію вартості основних засобів, що амортизується, та суми накопиченої амортизації на коефіцієнт індексації.

Збільшення вартості об'єктів основних засобів, що амортизується, здійснювалось станом на кінець року (дату балансу), за результатами якого проводили переоцінку, та використовувалось для розрахунку амортизації з першого дня наступного року.

Окрім того, згідно з пунктом 144.1 статті 144 ПК України сума переоцінки вартості основних засобів підлягає амортизації.

На підставі викладених норм, контролери приходять до цілком логічного висновку: з 01.01.2015 р. амортизації підлягає балансова вартість основних засобів, сформована станом на 31.12.2014 р. за правилами податкового обліку, з урахуванням індексації, проведеної відповідно до пункту 146.21 статті 146 ПК України в редакції, що діяла до 01.01.2015 р. 

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments