Амортизація основних засобів, що розташовані на території АТО

14 Грудня 2018
Аа Аа

Нещодавно Державна фіскальна служба України розглянула питання щодо нарахування амортизації на основні засоби, у зв'язку з діяльністю компаній в зоні проведення АТО. За результатами розгляду у своєму листі від 18.02.2016 р. № 3621/6/99-99-19-02-02-15 ДФС повідомляє, що основні засоби з розташуванням на території АТО не підлягають амортизації.

В обґрунтування своєї позиції представники ДФС вказують на підпункт 138.3.3 пункту 138.3 статті 138 ПК України, відповідно до якого витрати не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування витрат на придбання/самостійне виготовлення та ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів. Під  невиробничими основними засобами слід розуміти основні засоби, які не використовуються в господарській діяльності суб’єкта господарювання.

В зв’язку з цим ДФС зазначає, що у разі якщо основні засоби, розташовані на території проведення антитерористичної операції, не використовуються платником податку у господарській діяльності, то такі активи не підлягають амортизації. Однак, виникають питання щодо правильності підходу контролерів до розгляду даного питання.

Почнемо з того, що підпунктом 138.3.1 пункту 138.3 статті 138 ПК України  визначено, що розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень.

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» (далі – П(С)БО) визначено правила здійснення амортизації основних засобів. Відповідно до абзацу 3 пункту 29 П(С)БО встановлено вичерпний перелік підстав припинення нарахування амортизації. До таких належать вибуття об’єкта основних засобів, переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання та консервацію.

Наведеним переліком не передбачено обставини за якої амортизація основних засобів припиняється у зв’язку з невикористанням у господарській діяльності платника податків.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments