Чергові зміни до ПДФО

Аа Аа

Опубліковано новий проект Податкового кодексу від Міністерства фінансів України. Пропонуємо огляд змін, які стосуються податку на доходи фізичних осіб.

Оподаткування витрат на відрядження

Проект податкової реформи передбачає наступні зміни до порядку оподаткування суми, виданої платнику податку під звіт та не повернутої ним протягом встановленого законодавством строку.

  1. Якщо для поїздки у відрядження використовувався електронний квиток, то для підтвердження витрат необхідним буде лише електронний квиток та розрахунковий документ про його придбання. Посадковий талон, у випадку прийняття змін, буде не потрібен.
  2. Сума добових витрат, які не включатимуться до оподатковуваного доходу, при відрядженнях за кордон становитиме 40 євро на день. Нагадуємо, що відповідно до чинного законодавства, гранична сума добових витрат, які не включатимуться до оподатковуваного доходу, становить 0,75 мінімальної заробітної плати (1033,5 грн).
  3. Для визначення суми добових в разі відрядження до країн, в'їзд громадян України на територію яких здійснюється за наявності візи, необхідно буде підтвердити перебування особи у відрядженні. Документами, які свідчитимуть про перебування особи у відрядженні, можуть бути: відмітки прикордонних служб про перетин кордону, проїзні документи, рахунки за проживання та/або будь-які інших документи, що підтверджують фактичне перебування особи у відрядженні.

Норма щодо обов’язкової наявності наказу про відрядження залишається в силі.

 

Декларування доходів малолітніми/неповнолітніми особами

Проектом податкової реформи пропонується доповнити перелік суб’єктів, на яких покладається обов’язок з декларування доходів, отриманих малолітніми/неповнолітніми та особами, визнаними судом недієздатними.

В разі прийняття відповідних змін до пункту 179.6 статті 179 ПК України, крім опікунів та піклувальників, обов’язок з декларування доходів покладатиметься також на батьків неповнолітніх/малолітніх осіб.

Цікавим є те, що виходячи зі змісту пропонованої норми, замість осіб, визнаних судом недієздатними, незалежно від їх віку, декларацію зможуть подавати їх батьки.

 

Роз’яснення щодо заповнення річної податкової декларації

Проект податкової реформи передбачає певне розширення прав фізичних осіб щодо отримання роз’яснення про заповнення річної податкової декларації.

По-перше, це стосується строків. На даний момент пункт 179.10. статті 179 ПК України передбачає право платника податку звертатись до контролюючого органу до 1 березня року, що настає за звітним періодом. Пропонується не обмежувати право на звернення за роз’ясненням будь-яким строком.

По-друге, запит на роз’яснення зможе стосуватися не лише заповнення декларації, але і будь-яких питань, що стосуються її заповнення. Очевидно, що така зміна стосуватиметься роз’яснень щодо обчислення податкових зобов’язань.

 

Розширено перелік витрат ФОП

В проекті, представленому Міністерством фінансів України, уточняється, що до витрат фізичної особи – підприємця на загальній системі, окрім суми ЄСВ відносяться також і суми акцизного податку, сплачені під час роздрібної торгівлі підакцизними товарами.

Тобто, загальний оподатковуваний дохід такої фізичної особи – підприємця пропонують зменшувати на вищезазначені суми акцизного податку.

 

Розширено перелік витрат, на які не можна зменшувати дохід підприємця

У пропозиціях Мінфіну міститься також і перелік витрат, на які не можна зменшувати загальний оподатковуваний дохід фізичної особи – підприємця. З цією метою пропонується змінити підпункт 177.4.5. пункту 177.4. статті 177 ПК України і визначити, що до таких витрат відносяться:

  • витрати, не пов’язані з діяльністю самозайнятої особи;
  • витрати на придбання, самостійне виготовлення основних засобів та витрати на придбання нематеріальних активів, які підлягають амортизації;
  • витрати на придбання та утримання основних засобів подвійного призначення, визначених у цій статті;
  • суми податку на додану вартість (за винятком фізичних осіб, які не є платниками податку на додану вартість);
  • документально не підтверджені витрати.

 

ФОП можуть відносити амортизацію до витрат

Відповідно до проекту змін до Податкового кодексу фізична особа – підприємець може за бажанням віднести до витрат суми, розрахованої амортизації основних засобів та нематеріальних активів протягом звітного періоду.

Пропонуємо Вам ознайомитись з інфографікою, яка показує, які витрати підлягають і не підлягають амортизації.

 

При цьому, амортизація розраховується із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням первісної вартості об’єкта основних засобів та нематеріальних активів, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобів та нематеріальних активів. Облік вартості, що амортизується, ведеться за кожним об’єктом. Строк корисного використання при амортизації встановлюється фізичною особою самостійно, але не має бути меншим, ніж мінімально допустимий строк корисного використання об’єкту основних засобів та нематеріальних активів.

Групи

Мінімально допустимі строки корисного використання

1 – капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом

15 років

2 – будівлі, споруди, передавальні пристрої

10 років

3 – машини, обладнання, тварини, багаторічні насадження та інше

5 років

4 – нематеріальні активи

відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 2 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отже, Міністерство фінансів пропонує доволі цікаві і водночас довгоочікувані нововведення. Чи будуть зміни прийняті в редакції, про яку йшлося вище, покаже час.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments