Акт перевірки не створює для платника податків жодних правових наслідків - ВС

10 Вересня 2019
Аа Аа

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду (далі-ВС) розглянув справу № 814/2124/14 від 17 липня 2019 року, у висновку якої зазначив, що складення органом акту перевірки та внесення до бази даних інформації про перевірку не створюють для платника податків жодних правових наслідків у вигляді виникнення, зміни або припинення його прав та не породжують для нього будь-яких обов`язків.

Фактичні обставини справи № 814/2124/14 полягали у такому. За результатами перевірки контролюючим органом складено акт про порушення платником податків норм законодавства щодо включення сум до податкового кредиту по ПДВ на підставі безтоварних операцій з контрагентами. За наслідками перевірки, податкове повідомлення-рішення органом не приймалося. Платник податків звернувся до суду із позовом до контролюючого органу про визнання протиправними дії щодо відображення відомостей акту перевірки в базі даних та зобов’язання органу відновити показники в ній. Позивач обґрунтував позицію тим, що законодавством не передбачено право контролюючого органу вносити будь-які зміни до автоматизованої системи «Податковий блок» на підставі акта перевірки.

Отже, згідно з нормами чинного законодавства, інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів є одним із способів здійснення податкового контролю (підп. 62.1.2 п.62.1 ст.62 ПК України).

Відповідно до п.86.1 ст.86 ПК України, результати перевірок (крім камеральних та електронних) оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами контролюючого органу та платниками податків або їх законними представниками. Таким чином, у разі встановлення під час перевірки порушень складається акт. Якщо такі порушення відсутні – довідка.

У свою чергу, акт (довідка), складений за результатами перевірки та підписаний посадовими особами, які проводили перевірку, у строки визначені ПК України, надається платнику податків або його законному представнику, який зобов`язаний його підписати. У разі незгоди платника податків з висновками акта такий платник зобов`язаний підписати такий акт перевірки із зауваженнями, які він має право надати разом з підписаним примірником акта або окремо у строки, передбачені ПК України.

Проаналізувавши вищезазначені норми, колегія суддів ВС зазначила, що висновки, викладені у подібних довідках чи актах, є відображенням дій податкових інспекторів та не відповідають критерію юридичної значимості, не створюють для платника жодних правових наслідків у вигляді виникнення, зміни або припинення його прав та не породжують для нього будь-яких обов`язків, а відповідно, включення суб`єктом владних повноважень до бази даних інформації про таку перевірку також не створює жодних перешкод для діяльності платника податку.

Крім того, судження контролюючого органу про нікчемність окремих угод є висновками тільки контролюючого органу. Висновки, викладені в акті (а не у податковому повідомленні-рішенні) є відображенням дій працівників податкових органів і самі по собі не породжують правових наслідків для платника податків та, відповідно, такий акт не порушує прав останнього. Включення суб`єктом владних повноважень до бази даних інформації про таку перевірку, на думку колегії суддів, не створює жодних перешкод для діяльності платника податку.

Отже, складення акта є лише службовою діяльністю працівників податкового органу спрямованої на виконання своїх професійних обов`язків, якщо дії зі здійснення такого контролю не визнані протиправними в установленому порядку.

Окрім цього, суд нагадав, що захист прав та інтересів особи, яка вважає, що розповсюдження недостовірної інформації щодо законності її господарської діяльності завдає шкоди її діловій репутації та спричиняє розповсюдженням такої інформації збитки, можливий, з урахуванням суб`єктного складу правовідносин, у межах цивільного або господарського судочинства.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments