Боротьба з ухиленням від сплати податків у ЄС

05 Липня 2016
Аа Аа

21 червня Радою ЄС була прийнята Директива по боротьбі з ухиленням від сплати податків (Anti Tax Avoidance Directive, «ATAD»), яка є одним із чотирьох документів, що входять до Пакету заходів ЄС по боротьбі з ухиленням від оподаткування (The Anti Tax Avoidance Package).

Вищезазначена Директива встановлює п’ять основних правил, які будуть застосовуватись членами-країнами ЄС  з метою протидії найбільш поширеним схемам агресивного податкового планування.

Ці правила полягатимуть у наступному:

 

(а) Правила для контрольованих іноземних компаній (CFC):

 Застосовуватимуться з метою утримання прибутку, який переводиться до країни з відсутнім оподаткуванням або оподаткуванням за низькою ставкою

Приклад: Материнська компанія знаходиться в будь-якій країні-члені ЄС. ЇЇ дочірня компанія розташована на території країни, де її прибуток не оподатковується.  Дочірня компанія фактично не здійснює діяльності, яка є необхідною для отримання цього доходу.  Компанія сплачує великий розмір роялі офшорній компанії, скорочуючи тим самим свій оподатковуваний прибуток в країні ЄС. Отримані платежі дочірньою компанією не оподатковуються, оскільки в країні застосовується 0 % ставка податку.

Правила для контрольованих іноземних компаній дозволять країні-члену, у якій знаходиться материнська компанія, оподатковувати ту частину прибутку, яку компанія переводить в юрисдикцію, де відсутнє оподаткування податку на прибуток або таке оподаткування здійснюється за низькими ставками.

 

(б) «Вихід» з оподаткування (Exit Taxation):

Застосовуватиметься для попередження ухилення від оподаткування шляхом переміщення активів

Приклад: Деякі країни з метою ухилення від сплати податків переміщають свої високовартісні активи з країни-члена ЄС до країни, де вони не оподатковуватимуться або країни з низькою податковою ставкою. Наприклад, фармацевтична компанія, яка розташована у країні-члені ЄС, розробила новий продукт і розділила витрати на розробку з оподаткованого прибутку у країні своєї реєстрації. Як тільки її актив почав приносити прибуток, компанія перенесла майнові права інтелектуальної власності на цей продукт в країну, у якій відсутнє оподаткування податком на прибуток. Як результат, увесь дохід, отриманий від майна інтелектуальної власності на продукт, буде неоподаткованим.

Директива пропонує, щоб країни-члени застосовували правило «виходу» з оподаткування для оподаткування активів, які переміщаються з їхньої території, в момент такого переміщення.  Оскільки компанії є зобов’язаними надсилати податковим органам звіт по своїх балансах, що містять також інформацію щодо їхніх оподатковуваних активів, країни-члени зможуть бачити, коли були передані активи, зокрема й у вигляді майнових прав інтелектуальної власності. Це гарантуватиме, що прибуток з високовартісних активів не буде виведений з території ЄС, не будучи при цьому оподаткованим.

 

(в) Обмеження розміру процентів:

Застосовуватиметься для перешкоджання компаніям створювати штучні механізми заборгованості

Приклад: На території ЄС сума сплачених процентів, за загальним правилом, підлягає вирахуванню для обчислення бази оподаткування податку на прибуток. Відтак, деякі компанії свої операції по договорах позики здійснюють таким чином, щоб загальна сума боргу була перекладена на одну з компаній групи, що розташована в країні ЄС з високою ставкою податку, де ці проценти будуть вираховуватись із прибутку. Тим часом, позичальником виступатиме компанія, розташована в країні з низькою ставкою податку або в країні, де взагалі відсутнє оподаткування. Таким чином, група зменшує свій загальний тягар від оподаткування.

Директива пропонує обмежити розмір процентів всередині групи, які можуть бути вирахувані із оподаткованого доходу, що базуватиметься на фіксованому співвідношенні з їхнього доходу. Це має зменшити привабливість для компаній штучно перекладати борг з метою мінімізації податків. Це правило застосовується тільки до компаній, які є частиною групи, оскільки незалежні компанії не можуть застосувати подібну схему.

 

(г) Гібридні заходи:

Застосовуватимуться з метою попередження ухиляння компаній від оподаткування, шляхом використання розбіжностей у національному законодавстві

Приклад: Деякі компанії використовують те, що країни-члени для цілей оподаткування по різному розглядають один і той же вид доходу. В результаті, такі компанії можуть вирахувати витрати при визначенні прибутку в одній країні, в той час, як кореспондуючий дохід в країні призначення буде звільнений від оподаткування. Наприклад, група, яка здійснює діяльність у двох країнах-членах, засновує нову юридичну особу в одній із цих країн. Дві країни розглядають новостворену компанію по-різному в цілях оподаткування. Новостворена компанія позичає кошти від імені групи і сплачує проценти за договором позики. Через розбіжності обидві країни ЄС дозволяють здійснювати податкові вирахування з цих процентів.

Директива встановлює, що у випадку, якщо надається право на податкове вирахування у державі – джерелі походження прибутку, але кореспондуючий дохід в іншій державі не оподатковується, право на таке вирахування скасовується.

 

(д) Загальні правила по боротьбі з уникненням від оподаткування (GAAR):

Застосовуватимуться тоді, коли інші правила не застосовуються з метою боротьби з агресивним податковим плануванням

Приклад: Агресивне податкове планування полягає у пошуку способів для обходу існуючих правил по боротьбі з ухиленням від оподаткування або розробці нових підходів мінімізації оподаткування, які не підпадають під регулювання спеціальними правилами.

Директива передбачає імплементацію Загальних правил по боротьбі зі зловживанням в оподаткуванні, які використовуватимуться тоді, коли інші правила по боротьбі із ухиленням від сплати податків не зможуть бути застосованими. Ці правила дозволять податковим органам країн-членів ЄС в цілях оподаткування не враховувати операції, які не містять ніякої економічної суті і були здійснені виключно з метою ухилення від оподаткування.  

 

Як було сказано нами вище, Директива є лише одним із чотирьох документів, які входять до Пакету заходів ЄС по боротьбі з ухиленням від оподаткування.

До інших заходів, які будуть запроваджені ЄС відповідно до вищезазначеного пакету, належать:

- видання Рекомендацій щодо Договорів про усунення подвійного оподаткування, де будуть зазначені необхідні зміни до таких договорів з метою уникнення зловживань платників податків;

- розроблення змін до Директиви по співпраці з адміністративних питань, де запроваджуватимуться положення щодо обміну інформацією між податковими органами за принципом «країна-між-країною» (country-by-country);

- здійснення комунікації щодо зовнішньої стратегії, яка полягатиме у просуванні Правил «хорошої» міжнародної практики адміністрування податків.

 

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments